85.19K
Category: financefinance

Ақша ағысын талдау

1.

14 ТАҚЫРЫП
АҚША АҒЫСЫН ТАЛДАУ

2.

Ақша қаражаттарына компанияның
кассасындағы және ағымдағы шотындағы ақша
кіреді.
Ақша қаражаттарының баламалары – алдын
ала белгілі ақша қаражаттары сомасына тез
айналатын және олардың құны шамалы
тәуекелге ұшырайтын қысқа мерзімді, жоғары
өтімді салымдар.
Ақша қаражаттарының қозғалысы - ақша
қаражаттары мен олардың баламаларының
түсімдері және төлемдері.

3.

Ақша қаражаттарының қызметі
Операциялық қызмет – компанияның кіріс
келтіретін негізгі қызметі және инвестициялық
және қаржы қызметінен айырмашылығы бар
басқа қызмет.
Инвестициялық қызмет – ақша қаражаттарының
баламаларына жатпайтын ұзақ мерзімді активтер
мен басқа да инвестицияларды сатып алу және
сату.
Қаржы қызметі – компанияның меншік капиталы
мен заем қаражаттарының мөлшері мен
құрамындағы өзгерістерге әкеп соқтыратын
қызмет.

4.

Операциялық әрекет
Өткізуден түскен ақша
Өткізуден емес алынған табыс
Шикізат, материал, жинақтау бұйымдар,
сатылы алынған жартылай дайындалған
өнім үшін төлемдер
Отын мен электр энергия үшін төлемдер
Персонал жалақысы, әлеуметтік керектерге
қаржы бөлу
Салықтар

5.

Қаржылық әрекет
Кредит пайыздарын өтеу
Дивиденттерді өтеу
Тартылған капитал бойынша
міндеттерді өтеу
Бағалы қағаздарды сату
Тартылған капитал

6.

Инвестициялық әрекет
Негізгі қаражат пен материалдық емес
активтерді сатып алу
Айналым қаражатпен қосымша қорлар
артуына салымдар
Жою шығындары
Бағлы қағазға инвестициядан алынған
табыс
Айналым қаражаттарды босату
Активтерді сату

7.

Операциялық қызмететегі ақша
қозғалысын анықтау үшін тікелей
және жанама әдістер пайдаланылады.
Тікелей әдісте ақша қозғалыстарының
негізгі түрлері ашылады. Мысалға,
өнімді сатудан түскен түсімнен сатып
алынған материалдардың барлық төлем
түрлерін, несие үшін пайыздық
төлемдерін, бюджетке тиесілі
төлемдерін шегереді.

8.

Тікелей әдісті пайдаланған кезде
ақша қаражаттарының түсуі мен
шығуының нәтижесі; өнімді,
жұмысты, қызметті сатқаннан
түскен түсімнен, алынған аванстан,
дивиденттерден, пайыздан,
роялтиден, шығыстарынан тұрады.

9.

Жанама әдісте – таза табыс немесе
зиян өзгерген ағымдағы активтер мен
міндеттемелеріне, ақшасыз
операцияларына, өткен жылдармен
салыстыра отырып, қаржылық және
инвестициялық қызметтердің нәтижесі
болып табылатын табыстар мен
шығыстарға түзету жасалады.

10.

Көрсеткіш
1. Ақша қаражаттарының түсуі:
а) сатылған өнімдерден
б) өзге де түсетін түсімдерден
Барлық түскені
2. Ақша қаражаттарының кетуі:
а) кредиторлық төленбеген
қарыздарды өтеу
б) өзге төлемдер (салықтар, еңбек ақы және т.б.)
Барлық төлемдер
3. Артық (жетіспейтін) ақша қаражаттары
4. Айдың басына ақша қаражаттарының
қалдығы
5. Айдың соңына ақша қаражаттарының
қалдығы
6. Есеп айырысу шотындағы қажетсінілетін
миниум ақша қаражаты
7. Қосымша қысқа мерзімдік ссуда
Қазан
Қараша
Желтоқсан
48,6
12,1
?
52,8
10,8
?
64,3
14,2
?
43,2
8,3
?
?
54,3
12,4
?
?
62,8
15,1
?
?
3,2
?
?
?
?
?
7,5
7,5
7,5
?
?
?
English     Русский Rules