Очікуваний результат заняття
Актуальність заняття
9.73M
Category: warfarewarfare

Тема 1. Заняття 1. Основи загальновійськового бою. Організаційно штатна структура механізованого взводу

1.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК
КАФЕДРА ТАКТИКИ
Тема 1: Основи застосування взводу в основних
видах бою (тактичних дій).
Заняття 1: Основи загальновійськового бою.
Організаційно штатна структура механізованого
взводу. Функціональні обов’язки.
НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:
1. Основи загальновійськового бою.
2. Організаційно-штатна структура озброєння і бойова техніка
механізованого (мотопіхотного, стрілецького) взводу (роти).
3. Тактико-технічні характеристики приданих (доданих)
вогневих засобів механізованого (мотопіхотного, стрілецького)
взводу (роти).

2. Очікуваний результат заняття

По закінченню заняття слухач має
бути
спроможним
доповісти
основи
загальновійськового
бою,
засвоїти
організаційно-штатну
структуру
механізованого
(мотопіхотного,
стрілецького)
взводу
(роти)
та
продемонструвати на практиці знання
своїх обов’язків командира взводу .
2

3. Актуальність заняття


Аналіз
виконання
завдань
за
призначенням
механізованими
(танковими) підрозділами сухопутних
військ ЗСУ свідчить, що в залежності
від знання керівним складом підрозділів
основ
загальновійськового
бою,
укомплектованості,
належній
підготовленості, бойових можливостей
озброєння та підрозділів буде залежати
успішність бою та виконання завдання
в цілому.
3

4.

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Розділ 1 Загальні положення.
Розділ 1. Загальновійськовий бій.

5.

НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
Основи загальновійськового бою

6.

Взвод (БСМТВ Ч.3. Р.1.) під час виконання бойових завдань веде
воєнні дії тактичного рівня, основною формою яких є бій
сукупність
узгоджених і
взаємопов’язаних
метою
завданнями
місцем
ударів
вогню
які ведуться за єдиним
замислом
планом
маневру
часом
для виконання тактичних
бойових завдань
в обмеженому
районі
протягом
короткого часу

7.

ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИЙ БІЙ
Загальновійськовий
загальновійськовий
вогневий
БІЙ
повітряний
протиповітряний
морський
бій

різновид бою, який ведеться
об’єднаними
зусиллями
військових частин і підрозділів
різних
родів
військ
та
спеціальних військ Сухопутних
військ (СВ) у взаємодії з іншими
видами Збройних Сил України
(ЗС України), а також органами і
підрозділами інших військових
формувань
(ІВФ)
та
правоохоронних органів (ПрО).
(БСМТВ Ч.3. Р.1.1)

8.

ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИЙ БІЙ
ОБОРОННИЙ БІЙ
НАСТУПАЛЬНИЙ БІЙ
який
ведеться
з
метою
відбиття наступу противника,
завдання йому максимальних
втрат, утримання важливих
районів (рубежів, об’єктів)
місцевості
і
створення
сприятливих
умов
для
переходу
в
наступ
або
ведення інших дій
проводиться з метою
розгрому
(знищення)
противника
та
оволодіння важливими
районами (рубежами)
місцевості
або
об’єктами

9.

Складові елементи загальновійськового бою
УДАР
ВОГОНЬ
МАНЕВР

10.

УДАР
УДАР - одночасне ураження військ і об’єктів противника шляхом дії на них
Зброєю або військами
Залежно від сил і засобів, що застосовуються, удари можуть
бути: удари військами (силами) та вогневі (ракетні, ракетноартилерійські, авіаційні).
УДАРИ ВІЙСЬКАМИ
(СИЛАМИ)
УДАРИ ВОГНЕМ
За масштабом удари військами (силами) можуть бути
оперативними або тактичними.
Вогневі удари (за кількістю залучених засобів) можуть бути:
зосереджені, групові, поодинокі, у тому числі високоточні.
11

11.

