ФРН 1. Місце країни у світі та регіоні. 2. ЕГП. 3. Населення. 4. Особливості економіки Д/з § 11-12, конт. карта с.5.
Місце країни у світі та регіоні.
Німеччина – лідер об’єднаної Європи: 30% економіки ЄС, 4-а у світі, 1-а в Європі - за обсягом за ВВП, пром. виробн. (після КНР,
11-а в світі та 3-я в Європі – за ЗВР, 8-а у світі та 4-а в Європі за військовою силою Землі не є адміністративними одиницями,
Штаб-квартира НАТО – Брюсель
2. ЕГП
ЕГП: - розміщена в субрегіоні Зах. Європа, - межує сушею з 9 державами, - сусіди – переважно високорозвинуті держави ЄС, -
3. Населення.
Мешкає - 83 млн тривалість життя – 81 р. Середній вік – 41,6 р. Рівень урбанізації - > 75 % Густота населення 228 осіб/км2.
І тип відтворення: народжуваність низька: 8,5 осіб/тис, висока смертність – 11,6 осіб/тис, від’ємний природний приріст – -3,1
Національний склад: німці (91,5 %), решта - іммігранти (поляки, італійці, румуни, сирійці, турки, курди).
Релігійний склад: Католики - 29 %, протестанти - 27 %, мусульмани - 5 %, православні - 1,9 %.
ЕАН: 45,4 млн. Структура зайнятості: первинний сектор – 1,4 %, вторинний – 24,2 %, сфера послуг – 74,4 %.
Структура ВВП: первинний сектор – 0,8 %, вторинний – 30,1 %, сфера послуг – 69,1 %. На галузеву і територіальну структуру
У світовому господарстві Німеччина спеціалізується на - фінансових і транспортних послугах, торгівлі, туризмі, -
За виробництвом автомобілів – перша в Європі й четверта у світі. Суднобудування (перша в Європі й третя у світі), розвинуте
Частка ВВП туризму у державах Європи
Скільки туристів приїздять до різних країн
С/г: самозабезпеченість продуктами – 80-85 %. Тваринництво - 80 % вартості продукції (молочне скотарство й свинарство).
Успіхи економіки ФРН - дотримання змішаної, соціально-ринкової моделі, яка поєднує вільні ринкові відносини з державним
17.83M
Categories: economicseconomics geographygeography

ФРН

1. ФРН 1. Місце країни у світі та регіоні. 2. ЕГП. 3. Населення. 4. Особливості економіки Д/з § 11-12, конт. карта с.5.

2.

3. Місце країни у світі та регіоні.

1.
Місце країни у світі та регіоні.

4. Німеччина – лідер об’єднаної Європи: 30% економіки ЄС, 4-а у світі, 1-а в Європі - за обсягом за ВВП, пром. виробн. (після КНР,

США та Японії),

5.

Найбільші
країни
світу
за ВВП

6. 11-а в світі та 3-я в Європі – за ЗВР, 8-а у світі та 4-а в Європі за військовою силою Землі не є адміністративними одиницями,

а
навпаки, ФРН є об’єднанням 16 земель.

7.

8.

9.

«Центральна вісь
розвитку»: Бенілюкс,
Швейцарія, захід
Німеччини та Австрії,
південь В.Британії, схід
Франції, північ Італії.
Тут найбільші
промислові регіони
Європи – Рур
(Німеччина),
Іль-де-Франс (Франція),
Великий Лондон
(В. Британія).

10.

11.

12.

31 січня 2020 р. Велика
Британія вийшла з ЄС

13. Штаб-квартира НАТО – Брюсель

14.

15.

16. 2. ЕГП

17. ЕГП: - розміщена в субрегіоні Зах. Європа, - межує сушею з 9 державами, - сусіди – переважно високорозвинуті держави ЄС, -

незамерзаючі порти на берегах двох морів
(Північного й Балтійського),
- численні судноплавні річки (Рейн і Дунай),
- рельєф і клімат сприяють с/г,
- значні рекреаційні ресурси

18.

19.

Омивається
Балтійським і
Північним
морями. Має
кордони з
Польщею,
Данією, Бельгією,
Нідерландами,
Люксембургом,
Францією,
Швейцарією,
Австрією, Чехією.

20.

Має сприятливі умови для господарського розвитку:
рівнинний рельєф,
сприятливий клімат,
родючі ґрунти та прісна вода.

21.

22.

23.

24.

Німеччина лідер Європи за запасами кам’яного і
бурого вугілля.
Основні родовища кам’яного вугілля: Рурський,
Саарський і Ахенський басейни, частина бурого
вугілля - у Східній Німеччині.
Родовища нафти і природного газу –
у Північнонімецькій низовині.

