Державне втручання в економіку
Навіщо ми сплачуємо податки?
Ознаки бюджету
Які податки платять громадяни / громадянки України
В Україні всі види податків та механізм їхнього стягування прописано в Податковому кодексі. Окрім загальнодержавних податків, є
3.18M
Categories: economicseconomics lawlaw

Функції держави у ринковій економіці

1.

Функції держави
у
ринковій економіці.

2.

1. Держава у ринковій економіці:
функції держави, методи
державного впливу на ринкову
економіку.
2.Державний бюджет, податки .

3.

4.

Державне регулювання ринкової економіки - це
вплив держави на відтворювальні процеси в
економіці за допомогою прямого інвестування,
правових та економічних важелів з метою
орієнтації господарських суб'єктів і окремих
громадян на досягнення цілей і пріоритетів
державної соціально-економічної політики.

5.

6. Державне втручання в економіку

Державне регулювання економіки
Конструктивне
Деструктивне
Господарське законодавство,
чесне судочинство,
антимонопольна політика,
контроль небезпечних
виробництв
Регулювання цін, регламентація
виробництва, надмірний
контроль, бюрократизм,
корупція

7.

7

8.

9.

Державне регулювання економіки - це система заходів
законодавчого, виконавчого і контрольного характеру по стабілізації
та пристосуванню економіки до умов, що змінюються. Свої
регулюючі функції держава виконує, застосовуючи різноманітні
методи і форми впливу на економіку.
Виділяють економічні і адміністративні методи
державного регулювання. Переважають економічні
методи, серед яких у першу чергу виділяють бюджетноподаткову політику.
Бюджетно-податкова політика - це "найдавніший"
інструмент державного втручання у ринкову економіку. Державний
бюджет є, з одного боку, барометром економічної "погоди"в країні,
з іншого - ефективним засобом реалізації економічної політики
держави.

10.

11.

Додаткова інформація
Про роль уряду в економіці
Уряд є найважливішим суб’єктом економічної діяльності
(економічним агентом). У більшості країн уряд — це, поза всяким
сумнівом, найбільший роботодавець, який у деяких випадках
забезпечує роботою до 25% працездатних людей у країні. Його
видатки сягають 10—55% від обсягу національного виробництва, і
що заможніша країна, то їх більше. У багатьох державах уряд
володіє та керує державними підприємствами, що зазвичай
виробляють 10% національного обсягу товарів. Хоча в таких
країнах, як Сингапур і Тайвань, цей показник може сягати понад
15%. Уряд також впливає на поведінку інших суб’єктів економічної
діяльності через створення, закриття та регулювання ринків.

12.

Навіщо ми сплачуємо податки?
Як ви вже зрозуміли з попередніх тем, ринкова економіка досить успішно вирішує питання
створення різноманітних товарів і послуг для задоволення потреб населення і при тому
сприяє ефективному використанню ресурсів. Водночас певні проблеми ринок неспроможний
розв’язати. Саме для подолання цих недоліків ринкової економіки суспільство потребує
участі держави.
Державний бюджет ― це план
доходів і видатків держави на
певний календарний рік, який
пропонує уряд і затверджує
Верховна Рада України законом
«Про державний бюджет».
20РР
Дефіцит бюджету ― це
розмір перевищення
видатків над доходами.
20РР
Профіцит бюджету
означає, що доходи більші
за видатки.
13

13. Навіщо ми сплачуємо податки?

Залучення й використання
державою фінансових коштів
для вирішення завдань
загальнонаціонального
значення та фінансування
органів державного управління
щорічно прописується в
державному бюджеті.

14.

15.

