Моделі соціальної політики.Німецька модель.Австрія
Німецька модель соціальної політики
Австрія
Обов’язкове страхування каско
Пенсійна система
Охорона здоров’я
Медицина
Освіта
Туризм
Висновок
742.80K
Category: economicseconomics

Моделі соціальної політики. Німецька модель. Австрія

1. Моделі соціальної політики.Німецька модель.Австрія

2.

Актуальність презентації: проінформувати
студентів про моделі соціальної політики у всьому
світі та докладно розповісти про німецьку
модель,зокрема про таку країну як Австрія.
Завдання:
1. Особливості проводження соціальної
політики за допомогою німецької моделі.
2. Дослідити її провадження на прикладі
Австрії.

3. Німецька модель соціальної політики

В цій моделі держава відповідає тільки лише за видачу
соціальних допомог. Такої моделі дотримуються в
Німеччині, Франції, Австрії, Бельгії. У Західній
Німеччині в 1946 році було введено так зване
"соціальне ринкове господарство", ідея якого була в
тому, щоб створити умови для самореалізації громадян
в економіці. Фонди соціального страхування
фінансується роботодавцем і найманим працівником і
поділяються за видами діяльності. У такій моделі
соціальної політики принцип страхування означав
право на отримання послуг тим, хто робив внески до
фондів.

4. Австрія

Австрія, в порівнянні з іншими
європейськими країнами, є дуже
щедрою на видатки у соціальну
політику для сім`ї. Європейська
комісія побутової панелі (1996,
цитується в Георгій 1999) виявила, що
для найбідніших домогосподарств,
сімейних та інших трансфертних
платежів становить значну частину
(31%) доходів домашніх господарств.
Крім того, дитячі садки (якщо такі є)
є значною мірою субсидовані або
безкоштовними. Освіта (у тому числі
підручники і транспортні витрати) є
вільною на всіх рівнях середньої
освіти; університетські збори не були
зібрані до 2001 року.

5. Обов’язкове страхування каско

Система соціального забезпечення Австрії
ґрунтується на принципі обов’язкового страхування,
пов’язаного з трудовим доходом. Страхові внески
сплачують порівну роботодавці та працівники. У
результаті страхування (медичне страхування,
пенсійне утримання і т.д.) поширюється також на
прямих членів сім'ї. Однак, це також призводить до
високих витрат на оплату праці, в той час як майно та
інші тарифи можуть бути порівняно низькі в Австрії.
соціальний політика австрія захист пенсійний

6. Пенсійна система

Як і всі інші системи
страхування, які забезпечують
соціальне забезпечення, пенсії
основані на пенсійному
страхуванні передбаченому
законом. Внески, як правило є
обов’язковими для всього
періоду зайнятості. Хоча за
законом пенсійний вік для
чоловіків 65 років і 60 років для
жінок, фактичний середній
пенсійний вік становить 58,5 для
чоловіків і 57,7 для жінок. Різні
заходи, які приймаються, в
першу чергу з профілактичної
роботи в секторі охорони
здоров’я, спромоглися привести
фактичний пенсійний вік
ближче до зазначеного в законі.

7. Охорона здоров’я

Австрія має високу якість системи охорони здоров’я,
що є принципово відкритою для кожної
застрахованої особи (і її утримання) для тих, хто
потребує медичної допомоги. Витрати беруть на себе
відповідні органи страхування. Для незахищених
верств населення, витрати покриваються соціальним
забезпеченням. Число осіб в Австрії, які не мають
медичного страхування оцінювалося в 160 000 тільки
в 2006 році. Проблема цієї системи полягає в тому,
що витрати на систему охорони здоров’я
збільшувалися непропорційно за останні кілька
років у порівнянні із загальним рівнем підвищення
заробітної плати, отже, дохід від страхових внесків
збільшується.

8.

9. Медицина

Уряд Австрії виділяє дуже багато коштів на розвиток охорони здоров’я в країні. В
австрійських клініках йде активне впровадження світових досягнень у галузі
медицини, розробляються різні діагностичні програми, фінансування яких йде
через державні страхові фонди.
А кожна людина по досягненні 18-річного віку має право на щорічне обстеження,
причому безкоштовне. Ці заходи дозволяють гарантувати максимально
сприятливий результат лікування.
Будь-який громадянин може розраховувати на медичні послуги у випадках
інвалідності, вагітності та народження дитини, смерті годувальника, похилого віку
або безробіття.
Що стосується покупки медикаментів, придбати їх за рецептом можна в будь-якій
аптеці безкоштовно. Заплатити доведеться лише податок у розмірі 4,5 євро.
Якщо у громадянина Австрії є страховий поліс, то він має право на безкоштовне
стаціонарне лікування в будь-якій клініці країни. Протягом року можна лежати в
лікарні не більше 28 днів. У рідкісних випадках все ж таки доведеться заплатити за
перебування в лікарні, але не більше 15 євро в день.

10.

11. Освіта

Австрія є одним із лідерів на
освітньому ринку Європи,
особливо приваблюють іноземців
австрійські вищі начальні
заклади, зокрема університети. В
австрійських вищих навчальних
закладах навчається понад 160
тис. студентів-іноземців. Австрія
витрачає на освіту близько 6 %
ВВП країни. Для Австрії
характерна значна роль держави
в освітньому процесі. Держава
регулює систему освіти через два
міністерства: міністерство освіти,
мистецтва і культури та
міністерство науки та досліджень
Австрії.

12. Туризм

Австрія притягає туристів
своєю природою, культурою,
музикою і, навіть,
кондитирськими виробами.
Поміж міст країни
найвідвідуванішими є Відень,
Зальцбурзі і Інсбрук.
Основними факторами
такого переважання
німецьких туристів є єдина
мова, близькість історії,
культури і єдиний кордон.
Завдяки своєму
розташуванню і протяжності,
Австрія є також
транспортним коридором
для відвідувачів інших країн.
Тут проходять транзитні
шляхи з півночі на південь і зі
сходу на схід.

13. Висновок

Німецька модель (ФРН, Франція, Австрія)
характеризується значними обсягами ВВП, що
перерозподіляється через державний бюджет (близько
50%), створенням розвиненої системи соціального
захисту на основі залучення коштів держави та
підприємців.
На мою думку,ця модель могла б використовуватись і в
нашій державі.

14.

Презентацію виконав
Студент СР-151
Балика Богдан
Danke
English     Русский Rules