ВОГОНЬ
ВОГОНЬ – ураження противника стрільбою (пуском) з різних видів
зброї
ВОГОНЬ РОЗПОДІЛЯЄТЬСЯ ЗА:
тактичними завданнями, які вирішуються
на знищення, подавлення, виснаження, руйнування, задимлення
(засліплювання), освітлення тощо
видами зброї
зі стрілецької зброї, гранатометів, танків (танкових гармат і кулеметів), БМП (БТР), артилерії, мінометів, протитанкових ракетних
комплексів (далі – ПТРК), зенітних ракетних, зенітних ракетно артилерійських, зенітних артилерійських комплексів (бойових
машин, установок ) тощо;
способами ведення
прямою, напівпрямою наводкою, із закритих вогневих позицій;
12

12.

ВОГОНЬ
ВОГОНЬ РОЗПОДІЛЯЄТЬСЯ ЗА:
напруженістю
короткочасний (поодинокими пострілами, короткими або довгими чергами), безперервний, кинджальний, швидкий, методичний,
залповий тощо;
напрямком стрільби
фронтальний, фланговий, перехресний;
способами стрільби
з місця, із зупинки (з короткої зупинки), з ходу, з борта, з розсіюванням по фронту, з розсіюванням у глибину, по площі та ін.;
видами вогню
по окремій цілі, зосереджений, загороджувальний, багатошаровий, багатоярусний тощо.
13

13.

МАНЕВР
МАНЕВР – організоване пересування підрозділів у
ході бою (дій) з метою зайняття вигідного положення
стосовно противника і зосередження неохідних сил і
засобів на новому напрямку (рубежі, районі),
відведення підрозділів з-під ударів противника, а
також перенесення (зосередження вогню) для
найбільш ефективного ураження противника
МАНЕВР в залежності від складу сил і засобів
здійснюється підрозділом та вогнем.
МАНЕВР ПІДРОЗДІЛАМИ здійснюється стрімким їх
просуванням у глибину бойового порядку противника,
в тому числі й у повітрі, а також шляхом відведення
підрозділів на нові позиції та рубежі (в райони),
розташовані в глибині.
14

14.

ВИДИ МАНЕВРУ
ОХОПЛЕННЯ
ОБХІД
ВІДХІД
10

15.

ОХОПЛЕННЯ
ОХОПЛЕННЯ
МАНЕВР,
ЯКИЙ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
ПІДРОЗДІЛАМИ
ХОДІ
БОЮ
В
ДЛЯ
АТАКИ ПРОТИВНИКА
У ФЛАНГ.

16.

ОБХІД
ОБХІД
ГЛИБОКИЙ
БІЛЬШ
-
МАНЕВР,
ЯКИЙ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
ПІДРОЗДІЛАМИ
ДЛЯ
УДАРУ
ПО
ПРОТИВНИКУ З ТИЛУ.

17.

ВІДХІД
ВІДХІД - МАНЕВР,
ЯКИЙ
ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
З
МЕТОЮ ВИВОДУ
СВОЇХ ВІЙСЬК ЗПІД
УДАРІВ
ПЕРЕВАЖАЮЧИХ
СИЛ
ПРОТИВНИКА, ВИГРАШУ
ЧАСУ І ЗАЙНЯТТЯ
БІЛЬШ
ВИГІДНОГО
РУБЕЖУ.

18.

МАНЕВР ВОГНЕМ
МАНЕВР ВОГНЕМ застосовується для ефективного
ураження противника. Він полягає у зосередженні вогню
по одній важливій цілі, своєчасному перенесенні вогню з
однієї цілі на іншу та веденні вогню одночасно по
декількох цілях.
ВИДИ МАНЕВРУ ВОГНЕМ
ЗОСЕРЕДЖЕННЯ ВОГНЮ
РОЗПОДІЛЕННЯ ВОНЮ
ПЕРЕНЕСЕННЯ ВОГНЮ

19.

