Қылмыстық құқық бұзушылықтар
Қылмыстық құқық бұзушылықтың формальды анықтамасы бойынша, қылмыстық құқық бұзушылық дегенiмiз - қылмыстық заң арқылы жазалау қатерiмен ты
Қылмыстық құқық бұзушылықтың материалдық анықтамасында қылмыстың негiзгi сапасы – оның қоғамға қауiптiлiгiмен анықталады деген тұжырым жа
Формальды және материалды анықтамалар бiрiн-бiрi толықтырып қылмыстық құқық бұзушылық ұғымын бередi. ҚР ҚК 10-бабының 1-ші бөлiгiне сәйкес қылм
Қылмыстық теріс қылық (ҚР Қылмыстық кодексінің 10 бабы 3 бөлігі) Белгілері: 1. Қоғамға зор қауіп төндірмейтін іс-әрекет 2. Болмашы зиян келтірг
Қылмыс (ҚР Қылмыстық кодексінің 10 бабы 2 бөлігі) Белгілері: 1. Қоғамға қауіпті іс-әрекет 2. Айыпты жасалған іс-әрекет 3. Айыппұл салу, түзеу жұм
ҚР Қылмыстық кодексінің Ерекше бөлiгiнде көзделген, формальды түрде, қандай да бiр іс-әрекеттiң белгiлерi бар, бірақ маңызы жағынан болмашы б
Қол сұғушылықтың топтық объектiсiне қарай қылмыстық құқық бұзушылықтарды он сегіз топқа бөледi. Заң шығарушы ҚР Қылмыстық кодексінің Ерекш
Қоғамға қауiптiлiк сипаты бiртектi қылмыстық құқық бұзушылықтарды қоғамға қауiптiлiк дәрежесiне қарай үш түрге бөледi: 1) Жай қылмыстық құқық б
Кiнәнiң нысаны бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтарды екi түрге бөледi: 1) Абайсызда жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтар; 2) Қасақана жасал
Қылмыстарды қоғамға қауiптi сипаты мен дәрежесiне қарай оларды төрт санатқа бөледi: Онша ауыр емес қылмыстар қасақана әрекеттер үшін абайсы
Ауырлығы орташа қылмыстар қасақана жасалған әрекеттер үшін ең ауыр жаза бас бостандығынан айырудың 5 жылынан аспайтын Абайсызда жасалған
Жасалғаны үшiн ҚР Қылмыстық кодексінде көзделген ең ауыр жаза бас бостандығынан айыру он екi жылдан аспайтын қасақана жасалған іс-әрекетте
Жасалғаны үшiн ҚР Қылмыстық Кодексінде он екi жылдан астам мерзiмге бас бостандығынан айыру, өмір бойына бас бостандығынан айыру немесе өлi
Кездескенше!!!
2.36M
Category: lawlaw

Қылмыстық құқық бұзушылықтар

1. Қылмыстық құқық бұзушылықтар

2. Қылмыстық құқық бұзушылықтың формальды анықтамасы бойынша, қылмыстық құқық бұзушылық дегенiмiз - қылмыстық заң арқылы жазалау қатерiмен ты

Қылмыстық құқық бұзушылықтың
формальды анықтамасы бойынша,
қылмыстық құқық бұзушылық дегенiмiз қылмыстық заң арқылы жазалау қатерiмен
тыйым салынған адамның белгiлi бiр әрекетi.
Алайда, мұндай анықтама қылмыстық
құқық бұзушылық әрекетінiң мәнiн ашпайды,
не үшiн заң шығарушы қандай да бiр әрекеттi
жасауға тыйым салады, неге бұл әрекеттер
қылмыстық құқық бұзушылық деп табылады
деген сұрақтарға толығымен жауап бермейдi.
Сондықтан қылмыстың материалдық
анықтамасын енгiзу арқылы осы сұрақтарға
жауап беру мүмкiндiгi қарастырылды.

3. Қылмыстық құқық бұзушылықтың материалдық анықтамасында қылмыстың негiзгi сапасы – оның қоғамға қауiптiлiгiмен анықталады деген тұжырым жа

Қылмыстық құқық бұзушылықтың
материалдық анықтамасында қылмыстың
негiзгi сапасы – оның қоғамға қауiптiлiгiмен
анықталады деген тұжырым жасалған.
Бұл анықтамаға сәйкес, қылмыстық құқық
бұзушылық дегенiмiз - адамның қоғамға
қауiптi iс-әрекетi болып табылады.
Жасалған әрекетте
қоғамға қауiптiлiк
белгiсiнiң бар болуы
оның белгiлi бiр қоғамдық
қатынастарға
зиян келтiредi немесе
зиян келтiру қаупiн
туғызады дегендi
бiлдiредi.

4. Формальды және материалды анықтамалар бiрiн-бiрi толықтырып қылмыстық құқық бұзушылық ұғымын бередi. ҚР ҚК 10-бабының 1-ші бөлiгiне сәйкес қылм

Формальды
материалды
қылмыстық құқық бұзушылықтар
қоғамға қауіптілік және жазаланушылық дәрежесіне
Қылмыстық теріс
қылық
Қылмыс

5. Қылмыстық теріс қылық (ҚР Қылмыстық кодексінің 10 бабы 3 бөлігі) Белгілері: 1. Қоғамға зор қауіп төндірмейтін іс-әрекет 2. Болмашы зиян келтірг