Ознаки бюджету

16. Ознаки бюджету

Функції бюджету
Розподільча функція бюджету дозволяє сконцентрувати грошові кошти у
розпорядженні держави та використовувати їх на задоволення
загальнодержавних потреб. Об’єктом бюджетного перерозподілу є
національний дохід, іноді – національне багатство
Контролююча функція бюджету дозволяє дізнатися:
наскільки своєчасно та повно фінансові ресурси потрапляють у
розпорядження держави;
чи відповідають розміри державних централізованих ресурсів її
потребам;
як фактично складаються пропорції у розподілі бюджетних коштів;
чи ефективно використовуються бюджетні кошти.

17.

Податки — це встановлені вищим органом законодавчої
влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та
юридичні особи до бюджету у розмірах і у терміни,
передбачених законодавством.
Функції податків:
Фіскальна функція
Регулююча функція
Розподільча функція
Стимулююча функція
Контрольна функція
Накопичувальна функція

18.

Варто знати
У Римській імперії громадяни платили понад 167 видів
податків. Наприклад: збір за дотриманням контролю на ринку,
дорожній збір; портовий збір під час навантаження та
розвантаження товарів; податок із продажу; податок на марку для
ослів; податок на спадок; податок на обмін грошей; податок на
тварин; податок на володіння рабами; земельний податок;
спеціальний податок на городи; податок на пшеницю; податок на
утримання бідних; квартирний податок; збір із вина; збір на
утримання лазні; збір на утримання іменних гостей; збір на
утримання річкових сторожів; збір на утримання гарнізону; збір на
утримання сторожових висоток; збір на золотий вінок як вираження
почуття подяки правителю; збір на утримання поліції; збір на
утримання осіб, які збирали податки.

19.

Які податки платять громадяни /
громадянки України
Левова частка доходів державного
бюджету України (близько 70 %)
формується за рахунок податків.
20

20. Які податки платять громадяни / громадянки України

Види податків
Загальнодержавні податки
Місцеві податки та збори
• податок на прибуток
підприємств
• податок на доходи фізичних
осіб
• податок на додану вартість
• акцизний податок
• екологічний податок
• рентна плата
• мито
• податок на майно
• єдиний податок
• збір за місця для паркування
транспортних засобів
• туристичний збір

21.

Види податків
За формою оподаткування:
прямі
непрямі
За об'єктом:
на доходи
на споживання
на майно
За рівнем державних структур, що встановлюють податок:
загальнодержавні
місцеві
Залежно від напрямку використання:
загальні
цільові

22.

В Україні всі види податків та механізм їхнього стягування прописано в
Податковому кодексі. Окрім загальнодержавних податків, є ще місцеві
податки, що сплачуються в бюджети місцевих громад (обласні, міські, районні,
селищні бюджети). До місцевих податків належать: плата за землю, податок
на нерухоме майно, єдиний податок для юридичних та фізичних осіб,
транспортний податок тощо.
Податкова мінімізація передбачає
зменшення оподаткування завдяки
діям, що суперечать законодавству, з
єдиною метою ― ухилення від сплати
податків.
Ухилення від сплати податків ―
протиправна діяльність ―
ст.212 Кримінального кодексу
України.
23

23. В Україні всі види податків та механізм їхнього стягування прописано в Податковому кодексі. Окрім загальнодержавних податків, є

ВИСНОВКИ
У сучасному світі саме ринкова система
забезпечує належне функціонування
економіки та доступ людей до споживчих
благ. Функціонування ринків визначають
закони попиту та пропозиції, ціноутворення.
Щодо ринку завданням держави є
законодавчо забезпечити захист прав
продавців та споживачів. Також держава
здатна впливати на його функціонування
через соціальне законодавство, яке сприяє
такому перерозподілу благ, що забезпечить
належний рівень життя всіх членів
суспільства.

24.

Сьогодні я дізналась…
Мене здивувало…
Тепер я можу…
Я зрозуміла…

25.

Питання для закріплення матеріалу:
1.Якою є діяльність держави щодо
забезпечення економічної рівноваги?
2.Які цілі має державне регулювання
економіки?
3.За допомогою яких методів воно
здійснюється?
English     Русский Rules