МАНЕВР ВОГНЕМ
РОЗПОДІЛЕННЯ
ВОГНЮ

ОДНОЧАСНЕ
УРАЖЕННЯ ПІДРОЗДІЛОМ ДЕКІЛЬКОХ ЦІЛЕЙ

20.

МАНЕВР ВОГНЕМ
ЗОСЕРЕДЖЕННЯ ВОГНЮ – УРАЖЕННЯ ОДНІЄЇ
ЦІЛІ
ВОГНЕМ
ВИСОКОЇ
ЩІЛЬНОСТІ
В
КОРОТКИЙ ПРОМІЖОК ЧАСУ

21.

МАНЕВР ВОГНЕМ
ПЕРЕНЕСЕННЯ
ВОГНЮ

ПОСЛІДОВНЕ
УРАЖЕННЯ ЦІЛЕЙ АБО ПЕРЕНАЦІЛЮВАННЯ І
ВЕДЕННЯ ВОГНЮ ПО НОВИХ ЦІЛЯХ ПРИ ЇХ
ВИЯВЛЕННІ

22.

Характерними рисами
сучасного загальновійськового бою є:
рішучість у досягненні мети
різкі зміни обстановки
наземно-повітряний характер
застосування різноманітних засобів
ураження і способів ведення бою
швидкий перехід від одних видів
дій до інших
широке застосування технічних засобів
і автоматизованих систем

23.

ПРИНЦИПИ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ
ПОСТІЙНА БОЙОВА ГОТОВНІСТЬ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
Полягає у їх здатності в будь-який час організовано в установлений
терміни вступити в бій та успішно виконати поставлені завдання.
ВІДПОВІДНІСТЬ БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ ПІДРОЗДІЛІВ
ЇХ БОЙОВИМ МОЖДИВОСТЯМ
Полягає в детальній оцінці оперативно-тактичної обстановки та їх реаль
них бойових можливостей з метою визначення найбільш раціональних
способів виконання поставлених завдань.
РІШУЧІСТЬ, АКТИВНІСТЬ І БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ВЕДЕННЯ БОЮ
Досягається узгодженими діями підрозділів усіх родів військ, підрозділів забезпечення і тилу між собою, а також вогневим ураженням противника за завданнями, напрямками, рубежами, часом і способами
ведення бою в інтересах найбільш успішного виконання бойових завдань загальновійськовими підрозділами.

24.

ПРИНЦИПИ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ
РАПТОВІСТЬ ДІЙ І ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ХИТРОСТІ (ВВЕДЕННЯ В ОМАНУ)
Дозволяють захопити противника зненацька, викликати паніку та паралізувати його наступальний порив і волю до опору, дезорганізувати
управління військами та створити сприятливі умови для перемоги
навіть над противником, який переважає за силою.
ВСЕБІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОЮ
Полягає в підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на підтримання
підрозділів у високій бойовій готовності, збереження їх боєздатності та
створення їм сприятливих умов для виконання поставлених завдань.
ПОВНА НАПРУГА МОРАЛЬНИХ І ФІЗИЧНИХ СИЛ В ІНТЕРЕСАХ ВИКОНАННЯ
ЗАВДАННЯ
Найважливіша умова досягнення успіху в бою

25.

ПРИНЦИПИ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ
ТВЕРДЕ І БЕЗПЕРЕРВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДРОЗДІЛОМ
Дозволяє найбільш ефективно і повно використовувати його бойові
можливості.
НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ПІДРОЗДІЛІВ
Спрямований на ослаблення впливу засобів ураження (звичайних,
ядерних, хімічних, біологічних, запалювальних, високоточних й інших
видів зброї), небезпечних факторів техногенного, радіоелектронного,
інформаційного, психологічного, екологічного й іншого характеру, з
метою збереження боєздатності підрозділів і створення умов для виконання поставлених завдань.
СВОЄЧАСНЕ ВІДНОВЛЕННЯ БОЄЗДАТНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ
Включає: відновлення порушеного управління; виявлення втрат і уточнення завдань підрозділам, що зберегли боєздатність; висування підрозділів, які втратили боєздатність, у безпечні райони, тощо.

