Жоспар:
Кіріспе
Респираторлы дистресс-синдромы
Патогенезі
Клиникалық көрінісі
Рентгенографияcы мен компьютерлі томографиясы
Компьютерлік томография (КТ)
Алдын алуы мен емдік шаралары
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер: 1.А.П.Зильбер Дыхательная недостаточность Москва 1989г 2.Майкл А.Гриппи Патофизиология легких 3. “Патофизиология” Ә.
1.29M
Category: medicinemedicine

Респираторлы дистресс-синдромы

1.

2. Жоспар:

3. Кіріспе

4. Респираторлы дистресс-синдромы

РЕСПИРАТОРЛЫ
ДИСТРЕСС-СИНДРОМЫ
• гипоксемия, интерстициональді және альвеоларлы ісінумен
сипатталатын, өкпенің жедел зақымдануы нәтижесінде
болатын тыныс алу жеткіліксіздігі.

5.

Этиологиясы
Сурфактанттың
дефициті.
Сурфактанттың
сапалық
дефекті.
Өкпе
тінінің дұрыс
дамымауы.

6.

2.Құрсақішілік
инфекция.
1.Шалалық.
5.Туу барысын
да жедел қан
жоғалту.
3.Перинатальд
і гипоксия.
4.Анасының қ
ант диабеті.

7. Патогенезі

8.

9. Клиникалық көрінісі

10.

ДВСсиндром
.
Гипоглике
мия.
Некротикалық
энтероколит.
Бүйрек жетіспеушілігі.
Ретинопатия.
Өкпенің ісінуі.
Өкпенің дисплазиясы.
Пневмония.
Қарыншаішілік қан қуйылу.
Ауыр ацидоз, шок.

11.

12. Рентгенографияcы мен компьютерлі томографиясы

13.

• Одан басқа,көп жағдайда аздаған плевральды
томпаю байқалады.Жедел респираторлы дистресс
синдромының рентгендік көрінісін өкпенің кардиогенді
ісінуінен айыру онай емес.
• Жедел респираторлы дистресс синдромына
инфильтратты көлеңкелердің перифериялық
орналасуы,жүрек көлеңкесі өлшемдері қалыпты және
Керли В сызықтыры аз көлемі тән.

14. Компьютерлік томография (КТ)

КОМПЬЮТЕРЛІК ТОМОГРАФИЯ
(КТ)
• КТ өкпе паренхимасын
зақымдануы мен даму сатысы
туралы қосымша мәліметтер
береді. Кәдімгі
рентгенографиядан көрінбейтін
баротравмалар немесе
инфекция орналасуын анықтауға
мүмкіндік береді.
• Ерте КТмен өкпе құрылымын
зерттеу ЖРДС-пен өкпесі
гомогенді зақымдану
концепциясын құрастырады.

15.

16. Алдын алуы мен емдік шаралары

Этиологиялық
ем
Жедел
тыныс
жетіспеу
шілігін,ги
поксемия
ны емдеу
Полиорга
нды
жетіспеу
шілікті
емдеу
Парентер
алді
тамақтану
.
Глюкоза
5-10%
тамыр
ішіне.
Антибиот
икатерапи
я.
Витамино
терапия.
Тыныс
алуды
жақсарту.
2
моль/кг/тә
у. Калий,
натрий,
кальций
қосады.
Суросурф
- 08,-4
мг/мл.
Зәр
айдағышт
ар.
Температ
уралы
қорғау.
Жасанды
сурфактан
т енгізусурфакс
ин- 0,8-2
мг/мл.
Сурванта1 мг/мл.
Глюкокортикои
дтар.

17. Қорытынды

ЖРДС жылына 150000 науқаста тыныс жеткіліксіздігі дамуына
себепкер , оның 50 %-да ЖРДС өлімге әкеледі. Бұл дегеніміз қазіргі
уақытта пульмонологияда өкпе ісігімен теңесіп өлімге әкелетін ең
жиі жағдай болып тұр .
Клинический подход основан на принципах формирования
отёка лёгкого. Клиникалық емдеу әдісі өкпе ісінуне қарастырыла
негізделген. Бұл синдромның арнайы емі жоқ ;

18. Қолданылған әдебиеттер: 1.А.П.Зильбер Дыхательная недостаточность Москва 1989г 2.Майкл А.Гриппи Патофизиология легких 3. “Патофизиология” Ә.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1.А.П.Зильбер Дыхательная недостаточность Москва 1989г
2.Майкл А.Гриппи Патофизиология легких
3. “Патофизиология” Ә.Нұрмұхамбетұлы А.,2011ж
4. КАССИЛЬ В.Л., ЗОЛОТОКРЫЛИНА Е.С. ОСТРЫЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ
ДИСТРЕСС-СИНДРОМ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ// ВЕСТНИК
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ, 2000. - №4. - С.3-7
4. Ғаламтор желілері
English     Русский Rules