Поняття про переріз
Утворення перерізів
Види перерізів
Тест
Виконання перерізу
Штрихування фігури перерізу
Графічні позначення матеріалів на перерізах
Тест
Відповідь на тест
Різниця між перерізом та розрізом
Відмінність між розрізом і перерізом
Тест
Відповідь на тест
Поєднання вигляду і розрізу
Умовності та спрощення.
Умовності та спрощення.
4.59M
Category: draftingdrafting

Поняття про перерізи

1.

Тема: Поняття про перерізи.

2. Поняття про переріз

Іноді через наявність на поверхні предмета заглибин, виступів, пазів та інших
конструктивних особливостей виникає необхідність виконувати на кресленні
додатковий вигляд, який може бути складним і малозрозумілим. Щоб точніше
виявити форму предметів на кресленнях, крім виглядів, застосовують ще й інші
зображення. До таких зображень належать перерізи.
Щоб отримати переріз, предмет умовно розрізають уявною площиною в тому
місці, де необхідно виявити його форму.
На малюнку показано наочне зображення предмета, умовно перерізаного
допоміжною площиною А.
Зображення фігури,
утвореної уявним
перетином предмета
однією чи кількома
січними площинами,
називають перерізом

3. Утворення перерізів

Перерізи найчастіше застосовують для того, щоб показати
поперечну форму предметів та форму отворів, заглибин, вирізів на
поверхнях округлих деталей тощо.
На перерізі показують тільки те, що є у січній площині. Усе, що
міститься перед цією площиною і поза нею, вважається уявно
видаленим.

4. Види перерізів

а – винесений переріз, розташований на вільному місці поля
креслення;
б – накладений;
в) – винесений переріз, розташований в розриві вигляду

5. Тест

Визначте, які за розміщенням показані перерізи

6. Виконання перерізу

7. Штрихування фігури перерізу

8. Графічні позначення матеріалів на перерізах

9. Тест

Визначте, яким лініям перерізу відповідають перерізи,
позначені цифрами?

10. Відповідь на тест

А
Б
В
Г
Д
3
5
4
1
3

11. Різниця між перерізом та розрізом

Щоб як найчіткіше показати на креслениках обриси внутрішніх контурів
предметів, застосовують зображення, яке називають розрізом. Він утворюється
аналогічно до перерізу уявним розрізом предмета уявною січною площиною.
Проте розріз містить у собі переріз та зображення деталі поза січною
площиною. Тобто в розрізі можна показати не лише фігуру перерізу, а й ті елементи
деталі, що розташовані за січною площиною.

12. Відмінність між розрізом і перерізом

13. Тест

Визначте, яким предметам відповідає кожний з перерізів і розрізів

14. Відповідь на тест

І
ІІ
ІІІ
ІУ
Переріз
3
1
7
5
Розріз
4
6
8
2

15. Поєднання вигляду і розрізу

Залежно від повноти виконання розрізи поділяються на повні та
місцеві.
Повним розрізом називається зображення, що розкриває внутрішню будову
предмета по всьому перерізу.
Місцевим розрізом називається зображення, що виявляє внутрішню будову
деталі лише в окремому, обмеженому місці.

16.

Місцеві розрізи відокремлюють від нерозрізаної частини деталі суцільною
хвилястою лінією. Хвиляста лінія не повинна зливатися з контуром чи осьовою
або іншою лінією зображення

17.

Виносним елементом називається додаткове зображення частин
предмета, яке виконують у більшому масштабі, ніж основне зображення.

18. Умовності та спрощення.

1. Коли вигляд, розріз або переріз є симетричною фігурою, дозволяється
креслити лише половину зображення або трохи більше.
а – межа зображення є вісь симетрії;
б – межа зображення є лінія обриву.

19.

2. Якщо предмет має кілька однакових рівномірно розташованих елементів
(отворів, зубців, пазів тощо) то на зображені повністю показують лише один-два
таких елементи, а решту показують спрощено або умовно (рис. – а, б).
Допускається креслити лише частину предмета з відповідним написом про
кількість цих елементів, їх розташування тощо (рис. – в).

20. Умовності та спрощення.

1. Коли вигляд, розріз або переріз є симетричною фігурою, дозволяється
креслити лише половину зображення або трохи більше.
а – межа зображення є вісь симетрії;
б – межа зображення є лінія обриву.

21.

2. Якщо предмет має кілька однакових рівномірно розташованих елементів
(отворів, зубців, пазів тощо) то на зображені повністю показують лише один-два
таких елементи, а решту показують спрощено або умовно (рис. – а, б).
Допускається креслити лише частину предмета з відповідним написом про
кількість цих елементів, їх розташування тощо (рис. – в).

22.

3. Проекції лінії перетину
поверхонь
можна
показувати спрощено, якщо
за умовами виготовлення
предмета точна її будова не
потрібна.
Так
замість
лекальних
кривих проводять дуги кола
або прямі лінії, плавний
перехід від однієї поверхні
до іншої показують умовно
(рис. – а, б), або зовсім не
показують (рис.- в - д).
Дозволяється
робити
спрощення при кресленні
перетину прямокутних або
інших
отворів
з
циліндричною
поверхнею
коли її розміри порівняно
незначні (рис. - е - ж)

23.

4. Конусність або уклон незначної величини дозволяється зображувати із
збільшенням.
На тих зображеннях де конусність або уклон чітко не виявлений (наприклад на
головному вигляді рис.– а, або на вигляді зверху рис. – б) слід проводити лише
одну тонку лінію, що відповідає розміру елемента, з уклоном або меншій основі
конуса.

24.

5. Довгі предмети або елементи з незмінним поперечним перерізом чи з таким,
що змінюється закономірно (вали, ланцюги, шатуни, прутки, фасонний прокат
тощо), допускається креслити з розривами.

25.

6. Якщо на зображенні треба виділити плоскі поверхні предмета, то на них
суцільними тонкими лініями проводять діагоналі.

26.

7. Коли на поверхні предмета є суцільна сітка, плетиво, орнамент, рельєф,
накатка тощо, допускається зображати їх лише частково з можливим
спрощенням рис. – а. На рис. - б показано, як виконують на зображенні деталі
сітчасту і пряму накатки.

27.

8. Такі деталі, як гвинти, болти, заклепки, шпонки, штифти, кульки, непустотілі
вали, шатуни, рукоятки і т.п., у повздовжньому розмірі умовно показують
нерозсіченими. У поперечному розрізі ці деталі показують розсіченими і
штрихують за загальними правилами. Спиці зубчастих коліс, маховиків, шківів,
тонкі стінки, ребра жорсткості тощо, коли січна площина напрямлена вздовж осі
або довгої сторони такого елемента, показують розсіченими, але не штрихують
і відокремлюють від основної часини предмета суцільною основною лінією
(рис.- а, г)

28.

8. Якщо в таких деталях є місцеві сверління, заглибини і т.п., то роблять
місцевий розріз. Так, на рис. Б за допомогою місцевого розрізу зображено
шпонкову канавку на валу, на рис. А – отвір на ребрі жорсткості, а на рис. – в –
різьбовий отвір у валу.

29.

9. Для спрощення креслення і зменшення кількості зображень допускається:
частину предмета, розташовану між спостерігачем і січною площиною,
показати безпосередньо на розрізі потовщеною штрих-пунктирною лінією
«накладна проекція»;
робити складні розрізи;
Замість повного зображення давати лише контур отвору, паза, якщо треба
показати отвори в маточинах коліс, шпонкові пази у валах тощо;
Показати в розрізі отвори, коли вони розташовані на круглому фланці і не
попадають у січну площину.
English     Русский Rules