Мета і завдання уроку математики
Мета і завдання уроку математики
В залежності від домінуючого навчального змісту, серія уроків може вирішувати мету:
Дидактична задача уроку – конкретизація мети уроку
Дидактична задача – відображення навчального змісту уроку
Розвивальна задача уроку
Розвивальна задача уроку
Розвивальна задача уроку
Розвивальна задача уроку
Виховна задача уроку
Приклади визначення мети і завдань уроку
Виховна задача уроку
Типи уроків математики
Типи уроків математики
26.09M
Category: pedagogypedagogy

Мета і завдання уроку математики

1. Мета і завдання уроку математики

2. Мета і завдання уроку математики

Виходячи із загальної мети навчання математики,
визначеної новою редакцією Держстандарту
визначається мета кожного розділу,
яка конкретизується для кожної окремої серії уроків

3. В залежності від домінуючого навчального змісту, серія уроків може вирішувати мету:

.
• Формування
обчислювальних
навичок
.
.
.
• Формування
поняття
числа
• Формування
поняття
задачі
• Формування
вміння
розв'язувати
задачі тощо

4. Дидактична задача уроку – конкретизація мети уроку

• тривалий процес, який не
можна проводити
ущільнено, протягом
короткого часу
Формування
математичних вмінь
і навичок
Формування
вмінь і навичок
• розтягується на серію
уроків, які підкорені
досягненню однієї
мети

5. Дидактична задача – відображення навчального змісту уроку

• що буде актуалізовано, повторено;
• з чим учні мають познайомитися;
• що мають закріпити;
• які вміння або навички будуть формуватися тощо.

6. Розвивальна задача уроку

Математичний
зміст
Розвиток
пізнавальних
процесів
Сприймання
Мислення
Пам’яті
Уяви

7. Розвивальна задача уроку

Розвиток логічного мислення
формування прийомів розумових дій:
аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення
й
систематизації,
абстракції
і
конкретизації;
формування уміння правильно – логічно
міркувати, судити про істинність суджень
та формулювати істинні умовиводи тощо.

8. Розвивальна задача уроку

Реалізація розвивальної задачі уроку
математики
розв'язування
учнями системи
навчальних завдань,
які вимагають
активної розумової
діяльності
завдань підвищеної
складності
завдань з логічним
навантаженням

9. Розвивальна задача уроку

Одним із завдань навчання математики в початковій школі є
розвиток математичного мовлення,
яке базується на знанні й застосуванні в активному словнику
математичної термінології.
Розвивальна задача уроку
має включати спеціальну роботу по збагаченню словникового
запасу учнів математичною термінологією

10. Виховна задача уроку

• потреб учнів класу
• конкретних умов навчання
Формулюється • виховних можливостей змісту уроку
вчителем
виходячи з
Передбачає
формування
• пізнавального інтересу до вивчення
математики
• розвитку таких якостей особистості, як
охайність, товариськість, доброзичливість
до однокласників тощо

11. Приклади визначення мети і завдань уроку

Урок 23
Тема уроку. Число і цифра 7.
Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної
характеристики класу скінченних еквівалентних множин, уявлення
про сутність додавання і віднімання.
Дидактична задача: формувати в учнів уявлення про число 7; вчити
співвідносити число предметів і цифру 7; навчити писати цифру 7;
ознайомити зі способом утворення числа 7 та з місцем числа у
натуральному ряді. Формувати уявлення про сутність додавання та
віднімання; вчити складати рівності на додавання на основі складу
чисел 2 – 6; вчити виконувати додавання та віднімання за числовим
променем.
Розвивальна задача: розвивати в учнів логічне мислення шляхом
формування прийомів аналізу.

12. Виховна задача уроку

Урок в 1-му класі. Тема: “ Додавання і
віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування
задач“(про перегляд мультфільмів)
Урок в 1-му класі. Тема: “ Додавання і віднімання
двоцифрових чисел. Розв’язування задач.
Повторення “( про користь шоколаду)

13. Типи уроків математики

Зміст уроку
Мета уроку
Тип уроку

14. Типи уроків математики

засвоєння нового
матеріалу
Типи уроків
Поєднання різних
повторення та
цілей навчання узагальнення знань
урок змішаного типу
і вмінь
- комбінований
перевірки та
контролю
результатів
навчання
English     Русский Rules