Cучасні картографічні джерела та технології створення геозображень Застосування карт
Електронна карта місцевості – це картографічне зображення, візуалізоване на моніторі комп’ютера чи іншого електронного пристрою
Джерела створення електронних карт:
ПЕРЕВАГИ ЕЛЕКТРОННИХ КАРТ:
Користувачі електронними картами за віком
Електронні карти використовують в географічних інформаційних системах та в технологіях GPS.
Технології GPS
Для всебічного вивчення світу використовують віртуальні інтерактивні 3D-глобуси. Найповнішим і найпотужнішим електронним
Географічні інформаційні системи 
Сфери застосування ГІС
Шляхи створення електронної карти у ГІС:
Векторні
Растрові
Види електронних карт:
За цільовим призначенням серед електронних картографічних видань виділяють основні напрями:
За допомогою електронної карти можна вирішувати завдання:
Переваги електронних карт:
Недоліки:
Типи джерел просторових даних: картографічні (електронні карти), дані дистанційного зондування Землі, статистичні дані тощо.
Висновок
2.82M
Category: geographygeography

Cучасні картографічні джерела та технології створення геозображень Застосування карт

1. Cучасні картографічні джерела та технології створення геозображень Застосування карт

2. Електронна карта місцевості – це картографічне зображення, візуалізоване на моніторі комп’ютера чи іншого електронного пристрою

3. Джерела створення електронних карт:

обробка матеріалів дистанційного
зондування Землі;
топографічна зйомка та польові
дослідження території;
використання просторових даних;
сканування та оцифрування паперових
карт.

4. ПЕРЕВАГИ ЕЛЕКТРОННИХ КАРТ:

інформація з додаткових джерел;
швидке оновлення бази даних;
швидка обробка даних;
точне визначення географічного положення
(навігація);
перегляд значної території;
збільшення об’єктів та зміна масштабу;
можливість створення тривимірних моделей;
відключення, підключення та накладання
шарів карт;
автоматичний пошук та систематизація
інформації.

5. Користувачі електронними картами за віком

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Від 10-18
Від 19-40
Від 40-55
Від 55-80

6. Електронні карти використовують в географічних інформаційних системах та в технологіях GPS.

7. Технології GPS

8. Для всебічного вивчення світу використовують віртуальні інтерактивні 3D-глобуси. Найповнішим і найпотужнішим електронним

глобусом, на якому
розміщено різну картографічну
інформацію щодо всіх країн світу, є
Google Планета Земля. У межах цього
проекту користувачам надано
можливість переглядати супутникові
зображення Землі, будувати
гіпсометричні профілі, переглядати деякі
типи геопросторових даних.

9. Географічні інформаційні системи 

Географічні інформаційні системи

10. Сфери застосування ГІС

Навігація
Військова справа
Метеорологія
Географія
Транспорт

11.

ЗАВДАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬ
ЗА ДОПОМОГОЮ ГІС:
Пошук і раціональне використання
природних ресурсів;
Моніторинг екологічної ситуації;
Контроль умов життя населення (охорона
здоров’я, соціальне обслуговування, освіта,
туризм, тощо)
Створення, оновлення тематичних карт та
атласів (картографування);
Територіальне планування та управління
напрямками господарської діяльності
(промисловість, сільське господарство, сфера
послуг, тощо)

12. Шляхи створення електронної карти у ГІС:

Векторний
Растровий

13. Векторні

Типи векторних
об’єктів:
точки
полілінії
багатокутники

14. Растрові

Для сканування паперових карт використовуються
растрові сканери.

15. Види електронних карт:

Карти різних територій із одноманітним змістом

16.

Карти різного змісту однієї і тієї ж території

17. За цільовим призначенням серед електронних картографічних видань виділяють основні напрями:

• пошуково-довідкові
видання
• навчальні видання
• топоатласи
• космоатласи
• комплексні видання
• тематичні видання
• спеціальні видання

18. За допомогою електронної карти можна вирішувати завдання:

• в екологічній сфері
• у сфері економічної
діяльності
• у сфері освіти
• у соціальній сфері

19. Переваги електронних карт:

• електронні карти набагато детальніші, ніж паперові
карти
• полегшують обмін інформацією;
• мають можливість вільно збільшувати фрагменти і
змінювати масштаб;
• дають тривимірне зображення кута огляду в
“реальному часі”

20. Недоліки:

• реалізація цих карт здійснюється через
електронні гаджети;
• якщо не має доступу до комп’ютера або
якогось гаджету,то не має можливості
скористатися електронною картою.

21. Типи джерел просторових даних: картографічні (електронні карти), дані дистанційного зондування Землі, статистичні дані тощо.

Наприклад, інтернет-ресурси:
Natural Earth; Earth Explorer
У масштабах планети важливим вебресурсом інформації щодо всіх країн світу,
є Open Street Map — міжнародний проект,
метою якого є створення карти світу
відкритого доступу

22. Висновок

З розвитком геоінформаційних ГІСтехнологій і новітнього обладнання
набувають значення цифрові карти та інші
інтерактивні геозображення.
ГІС — це географічна інформаційна система,
що забезпечує збір, зберігання, обробку,
доступ, відображення та поширення
просторових даних.
Дистанційне зондування Землі —
спостереження за поверхнею Землі
авіаційними й космічними засобами,
оснащеними різноманітними видами
знімальної апаратури.
English     Русский Rules