ТЕМА
ПЛАН
МЕТА
Політико-адміністративний устрій англійських колоній
ДОКТРИНА ГОМРУЛЯ (доктрина автономії північноамериканських колоній у рамках Британської імперії)
ОПОРНІ ДАТИ
Причини війни колоній за незалежність
ДЕКЛАРАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Особливості американської революції
ПІДСУМКИ ВІЙНИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
«Статті конфедерації і вічного союзу» 1781 р.
Причини розпаду конфедерації
Завдання «батьків-засновників» (Дж.Вашингтон, А.Гамільтон, Б.Франклін, Дж.Медісон)
Універсальні принципи Конституції США (1787 р.)
ВИЩІ ОРГАНИ ВЛАДИ
«Білль про права» 1791р. (перша серія поправок до Конституції США )
«Білль про права» 1791р. (перша серія поправок до Конституції США ) продовження
ВИСНОВКИ
260.77K
Category: historyhistory

Виникнення та розвиток держави і права США

1. ТЕМА

ВИНИКНЕННЯ ТА
РОЗВИТОК
ДЕРЖАВИ І
ПРАВА США

2. ПЛАН

1. СТАНОВИЩЕ
ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИХ КОЛОНІЙ
НАПЕРЕДОДНІ ВІЙНИ ЗА
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ.
2. ВІЙНА ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ: ПРИЧИНИ,
ЗАВДАННЯ, ОСОБЛИВОСТІ.
3. КОНСТИТУЦІЙНЕ БУДІВНИЦТВО У США

3. МЕТА

•Розкрити основні етапи заснування та
особливості розвитку
північноамериканських колоній;
•Ознайомитись з передумовами та
наслідками війни за незалежність;
•Прослідкувати процес становлення
США як незалежної держави;
•Проаналізувати перші основоположні
документи штатів.

4.

Тринадцять
колоній
США

5. Політико-адміністративний устрій англійських колоній

Коронні
(Нью-Йорк, НьюДжерсі, Віргінія)
Управління
здійснюється
призначуваними
короною
губернаторами
Приватновласницькі
Самоврядні
(Пенсильванія,
Делавер, Меріленд,
Джорджія, НьюДжерсі, Кароліна)
(Род-Айленд,
Коннектикут,
Масачусетс, НьюГемпшир)
Своєрідні
напівфеодальні
сеньйорії
Управління
здійснюється
виборними
органами

6. ДОКТРИНА ГОМРУЛЯ (доктрина автономії північноамериканських колоній у рамках Британської імперії)

• Північноамериканські колонії й Англія є
рівноправними і суверенними частинами імперії;
• Вища законодавча влада у колоніях належить
власним представницьким органам; англійський
парламент ніяких прав у колоніях немає;
• Політичний зв’язок між колоніями і метрополією
здійснює король;
• Гарантіями прав і свобод англійців і американців
стають хартії, ухвалені представницькими
установами.

7. ОПОРНІ ДАТИ

1775-1783
• війна за незалежність
1773
• «бостонське чаювання»
1774
• І Континентальний конгрес
представників колоній
1775
• ІІ Континентальний конгрес
представників колоній
4 липня 1776
1783
• «Декларація незалежності США»
• Версальський мир, визнання
Англією незалежності США

8. Причини війни колоній за незалежність

Колонії почали
об’єднуватися в
єдиний економічний
союз
Заборона
самовільного
переселення
Послабла
необхідність
зв’язків з Англією
Посилення
англійської
політики в
колоніях
Заборона на ввіз інновацій
Заборона на обробку заліза,
будівництво кораблів
Англія не хотіла втрачати
колонії, які давали
значний прибуток
Закон про
гербовий збір
Закони таунсенда
Посилення заходів проти
контрабанди
Обов’язковість платежів серебром

9. ДЕКЛАРАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

колишні колонії проголошувалися
"вільними і незалежними штатами"
заявлено про повне звільнення штатів від
підданства британській короні і розрив
будь-якого політичного зв'язку між
колоніями і метрополією
проголошується рівність і невід'ємність
прав людини, дарованих їй природою

10. Особливості американської революції

вона відбулася на території, яка не знала
феодалізму як суспільно-економічної формації
американське суспільство було в цілому
демократичним за своїм духом, настроями і
переконаннями. Соціальні суперечності тут
були не такими загостреними, як у Європі
революція переслідувала національновизвольну мету, будучи подібною в цьому до
революції в Нідерландах у XVI ст
.

11. ПІДСУМКИ ВІЙНИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

позитивні
- завоювання
незалежності,
- створення єдиної
федеративної
республіки,
- конституційна і правова
інституціоналізація
буржуазнодемократичних прав і
свобод
негативні
- залишила
недоторканною
рабовласницьку систему
Півдня,
- практично не зачепила
відносини власності,
ліквідувавши лише
залишки феодалізму у
поземельних відносинах

12. «Статті конфедерації і вічного союзу» 1781 р.