25.

26.

27.

28. 3. Населення.

29. Мешкає - 83 млн тривалість життя – 81 р. Середній вік – 41,6 р. Рівень урбанізації - > 75 % Густота населення 228 осіб/км2.

Мешкає - 83 млн
тривалість життя – 81 р.
Середній вік – 41,6 р.
Рівень урбанізації - > 75 %
Густота населення 228 осіб/км2.

30.

31.

32.

33.

Міста більше 500тис. осіб

34. І тип відтворення: народжуваність низька: 8,5 осіб/тис, висока смертність – 11,6 осіб/тис, від’ємний природний приріст – -3,1

осіб/тис.

35.

36.

37.

38.

Міграційні настрої у різних країнах.
Куди хотіли б емігрувати?

39.

40.

41. Національний склад: німці (91,5 %), решта - іммігранти (поляки, італійці, румуни, сирійці, турки, курди).

42.

Національний склад:

43.

44. Релігійний склад: Католики - 29 %, протестанти - 27 %, мусульмани - 5 %, православні - 1,9 %.

45.

46.

47.

48.

49.

50. ЕАН: 45,4 млн. Структура зайнятості: первинний сектор – 1,4 %, вторинний – 24,2 %, сфера послуг – 74,4 %.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Середня температура в помешканнях
взимку під час сну

60.

61.

4. Особливості економіки

62.

63.

За допомогою
даних
визначте
соціально економічний
статус
країни

64. Структура ВВП: первинний сектор – 0,8 %, вторинний – 30,1 %, сфера послуг – 69,1 %. На галузеву і територіальну структуру

господарства Німеччини вплинув 40-річний
роздільний розвиток НДР і ФРН - держав з різним
соціально-економічним і політичним устроєм.

65.

66. У світовому господарстві Німеччина спеціалізується на - фінансових і транспортних послугах, торгівлі, туризмі, -

машинобудуванні, хімічній промисловості,
чорній металургії та окремих виробництвах
харчової промисловості (м’ясна, цукрова,
пивоварна).
ФРН - лідер європейського машинобудування
(50 % вартості, 60 % експорту).

67. За виробництвом автомобілів – перша в Європі й четверта у світі. Суднобудування (перша в Європі й третя у світі), розвинуте

аерокосмічне, військове
машинобудування, виробництво оброблюваних
центрів, промислових роботів.
За виробництвом хімічної продукції – 4 –а у
світі, за розмірами експорту - 1-ша.

68.

69.

70. Частка ВВП туризму у державах Європи

71.

72.

73. Скільки туристів приїздять до різних країн

74.

В яких країнах туристи витрачають найбільше грошей

75.

76.

Найбільші
виробники
електроенергії:
Росія,
Німеччина,
Франція.

77.

Найбільші
країни
світу
за ВВП

78.

79.

80.

81.

82.

За виплавленням чавуну,
сталі і виробництвом
прокату ФРН 1-а в Європі і
5-а у світі.
Найбільші заводи
зосереджені в Рурі і на
Нижньому Рейні, також
заводи повного циклу є в
Саарському районі і східних
землях.
Кольорова металургія
Німеччини працює в
основному на імпортній і
вторинній сировині.

83.

Понад 50% потреб в енергії
ФРН за рахунок імпорту.
Кам’яновугільна промисловість колишня основа енергетики останніми роками втратила
конкурентоспроможність і
знаходиться у кризовому стані.

84.

Машинобудування :
близько 50% всієї
пром.продукції і
експорту країни.
Переважає продукціїя
середньої складності і
транспортне
машинобудування.

85.

Хімічна
промисловіс
ть
ФРН посідає
1-е місце у
світі за
експортом
хім.продукції

86. С/г: самозабезпеченість продуктами – 80-85 %. Тваринництво - 80 % вартості продукції (молочне скотарство й свинарство).

Рослинництво: пшениця, жито, овес, ячмінь,
кормові культури, цукровий буряк, хміль,
картопля.
Висока продуктивність та механізація.

87.

88.

89.

90. Успіхи економіки ФРН - дотримання змішаної, соціально-ринкової моделі, яка поєднує вільні ринкові відносини з державним

Успіхи економіки ФРН дотримання змішаної, соціально-ринкової моделі,
яка поєднує вільні ринкові відносини
з державним регулюванням економіки.
Основний акцент робиться на соціальному
забезпеченні.
У центрі системи – підприємницька діяльність
держави.
На соціальні програми
ФРН витрачає понад 1/3 ВВП.
English     Русский Rules