Республіка Молдова
Респу́бліка Молдо́ва або Молдо́ва (молд./рум. Republica Moldova) — держава у Східній Європі, столиця — місто Кишинів. На півночі, сході й півдні межу
Державний устрій
Рельєф
Корисні копалини
Клімат
НАселення
Економіка
Зацікавленість зарубіжних партнерів в кадрах молдови
сІльське господарство
Вино - візитна картка молдови
Взаємо відносини з Україною
Торгівельно-Екнономічні відносини
*
2.13M
Category: geographygeography

Республіка Молдова

1. Республіка Молдова

РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА
Підгот ували :
Ілля Клюга та
Максим
Костенко

2. Респу́бліка Молдо́ва або Молдо́ва (молд./рум. Republica Moldova) — держава у Східній Європі, столиця — місто Кишинів. На півночі, сході й півдні межу

РЕСПУ́БЛІКА МОЛДО́ВА АБО МОЛДО́ВА (МОЛД./РУМ. REPUBLICA
M O L D O VA ) — Д Е Р Ж А В А У С Х І Д Н І Й Є В Р О П І , С Т О Л И Ц Я — М І С Т О К И Ш И Н І В .
Н А П І В Н О Ч І , С Х О Д І Й П І В Д Н І М Е Ж У Є З У К РА Ї Н О Ю , Н А З А Х О Д І — З
Р У М У Н І Є Ю . П Л О Щ А К РА Ї Н И — 3 3 8 4 3 К М ² ( 1 3 6 М І С Ц Е У С В І Т І ) .

3. Державний устрій

ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ
Молдова є унітарною парламентською республікою. Це
записано в констит уції країни, яку було прийнято 29 липня
1994 з наст упними змінами, внесеними 19 липня 1996 і 5
червня 2000. Також згідно з нею Молдова є нейтральною
державою. На чолі держави є всенароднообраний
президент. Молдова — член ООН, СОТ, СНД

4.

ГІДРОГРАФІЯ
Головні річки —
Дністер (з притоками
Старий
Реу т, Бик, Ботна та
інші) іПру т (з
притоками Чугур,
Ларга, Кам’янка та
інші).
Багато заплавних
озер.
Водосховище.

5. Рельєф

РЕЛЬЄФ
Рельєф Молдови — рівнина із численними
пагорбами, розчленована балками та річками.
Молдова займає південно-західну частину
Східноєвропейської рівнини, західну околицю
Причорноморської низовини, а на північному
сході відроги Подільської височини

6. Корисні копалини

КОРИСНІ КОПА ЛИНИ
Молдова має порівняно
бідні мінеральні ресурси.
Основа мінеральносировинної бази Молдови –
нерудні корисні копалини,
представлені природними
будівельними матеріалами,
сировиною для цементної,
скляної, харчової і хімічної
промисловості.

7. Клімат

КЛІМАТ

8. НАселення

НАСЕЛЕННЯ
За даними експертної оцінки 2017 року
кількість населення Молдови склало 3
мильйони 550 тисяч 900 чоловік.
Природний приріст склав -0.5%

9. Економіка

ЕКОНОМІКА
Молдова — аграрно-індус тріальна країна. На частку
промисловос ті припадає бл. 60,0 %. У структ урі споживання
паливно-енергетичних ресурсів нафта, вугілля, природний газ і
продукти їх переробки становлять бл. 80 %. Основні галузі
промисловос ті: харчова, сільськогосподарське
машинобудування, хімічна, текстильна, деревообробна,
металургійна. Транспорт: автомобільний, залізничний,
річковий. Міжнародне летовище в Кишиневі

10. Зацікавленість зарубіжних партнерів в кадрах молдови

ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ ЗАРУБІЖНИХ
ПАРТНЕРІВ В КАДРАХ МОЛДОВИ

11. сІльське господарство

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Через відсу тніс ть мінеральних ресурсів, Молдова вимушена
розвивати СГ. Кукурудза найбільш популярна зернова культ ура

12. Вино - візитна картка молдови

ВИНО - ВІЗИТНА КАРТКА МОЛДОВИ
Молдавськи вина визнані у всьому світі. Найбільш відомі
виробники вина – Purcacri , Cricova , Mileştii Mici.

13. Взаємо відносини з Україною

ВЗАЄМО ВІДНОСИНИ З УКРАЇНОЮ

14. Торгівельно-Екнономічні відносини

ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКНОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

15. *

English     Русский Rules