Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі
Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі
Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі
Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі
Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі
Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі
Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі
Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі
Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі
Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі
Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі
Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі
Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі
Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі
Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі
Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі
Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі
Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі
Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі
128.07K
Category: lawlaw

Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі

1. Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі

1. Салық органдарының міндеттері мен
жүйесі
2. Салық органдарының құқықтары
3. Салық органдарының міндеттері
4. Жергілікті атқарушы органдардың
өкілеттігі
5. Салық органдарының уәкілетті
мемлекеттік органдармен, жергілікті
атқарушы органдармен өзара іс-қимылы
1

2. Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі

1. Салық органдарының міндеттері мен жүйесі
1. Салық органдарының міндеттері:
• 1) салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдердің түсу толықтығы мен уақтылығын қамтамасыз
ету;
• 2) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті
зейнетақы жарналарын (бұдан әрі - міндетті зейнетақы
жарналары) есептеудің, ұстап қалудың және аударудың,
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік
аударымдарды (бұдан әрі - әлеуметтік аударымдар)
есептеудің және төлеудің толықтығы мен уақтылылығын
қамтамасыз ету;
• 2-1) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті
кәсіптік зейнетақы жарналарын (бұдан әрі - міндетті
кәсіптік зейнетақы жарналары) есептеудің, ұстап қалудың
және аударудың толықтығы мен уақтылылығын
2
қамтамасыз ету;

3. Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі

1. Салық органдарының міндеттері мен жүйесі
3) Қазақстан Республикасының салық саясатын іске асыруға
қатысу;
4) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының
экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
5) Қазақстан Республикасы салық заңнамасының сақталуын
қамтамасыз ету болып табылады.
• 2. Қазақстан Республикасының салық органдары өз
құзыреті шегінде салықтардың және бюджетке төленетін
басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз етуді
жүзеге асыратын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді
орындайтын мемлекеттік кіріс органдары (бұдан әрі салық органдары) болып табылады.
3

4. Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі

1. Салық органдарының міндеттері мен жүйесі
• Салық органдарының жүйесі уәкілетті органнан
және уәкілетті органның облыстар, Астана және
Алматы қалалары, аудандар, қалалар мен
қалалардағы аудандар бойынша аумақтық
бөлімшелерінен, сондай-ақ ауданаралық
аумақтық бөлімшелерінен тұрады. Арнайы
экономикалық аймақтар құрылған жағдайда, осы
аймақтардың аумағында уәкілетті органның
аумақтық бөлімшелері құрылуы мүмкін.
• Салық органдарының уәкілетті орган бекіткен
кодтары бар.
4

5. Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі

1. Салық органдарының міндеттері мен жүйесі
• 4. Салық органдары тиісті жоғары тұрған салық
органына сатылы тұрғыда тікелей бағынады
және жергілікті атқарушы органдарға
жатпайды.
• 5. Уәкілетті орган салық органдарына
басшылықты жүзеге асырады.
• 6. Салық органдарының рәмiзi болады. Салық
органдары рәмiзiнiң сипаттамасы мен оны
пайдалану тәртібін уәкiлеттi орган бекiтедi.
5

6. Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі

2. Салық органдарының құқықтары
• 1. Салық органдары:
• 1) Кодексте көзделген нормативтік
құқықтық актілерді өз құзыреті шегінде
әзірлеуге және бекітуге;
• 2) салықтық бақылауды жүзеге асыруға;
• 3) салық салу мәселелері бойынша
халықаралық ынтымақтастықты жүзеге
асыруға;
6

7. Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі

2. Салық органдарының құқықтары
• 4) салық төлеуші (салық агенті, оператор) осындай
бағдарламалық қамтамасыз етілімді және (немесе)
ақпараттық жүйені пайдаланған жағдайда, банктердің
және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын өзге де ұйымдардың өз клиенттерінің банктік
шоттары туралы, Қазақстан Республикасының заңнамалық
актілеріне сәйкес банктік құпия болып табылатын
мәліметтер қамтылған бағдарламалық қамтамасыз етілімі
мен (немесе) ақпараттық жүйесінің деректерін көруге қол
жеткізу құқығын қоспағанда, салық төлеушіден (салық
агентінен, оператордан) бастапқы есепке алу
құжаттарының деректері, бухгалтерлік есеп тіркелімдері,
салық салу объектілері және (немесе) салық салуға
байланысты объектілер туралы ақпарат қамтылған
бухгалтерлiк және салық есептерiн автоматтандыруға
арналған бағдарламалық қамтамасыз етілімнің және
(немесе) ақпараттық жүйенің деректерін көруге қол
7
жеткізу құқығын беруді талап етуге;

8. Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі

2. Салық органдарының құқықтары
• 5) салық төлеушіден (салық агентінен, оператордан)
салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдерді есептеудің дұрыстығын және төлеудің
(ұстаудың және аударудың) уақтылылығын, міндетті
зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы
жарналарын есептеудің, ұстау мен аударудың және
әлеуметтік аударымдарды есептеу мен төлеудің
толықтығы мен уақтылылығын растайтын құжаттарды,
салық төлеуші (салық агенті) жасаған салықтық нысандар
бойынша жазбаша түсіндірмелерді, сондай-ақ салық
төлеушінің (салық агентінің) қаржылық есептілігін, оның
ішінде резидент - салық төлеушінің (салық агентінің,
оператордың) Қазақстан Республикасынан тысқары
жерлерде орналасқан еншілес ұйымдарының қаржылық
есептілігін қоса алғанда, егер осындай тұлға үшін Қазақстан
Республикасының заңнамалық актілерінде міндетті түрде аудит
жүргізу белгіленген болса, аудиторлық есепті қоса бере отырып,
шоғырландырылған қаржылық есептілігін беруін талап етуге;
8

9. Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі

2. Салық органдарының құқықтары
• 6) салықтық тексеру барысында Қазақстан Республикасының
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде айқындалған
тәртіппен салық төлеушіден (салық агентінен, оператордан) әкімшілік
құқық бұзушылықтар жасалғаны туралы айғақтайтын құжаттарды
алып қоюды жүргізуге;
• 7) нұсқама негізінде объектінің тұрған жеріне қарамастан, салық салу
объектісі және (немесе) салық салуға байланысты объект болып
табылатын мүлікті зерттеп-тексеруге, салық төлеушінің (салық
агентінің, оператордың) мүлкіне (тұрғын үй-жайлардан басқа)
түгендеу жүргізуге;
• 8) банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардан Кодекстің 581-бабының 1) және 4)
тармақшаларында табыс етілуі көзделген мәліметтерді алуға;
• 9) банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардан коммерциялық, банктік және заңмен
қорғалатын өзге де құпия болып табылатын мәліметтерді жария етуге
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген
талаптарды сақтай отырып, Кодекстің 581-бабының 12)
тармақшасында аталған тұлғаларға қатысты банктік шоттардың баржоғы және нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақша қалдығы және 9
қозғалысы туралы мәліметтер алуға;

10. Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі


Қазақстан Республикасының Салық қызметі:
құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік
органдармен бірлесіп қызмет етуі
2. Салық органдарының құқықтары
10) Кодексте белгіленген тәртіппен салық салу
объектілерін және салық салуға байланысты объектілерді
жанама әдіспен айқындауға;
11) салықтық тексерулерге мамандарды тартуға;
12) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 49-бабы
2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген
негіздер бойынша мәмілелерді жарамсыз деп тану, заңды
тұлғаны тарату туралы соттарға қуынымдар беруге,
сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес өзге де қуынымдар беруге құқылы.
2. Салық органдары Қазақстан Республикасының
заңнамалық актілерінде жүктелген міндеттерді іске
асыруды Кодексте белгіленген тәртіппен электрондық
тәсілмен жүзеге асыруға
3. Салық органдарының Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген өзге де құқықтары бар.
10

11. Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі

3. Салық органдарының міндеттері
• 1. Салық органдары:
• 1) салық төлеушінің (салық агентінің) құқықтарын
сақтауға;
• 2) мемлекеттің мүдделерін қорғауға;
• 3) салық төлеушінің (оператордың) - салық
міндеттемесін, салық агентінің (оператордың)
салықтарды есептеу, ұстау және аудару жөніндегі
міндетті осы Кодексте белгіленген тәртіппен
орындауына салықтық бақылауды, сондай-ақ
әлеуметтік аударымдарды есептеудің толықтығы мен
төлеудің уақтылылығын, міндетті зейнетақы
жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын
есептеудің, ұстау мен аударудың уақтылылығын
бақылауды жүзеге асыруға;
11

12. Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі

3. Салық органдарының міндеттері
• 1. Салық органдары:
• 4) салық төлеушілерді, салық салу объектілерін және
(немесе) салық салуға байланысты объектілерді есепке
алуды, есептелген, есепке жазылған және төленген
салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдерді, есептелген, ұсталған және аударылған
міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік
зейнетақы жарналарын, есептелген және төленген
әлеуметтік аударымдарды есепке алуды жүргізуге;
• 5) өз құзыреті шегінде салық міндеттемесінің туындауы,
орындалуы және тоқтатылуы жөнінде түсіндіруді жүзеге
асыруға және түсініктемелер беруге;
• 6) салық төлеушіге (салық агентіне) қолданыстағы салық
және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер
туралы, Қазақстан Республикасының салық
заңнамасындағы өзгерістер туралы ақпарат беруге,
салықтық нысандарды толтыру тәртібін түсіндіруге;
12

13. Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі

3. Салық органдарының міндеттері
• 1. Салық органдары:
• 6-1) жыл сайын сауал салу бойынша Қазақстан
Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасына жылдық
жиынтық табысы «Қазақстан Республикасының Ұлттық
кәсіпкерлер палатасы туралы» Қазақстан
Республикасының Заңында белгіленген критерийлерге
сәйкес келетін дара кәсіпкердің, заңды тұлғаның атауы
және кәсіпкерлік субъектілерінің сәйкестендiру нөмiрi
туралы мәліметтерді ұсынуға;
• 7) салық төлеушіге (салық агентіне) Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен
бекітілген мемлекеттік қызметтер көрсету
стандарттарын, салықтық өтініштердің белгіленген
нысандарының бланкілерін және (немесе) электрондық
нысандағы салық есептіліктері мен салықтық өтініштерді
табыс етуге қажетті бағдарламалық қамтамасыз етілімді
13
тегін беруге;

14. Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі

3. Салық органдарының міндеттері
• 1. Салық органдары:
• 8) нұсқама бойынша салықтық тексеруді
жүргізуге;
• 9) өз құзыреті шегінде салықтың, бюджетке
төленетін басқа да міндетті төлемдер мен
өсімпұлдардың артық төленген сомасын, есепке
жатқызылған қосылған құнға салықтың
есептелген салық сомасынан асып кетуін есепке
жатқызуды және (немесе) қайтаруды, осы
Кодексте белгіленген тәртіппен және мерзімде
айыппұлды қайтаруды жүргізуге;
• 10) Кодекстің ережелеріне сәйкес салықтық
құпияны сақтауға;
14

15. Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі

3. Салық органдарының міндеттері
• 1. Салық органдары:
• 11) Кодексте көзделген мерзімде және
жағдайларда салық міндеттемесінің, міндетті
зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік
зейнетақы жарналарын ұстау мен аудару және
әлеуметтік аударымдарды төлеу бойынша
міндеттемелердің орындалуы жөнінде салық
төлеушіге (салық агентіне, операторға) хабарлама
және (немесе) осы Кодексте белгiленген
жағдайларда оның көшiрмесiн беруге;
• 12) салық міндеттемесінің орындалуын
қамтамасыз ету тәсілдерін қолдануға және салық
төлеушінің (салық агентінің, оператордың) салық
берешегін осы Кодекске сәйкес мәжбүрлі
15
тәртіппен өндіріп алуға;

16. Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі

4. Жергілікті атқарушы органдардың өкілеттігі
• 1. Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің,
ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдері (бұдан әрі әкімдер) салық төлеуші - жеке тұлға төлейтін мүлік, көлік
құралы салықтарын, жер салығын жинауды
ұйымдастырады.
• 2. Осы көрсетілген салықтарды жинау қатаң есептілік
құжаты болып табылатын квитанция негізінде жүзеге
асырылады. Квитанция нысанын уәкілетті орган
белгілейді.
• 3. Осы көрсетілген салықты жинауды ұйымдастыру
кезінде әкімдер:
• 1) салық органдарынан салықтың сомасы туралы хабарламаны
алған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей көрсетілген
хабарламаны салық төлеушіге - жеке тұлғаға тапсыруды;
• 2) салық сомасы қолма-қол ақшамен төленген кезде
салық төлеушіге - жеке тұлғаға осындай төлеу фактісін
растайтын квитанция беруді;
16

17. Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі

4. Жергілікті атқарушы органдардың өкілеттігі
• 3) банкке немесе банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымға ақша қабылдау жүзеге
асырылған операциялық күннен кейінгі келесі күннен
кешіктірмей, салық сомасын кейіннен бюджет есебіне
жатқызу үшін күн сайын өткізуді қамтамасыз етеді. Егер
күн сайынғы ақша түсімі Республикалық Бюджет туралы
Заңда белгiленген және тиiстi қаржы жылының 1
қаңтарында қолданыста болатын он еселенген айлық
есептік көрсеткіштен кем болса, сондай-ақ елді мекенде
банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйым болмаған кезде ақша өткізу үш
операциялық күнде бір рет жүзеге асырылады;
• 4) квитанциялардың дұрыс толтырылуын және сақталуын;
• 5) уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде
салық органына квитанцияларды пайдалану туралы,
сондай-ақ салық сомаларын банкке немесе банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 17
ұйымға тапсыру туралы есептер беруді қамтамасыз етеді.

18. Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі

5. Салық органдарының уәкілетті мемлекеттік органдармен,
жергілікті атқарушы органдармен өзара іс-қимылы
• 1. Салық органдары уәкілетті мемлекеттік және
жергілікті атқарушы органдармен өзара іс-қимыл
жасайды, Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес бірлескен бақылау
шараларын әзірлейді және қабылдайды, өзара
ақпарат алмасуды қамтамасыз етеді.
• 2. Уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы
органдар салықтық бақылауды жүзеге асыру
жөніндегі міндеттерді орындауда салық
органдарына жәрдемдесуге міндетті.
• 3. Салық органдары мен жергілікті атқарушы
органдар салық жинауды жүзеге асыру бойынша
Кодекстің 23-бабында белгіленген тәртіппен бірбірімен өзара іс-қимыл жасайды.
18

19. Қазақстан Республикасының Салық қызметі: құрылымы, құқықтық базасы, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп қызмет етуі

5. Салық органдарының уәкілетті мемлекеттік органдармен,
жергілікті атқарушы органдармен өзара іс-қимылы
• 4. Уәкілетті мемлекеттік және жергілікті
атқарушы органдардың, Автомобиль
жолдарын басқару жөніндегі ұлттық
оператордың бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдерді алу және олар
бойынша мәліметтер табыс ету жөніндегі
өкілеттіктері Кодекстің ерекше бөлігінде
айқындалады.
• 5. Салық органдары уәкілетті мемлекеттік
және жергілікті атқарушы органдармен
өзара іс-қимылды Кодексте белгіленген
тәртіппен электрондық тәсілмен жүзеге
асыруға құқылы.
19
English     Русский Rules