26.

НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
Організаційно-штатна
структура
озброєння
і
бойова
техніка
механізованого
(мотопіхотного,
стрілецького) взводу (роти).

27.

Механізований взвод на БМП є бойовим тактичним підрозділом,
який організаційно входить до складу механізованої роти на
БМП (БТР) і діє на полі бою, як у складі роти, так і самостійно.
29
1. Командир взводу (АК, ПМ)
2. Заступник КВ (АК)
9
механізоване
відділення
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 мвід
К-р БМ - КВідд
(АК)
ЗКБМ – нав.-опер.
(АК)
Ст. мех.-водій
(АКС)
Ст. стрілець
(АК, ГП-25)
Гранатометник
(РПГ, АКС)
Стріл. – пом. гранатом.(АК)
Снайпер
(СВД)
Кулеметник
(РПК)
Стрілець-санітар
(АК)
а) особовий склад:
офіцерів – 1
сержантів – 4
солдатів – 24
усього – 29
МЕХАНІЗОВАНИЙ
ВЗВОД
2
9
механізоване
відділення
9
2 мвід
К-р БМ - КВідд
(АК)
ЗКБМ – нав.-опер.
(АК)
Мех.-водій
(АКС)
Ст. стрілець
(АК, ГП-25)
Гранатометник
(РПГ, АКС)
Стріл. – пом. гранатом.(АК)
Снайпер
(СВД)
Кулеметник
(ПКМ)
Номер обслуги
(АК)
механізоване
відділення
3 мвід
К-р БМ - КВідд
(АК)
ЗКБМ – нав.-опер.
(АК)
Мех.-водій
(АКС)
Ст. стрілець
(АК, ГП-25)
Гранатометник
(РПГ, АКС)
Стріл. – пом. гранатом. (АК)
Снайпер
(СВД)
Кулеметник
(РПК)
Стрілець-РТЛФ
(АК)
б) основне озброєння і техніка:
БМП-2 – 3 шт. РПК-74 – 2 шт.
АКС-74 – 6 шт.
ПКМ – 1 шт.
РПГ-7 – 3 шт.
ПМ – 1 шт.
СВД – 3 шт.
АК-74 – 17 шт.

28.

Стрілецький взвод на АВТОМОБІЛЯХ

29.

Танковий взвод

30.

5,45 мм автомат АК-74
Патрон - 5,45х39.
Ємність магазину - 30 патронів.
Вага - 3,3/3,6/5,9 кг (нічний з прицілом):
Темп стріл. - 600п/хв
Швидкострільність 40-100 п/хв.
Прицільна дальність - 1000м.
Дальність прямого пострілу по ростовій
фігурі - 625

31.

.
5,45 мм кулемет РПК-74
Патрон - 5,45х39 мм. Нарізів - 4
Вага - без магазина 4,7кг,
з магазином на 45 - 5,46 кг.
Темп стрільби - 600 п/хв
Почат. швидкість кулі 960 м/с
Швидкострільність - 150 п/хв.
Прицільна дальність - 1000 м.
Дальність прямого пострілу по ростовій фігурі
- 640м

32.

7,62 мм кулемет ПКМ
Патрон - 7,62х54 мм.
Вага кулемета - без стрічки 7,5 кг; Почат.
швидкість кулі 825м/с.
Темп стрільби - 650 п/хв.
Швидкострільність - 250 п/хв.
Прицільна дальність - 1500 м.
Дальність прямого пострілу по ростовій фігурі 650 м.Ємність ленти - 100/200/250 патр.

33.

