Спектральна чутливість ока людини
Процеси в основі випромінювання
Закон відбиття
Закон заломлення
Закон повного внутрішнього відбиття
Волоконна оптика
Лінза
Тонкі лінзи
Формула лінзи
Побудова зображень у збиральній лінзі
Побудова зображень у розсіювальній лінзі
Оптична система ока
Оптична сила ока
Оптична сила рогівки
Оптична сила кришталика
Зв'язок між лінійними розмірами предмета та розмірами його зображення на сітківці
Акомодація
Акомодація
Оптичні дефекти зору
Розрахунок корегувальних лінз для короткозорого ока
Оптичні дефекти зору
Розрахунок корегувальних лінз для далекозорого ока
Кут зору
Роздільна здатність
Гострота зору
Лупа
Збільшення мікроскопу
4.00M
Category: physicsphysics

Геометрична оптика

1.

Геометрична
оптика
1

2. Спектральна чутливість ока людини

3.

Оптика це наука про світло та його взаємодію з речовиною.
Оптика
вивчає
не
тільки
видиму
частину
спектра
електромагнітних хвиль (від 380 нм до 76о нм ), але й більш
короткі ЕМ хвилі – ультрафіолетове випромінювання (від
10нм до 380 нм) та більш довгі ЕМ хвилі – інфрачервоне
випромінювання (від 760 нм до 2 мм).
Геометрична оптика – розділ оптики, в якому вивчаються
закони
поширення
світла
з
урахуванням
відбивання,
заломлення світлових променів на межах різних середовищ,
пояснює
умови
формування
оптичних
зображень
не
враховуючи при цьому їх хвильової природи.
3

4.

Джерела світла,
походження
Природні:
Сонце, зірки, полярні
сяяння, блискавка,
комахи, що світяться
Штучні: лампи,
свічки, екрани
телевізорів тощо

5. Процеси в основі випромінювання

Люмінесцентні
Теплові
5

6.

Закони розповсюдження світла
1.Закон прямолінійного розповсюдження світла
2.Закон відбиття світла
3.Закон заломлення світла
6

7.

Прямолінійне розповсюдження світла
В однорідному, прозорому для світла середовищі, світло
розповсюджується прямолінійно
(Евклід, ІІІ ст. до н е.)
7

8.

Принцип Ферма
Промінь світла розповсюджується завжди у просторі між двома
точками А і В за таким шляхом, для проходження якого йому
необхідно мінімальний час, порівняно з будь-яким іншим
шляхом між тими самими точками.
Абсолютний показник заломлення
v<c
n – показник заломлення;
c
n
v
c =3 108 м/с – швидкість світла;
v

швидкість
світла
у
даному
середовищі,[м/с];
пропорційний оптичній довжині шляху
r n l
8

9. Закон відбиття

N
А
В
О
Закон відбиття
Нормаль, падаючий і відбитий
промені завжди знаходяться в
одній площині.
Кут падіння дорівнює куту
відбиття.
NO – нормаль;
АО – падаючий промінь;
ОВ – відбитий промінь;
– кут падіння;
=
– кут відбиття.
9

10. Закон заломлення

N
А
Закон заломлення
О
С
NO – нормаль;
АО – падаючий промінь;
ОС – заломлений промінь;
– кут падіння;
– кут заломлення.
Нормаль, падаючий і заломлений
промені завжди знаходяться в
одній площині.
Закон Снеліуса
Відношення
синуса
кута
падіння
до
синуса
кута
заломлення є величина стала,
що
залежить
тільки
від
співвідношення
абсолютних
показників заломлення обох
середовищ.
English     Русский Rules