Статті конфедерації юридично оформили і закріпили створення
конфедеративної держави - Сполучені Штати Америки;
новоутворена конфедерація не була державою як такою. Вона являла
собою не союзну державу, а союз самостійних держав. Тому цей документ
більше схожий на міжнародний договір, ніж на основний закон єдиної
держави;
Статті не встановлювали єдиного громадянства. Більше того, всупереч
Декларації незалежності з числа громадян були вилучені раби, корінне
населення (індіанці) та бродяги;
для управління справами конфедерації запроваджувався конгрес, котрий
складався з делегатів (від двох до семи осіб) від кожного штату. Конгрес
більше нагадував "збори дипломатів", а не парламент. Його виконавчим
органом був Комітет штатів, який очолював Президент.

13. Причини розпаду конфедерації

Конфедерація, створювана з метою перемоги у
війні за незалежність, виконавши свою задачу,
стала більше не потрібною;
«митні війни» між штатами перешкоджали
створенню єдиного економічного простору;
Повстання під керівництвом Д. Шейса (1786р.) і
його повільне і вкрай неефективне придушення
продемонструвало нездатність конфедерації
вирішувати складні внутрішні завдання.

14. Завдання «батьків-засновників» (Дж.Вашингтон, А.Гамільтон, Б.Франклін, Дж.Медісон)

Зупинити
подальший
розвиток
революції
Створити більш
досконалий
Союз
Надійно
гарантувати
права власників

15. Універсальні принципи Конституції США (1787 р.)

1. Республіканізм (більшість державних органів і посад є виборними,
строковими і змінюваними).
2. Поділ влади, система «стримувань і противаг» (усі три гілки влади
мають різне джерело формування, що забезпечує їм достатню
незалежність одна від одної).
3. Федералізм (передбачено супрематію – верховенство федеральної
Конституції і федеральних законів над конституцією і законами
окремих штатів).
4. Судовий конституційний нагляд (судді Верховного Суду мають
право визначати як такі, що не відповідають Конституції держави і
тим самими визнавати недійсними, закони конгресу і акти
виконавчої влади. Такі рішення Верховного Суду є остаточними і
обов'язковими для всіх державних органів).
5. Захист прав і свобод особи (закріплений у перших 10 поправках
«Білль про права»).

16. ВИЩІ ОРГАНИ ВЛАДИ

Президент
Виборці
Виборщики
президента
Сенат
Конгрес
Законодавчі
палати штатів
Палата
представників
Верховний суд

17. «Білль про права» 1791р. (перша серія поправок до Конституції США )

Поправка І
Поправка IV
Поправка V
• Конгрес не має права видавати закони щодо впровадження
будь-якої релігії чи заборони вільно сповідувати її, а також не
має права видавати закони, що обмежують свободу слова,
друку і права народу мирно збиратися і звертатися до уряду з
проханням усунути якусь кривду
• Право народу на недоторканість особи, помешкання,
особистих паперів і майна не має порушуватися
безпідставними обшуками і арештами
• Нікого не можна притягати до відповідальності за скоєння
тяжкого кримінального злочину чи іншого ганебного вчинку,
інакше як за поданням або висновком великого журі
присяжних. Нікого не можна позбавити життя, свободи чи
власності без законної процедури. Приватну власність не
можна відбирати для громадських потреб без справедливої
винагороди

18. «Білль про права» 1791р. (перша серія поправок до Конституції США ) продовження

Поправка
VI
• В усіх кримінальних справах обвинувачений повинен
мати право на швидкий і відкритий суд безсторонніх.
Обвинуваченого треба повідомляти про зміст і
причину обвинувачень
Поправка
VIII
• Не можна встановлювати надмірних застав,
накладати надмірні штрафи або вдаватися до
жорстоких і незвичайних покарань
Поправка
ІХ
• Перелік у Конституції певних прав не повинен
тлумачитися як заперечення чи обмеження інших
прав, які належать народові

19. ВИСНОВКИ

Конституція США —прогресивний документ, що вплинув на конституції багатьох країн світу.
Вона закріпила утворення суверенної федеративної держави, що відбулося в результаті
визвольної боротьб народу проти британської корони, проголосила принцип народного
суверенітету, визначила демократичні принципи організації державності (представницьке
правління, поділ влади й ін. Установила, що федеральне право має пріоритет над правом
штатів. Під впливом цієї конституції у світі стала поширюватися доктрина
конституціоналізму
У першій половині XVIII ст. населення
колоній, переборюючи внутрішні
суперечності, сформувалося практично
у самостійну націю зі своїми
політичними, релігійними та
культурними традиціями
Проголошення Декларацією колишніх
колоній "вільними і незалежними
штатами" означало появу на
американському континенті 13
незалежних суверенних держав
За умов колоніального диктату у
Північній Америці зародилася і
отримала свій розвиток буржуазна
конституційна думка, яка стала
невід'ємною частиною революційного
світогляду
Значення Статей конфедерації: цей
правовий акт закріплював кінцеву мету
війни за незалежність - домогтися
суверенітету для американських
колоній, спільними зусиллями
добитися незалежності від Англії
English     Русский Rules