7,62 мм снайперська гвинтівка СГД
Патрон - 7,62х54.
Ємність магазину – 10 патр.
Вага – 4,2 кг з прицілом та порожнім магазином
Початкова швидкість кулі - 830 м/с.
Темп стр. - 30 п/хв.
Прицільна дальність
- 1300 м (з оптик. прицілом):
- 1200 м (з відкр. прицілом).

34.

Гвинтівка Snipex Alligator - розробка харківських
зброярів з "ХАДО-Холдингу". Всі деталі, включно зі
стволом , українські.
Калібр - 14,5х114 мм. Це надпотужний калібр,
початкова швидкість кулі становить 980 м/с, ефективна
дальність пострілу - до 2 км, а максимальна дальність
польоту кулі - до 7 км. До речі, на відстані 1,5 км куля
пробиває 10-мм броньову плиту.
Гвинтівка досить габаритна - її довжина 2 метри у
зібраному стані, а вага - 25 кг.

35.

40 мм гранатомет РПГ-7В
Калібр ГЧ гранати (ПГ-7ВМ/ПГ-7ВЛ/ ПГ-7ВР) 70/
92/105
Приціл. дальність 500/300/200 м
Швидкострільн. вибух /хв. 4-6
Ефект Д. стріл.–300/150/100м

36.

ТАКТИКО – ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СПГ-9М “КОПЬЕ”
Калібр: мм
73
Вага гранатомету: ствола с прицілом
кг;
47,6
Довжина ствола: мм
850
Довжина пострілу: мм
670
Довжина гранатомету: мм
2100
Початкова швидкість гранати: м/с
435
Бронепробиваймість:
пострілу ПГ-9В - мм;
300
пострілу ПГ-9ВС - мм
400
Прицільна дальність стрільби
прямою наводкою кумулятивною та
осколковою гранатами
1300
роздільною
гранатою м
4500
наводкою
осколковою
Швидкострільність : пострілів/хв.
5-6
Розрахунок : чол.
4

37.

38.

NLAW (англ. Next Generation Light Anti-tank
Weapon)

шведсько-британська
переносна
протитанкова
керована
ракета малої дальності.
Має дальність стрільби до 800 м, вага —
12,5 кг. Час, необхідний для активації системи і
відкриття вогню, становить 2—3 с.

39.

•FGM-148 «Джавелін» (англ. FGM-148 Javelin — «дротик»)
— переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК)
виробництва американських підприємств Raytheon та
Lockheed Martin.
ойова маса: 22,3 кг, максимальна ефективна дальність:
2500 м,
мінімальна ефективна дальність: 150 м в режимі атаки
згори; 65 м в режимі атаки за прямою, обслуга: 1-3 осіб, час
приведення в бойову готовність: менше 30 с, час
перезаряджання: менше 20 с

40.

FIM-92 «Стінгер» (англ. FIM-92 Stinger — в перекладі
«жало»)

переносний
зенітно-ракетний
комплекс класу «земля — повітря» з інфрачервоною
головкою самонаведення розробки американської
компанії General Dynamics.

41.

Старстрік (англ. Starstreak, буквально зоряний слід) —
британський
переносний
зенітно-ракетний
комплекс,
призначений
для
ураження
вертольотів
та
літаків
противника, що низько летять. В 1997 році прийнята на
озброєння британської армії. Позиціонується виробником як
багатоцільовий комплекс.
Після пуску та розгону ракети до швидкості понад 3 Махів,
відбувається відділення трьох суббоєприпасів, які наводяться
далі за принципом «лазерної стежки» (напівавтоматичне
командне наведення лазерним променем).

42.