Қылмыстық теріс қылық
(ҚР Қылмыстық кодексінің 10 бабы 3 бөлігі)
Белгілері:
1. Қоғамға зор қауіп төндірмейтін іс-әрекет
2. Болмашы зиян келтірген іс-әрекет немесе
адамның жеке басына, ұйымға, қоғамға
немесе мемлекетке зиян келтіру қатерін
туғызған іс-әрекет
3. Оны жасағаны үшін айыппұл салу, түзеу
жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту,
қамаққа алу түріндегі жаза көзделген ісәрекет
4. Айыпты жасалған іс-әрекет

6. Қылмыс (ҚР Қылмыстық кодексінің 10 бабы 2 бөлігі) Белгілері: 1. Қоғамға қауіпті іс-әрекет 2. Айыпты жасалған іс-әрекет 3. Айыппұл салу, түзеу жұм

Қылмыс
(ҚР Қылмыстық кодексінің 10 бабы 2 бөлігі)
Белгілері:
1. Қоғамға қауіпті іс-әрекет
2. Айыпты жасалған іс-әрекет
3. Айыппұл салу, түзеу жұмыстары, бас
бостандығын шектеу, бас бостандығынан
айыру немесе өлім жазасы түріндегі жазалау
қатерімен тыйым салынған іс-әрекет

7. ҚР Қылмыстық кодексінің Ерекше бөлiгiнде көзделген, формальды түрде, қандай да бiр іс-әрекеттiң белгiлерi бар, бірақ маңызы жағынан болмашы б

ҚР Қылмыстық кодексінің Ерекше
бөлiгiнде көзделген, формальды түрде,
қандай да бiр іс-әрекеттiң белгiлерi бар,
бірақ маңызы жағынан болмашы
болғандықтан, қоғамға қауiп төндірмейтін
әрекет немесе
әрекетсiздiк –
қылмыстық
құқық бұзушылық
болы табылмайды.
(ҚР Қылмыстық кодексінің
10 бабы 4 бөлігі)

8. Қол сұғушылықтың топтық объектiсiне қарай қылмыстық құқық бұзушылықтарды он сегіз топқа бөледi. Заң шығарушы ҚР Қылмыстық кодексінің Ерекш

Қол сұғушылықтың топтық объектiсiне
қарай қылмыстық құқық бұзушылықтарды
он сегіз топқа бөледi.
Заң шығарушы ҚР
Қылмыстық кодексінің
Ерекше бөлігін топтық
объектілеріне қарай
тарауларға бөлінеді.

9. Қоғамға қауiптiлiк сипаты бiртектi қылмыстық құқық бұзушылықтарды қоғамға қауiптiлiк дәрежесiне қарай үш түрге бөледi: 1) Жай қылмыстық құқық б

Қоғамға қауiптiлiк сипаты бiртектi
қылмыстық құқық бұзушылықтарды
қоғамға қауiптiлiк дәрежесiне қарай үш
түрге бөледi:
1) Жай қылмыстық құқық бұзушылықтар
(ҚК 99-бабының 1-бөлiгi),
2) Сараланған немесе ауырлатылған
қылмыстық құқық бұзушылықтар (ҚК 99бабының 2-бөлiгi);
3) Жеңiлдетiлген қылмыстық
құқық бұзушылықтар
(ҚК 100-105 баптары).

10. Кiнәнiң нысаны бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтарды екi түрге бөледi: 1) Абайсызда жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтар; 2) Қасақана жасал

Кiнәнiң нысаны бойынша қылмыстық құқық
бұзушылықтарды екi түрге бөледi:
1) Абайсызда жасалған
қылмыстық құқық
бұзушылықтар;
2) Қасақана жасалған
қылмыстық құқық
бұзушылықтар.

11. Қылмыстарды қоғамға қауiптi сипаты мен дәрежесiне қарай оларды төрт санатқа бөледi: Онша ауыр емес қылмыстар қасақана әрекеттер үшін абайсы

Қылмыстарды қоғамға қауiптi сипаты мен
дәрежесiне қарай оларды төрт санатқа бөледi:
Онша ауыр емес қылмыстар
қасақана әрекеттер үшін
ең ауыр жаза бас бостандығынан айырудың
2 жылынан аспайды
абайсыздағы әрекеттер үшін
ең ауыр жаза бостандығынан
айырудың 5 жылынан
аспайды

12. Ауырлығы орташа қылмыстар қасақана жасалған әрекеттер үшін ең ауыр жаза бас бостандығынан айырудың 5 жылынан аспайтын Абайсызда жасалған

Ауырлығы орташа қылмыстар
қасақана жасалған әрекеттер үшін
ең ауыр жаза бас бостандығынан
айырудың 5 жылынан аспайтын
Абайсызда жасалған әрекеттер үшін
ең ауыр жаза бас бостандығынан
айырудың 5 жылдан
аса мерзімге көзделген

13. Жасалғаны үшiн ҚР Қылмыстық кодексінде көзделген ең ауыр жаза бас бостандығынан айыру он екi жылдан аспайтын қасақана жасалған іс-әрекетте

Жасалғаны үшiн ҚР Қылмыстық кодексінде
көзделген ең ауыр жаза бас бостандығынан
айыру он екi жылдан аспайтын қасақана
жасалған іс-әрекеттер
ауыр қылмыстар
деп танылады

14. Жасалғаны үшiн ҚР Қылмыстық Кодексінде он екi жылдан астам мерзiмге бас бостандығынан айыру, өмір бойына бас бостандығынан айыру немесе өлi

Жасалғаны үшiн ҚР Қылмыстық
Кодексінде он екi жылдан астам мерзiмге бас
бостандығынан айыру, өмір бойына бас
бостандығынан айыру немесе өлiм жазасы
түрiндегi жаза көзделген қасақана жасалған
іс-әрекеттер
аса ауыр қылмыстар
деп танылады

15. Кездескенше!!!

English     Русский Rules