Існуюча і оптимальна структура природокористування в Україні
Галузі промисловості регіонального значення Івано-Франківщини
Переваги регіону
Харчова промисловість
Необхідні ресурси
Деревообробна промисловість
Необхідні ресурси
Хімічна, нафтохімічна та газонафтова галузі
Виробництво будматеріалів та скловиробів
Енергетична галузь
Необхідні ресурси
Висновок
1.06M
Category: industryindustry

Існуюча і оптимальна структура природокористування в Україні

1. Існуюча і оптимальна структура природокористування в Україні

Мета: провести аналіз структури природокористування
свого регіону та України в цілому, визначити її
оптимальний варіант

2. Галузі промисловості регіонального значення Івано-Франківщини

Частка Івано-Франківщини у валовій доданій вартості в промисловості держави
становить 2,2%. Майже 65% продукції промисловості припадає на:
1.
2.
3.
4.
5.
Харчова промисловість
Деревообробна промисловість
Хімічна, нафтохімічна та газонафтова галузі
Виробництво будматеріалів та скловиробів
Енергетична галузь

3. Переваги регіону

До потенційних переваг промисловості регіону можна віднести:
розвинену виробничу базу та науково-технічну інфраструктуру, значну
частку інвестиційно-спроможних галузей, великі запаси мінеральносировинних ресурсів, вигідне географічне положення, а також
спроможність виробничих підприємств виготовляти продукцію кінцевого
споживання, високий рівень конкурентоспроможності продукції
нафтохімічної, деревообробної, легкої та машинобудівної промисловості

4.

Привізний
Місцевий
Характеристика ресурсу
Невичерпний
Необхідні
природні
ресурси
Вичерпний
Галузь
промисловості
Можливість
вторинної
переробки
Економічна
рентабельність

5. Харчова промисловість

Харчова промисловість є важливою ланкою в господарському комплексі
Івано-Франківщини. Вона об'єднує сукупність підприємств з виробництва
харчових продуктів для забезпечення потреб внутрішнього регіонального
і загально-національного ринків. У харчовій промисловості регіону
важливе місце займає м'ясна промисловість та виробництво молочних
продуктів, також здійснюється розлив лікувальних та столових
мінеральних вод.

6. Необхідні ресурси

1. М’ясо великої рогатої худоби (непривізне - Рогатинський, Калуський
райони)
2.
3.
4.
5.
М’ясо птиці (непривізне – Рогатинський, Снятинський райони)
Зернові культури (привізне – Південно-Східні області України)
Молоко (непривізне – купують у приватних постачальників)
Мінеральні води (непривізні – родовища знаходяться в Карпатах)

7. Деревообробна промисловість

Пріоритетною в області є деревообробна промисловість, яка займає одне
з провідних місць на загальнодержавному рівні.
Ця галузь однією з перших досягла стабілізації і протягом трьох останніх
років нарощує обсяги товарної продукції. Характерним для неї є
переорієнтація виробництва і зміна номенклатури виробів. Нарощування
їх випуску відбувається переважно на підприємствах лісопилення,
виробництва будівельних деталей з деревини і плит на деревній основі,
фанери, паперу та картону, меблевої промисловості.

8. Необхідні ресурси

1. Різні породи дерева (непривізні - вирубування Карпатських лісів) –
вторинна переробка (Стружка використовується для виготовлення
дерево-стружкових плит)

9. Хімічна, нафтохімічна та газонафтова галузі

Зважаючи на наявність природних ресурсів, нафтогазовий комплекс
займає одне з провідних місць в області. Це також стало передумовою для
створення в області закінченого циклу виробництва: буріння свердловин,
видобуток і переробка нафти та газу, їх транспортування та постачання.
Необхідні ресурси
1. Нафта і газ - (непривізні – Карпатські, Богородчанські родовища)
2. Кам'яна, калійна і магнієва солі - ( непривізні - Калуські, Долинські родовища)
3. Вапняки – (непривізні - Липовецьке родовище)

10. Виробництво будматеріалів та скловиробів

Необхідні ресурси
1. Вапняки, гіпс, піски, пісковики – (непривізні – Липовецьке родовище)
2. Мергелі – (непривізні - Межигірсько-Дубовецьке родовище)

11. Енергетична галузь

Електроенергетика, як одна із важливих складових промислового
комплексу області, забезпечує близько 30% обсягу реалізованої
промислової продукції. На теренах Івано-Франківщини щорічно
генерується близько 5% загальнодержавного обсягу електроенергії. По
співвідношенню між виробленою і спожитою електроенергією область
займає статус «донора» – виробництво перевищує споживання.

12. Необхідні ресурси

1. Природний газ – (непривізний – з нафтогазоносних родовищ)
2. Чорне вугілля – (привізне – Схід України)
3. Мазут – (непривізний – з нафтохімічних підприємств – вторинна
переробка)

13. Висновок

Запропонуйте оптимальний варіант
природокористування для Івано-Франківської області
English     Русский Rules