ТАКТИКО – ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Показники
БМП-1
об’єкт 765
БМП-2
об’єкт (675)
13,0+2%;
3+8 десанту
2940
2068
6740
4-х такт. дизель, УТД-20;
13,8;
3+7 десанту
3150
2120
6730
4-х такт. дизель,
УТД-20С1
Максимальна швидкість, км/год
по ґрунту - 40-45;
по шосе – 65;
на плаву - 7;
по ґрунту - 40-50;
по шосе – 65;
на плаву - 7;
Запас ходу , км по грунт. дорозі
400-570
550-600
462
462
Бойова маса, т.
Екіпаж, чол
Ширина, мм
Висота, мм
Довжина
Марка двигуна
Ємність баків, л
Подолання перешкоди:
- підйом, град.
- рів, м
- брід, м
Озброєння:
- калібр, мм і тип гармати
(боєкомплект,шт.)
35
2,5;
0,7
35
2,5;
0,7
73 мм гармата 2А28
(40 шт)
30 мм гармата 2А42
(500 шт)
- калібр, мм і тип кулемета
(боєкомплект,шт.)
7.62 ККТ
(2000)
7.62 ККТ
(2000)
ПТРК «Малютка»
4 ПТКР (9М14М);
ПТРК - 9П135М
4ПТКР - 9М111;
ПГ- 1300
ОВ -1600
ОФ - 4000
БТ - 2000
Комплекс КО
(боєкомплект,шт.)
Прицільна дальність стрільби, м

43.

ТАКТИКО – ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БТР 4 «Буцефал»,
перебуває на
з 2012
року.
БТР-3, рік прийняття
на озброєнні
озброєння
- 2001
Показники
БТР 80
Бойова
маса,
т. т.
- 20т.т, 21,9
Бойова 17,5
маса,
13,6+3%;
Бойова
маса,
16,4- т26т (з додат. бронею)
Екіпаж, чол.
2 - 3 (водій, командир, на машинах з бойовим модулем стрілець) + десант
Екіпаж, чол.
2+8 десант
Екіпаж, чол.
3 + 6 чол.
6 - 10 (залежно від модифікації)
Ширина, мм
2900
Ширина,
2 9002 932
Ширина,
мм мм
Висота, мм
2900
Висота,
22800
Висота,
мммм
860 —3 200
Довжина
7650
Довжина
Довжина
7 6507 760
Марка
двигуна
ЗТД-3
Марка двигуна
4-х такт. диз., КАМАЗМарка
двигуна
Deutz
AG
Максимальна швидкість, км/год
по ґрунту - 60 км/год
Максимальна швидкість, км/год
по шосе - 85 км/год; 740 або КАМАЗ-7403;
по шосе - 100 —110 км/год;
на плаву - 9 -10 км/год
на плаву - 8км/год
—10 км/год
Максимальна швидкість,
по ґрунту - 20-40;
Запас
ходу
,
км
по
грунт.
дорозі
600
км
Запас ходу , км по грунт. дорозі
690 км
Подолання перешкоди:
Подолання
- підйом, перешкоди:
град.
- підйом, град.
- рів, м
- рів, м
- брід, м
- брід, м
Озброєння:
Озброєння:
БМ «Шквал»
- калібр,
мм і тип гармати
( боєкомплект,шт.)
БМ-3М «Штурм»
- калібр, мм і тип кулемета
(боєкомплект,шт.)
додаткове озброєння
БМ «Парус»
Прицільна дальність стрільби, м
30
по шосе - 80;
на плаву - 9;
500
300
Запас ходу , км по грунт. 30
дорозі
2,0;
Ємність баків, л
2,0;
0,5 0,5
Подолання перешкоди:
- підйом, град.
30
7,62-мм спарений кулемет
30-мм30-мм
КБА-1гармату,
(2А72) (400)
- рів, м
2,0;
ККТ, 30-мм автоматичний гранатомет і
- брід, м
0,5
30протитанкове
мм ЗТМ-1 (400)КО «Конкурс»
Озброєння:
дві 23-мм автоматичні
гарматиЗТМ-1,
2A7M (200)
30-мм гармата
7,62-мм ККТ, 30-мм
- калібр, мм і тип кулемету
14,5
мм кулемет ККВТ;
7.62 ККТ
автоматичний гранатомет КБА-117 і
(2000)
( боєкомплект,шт.) комплекс
(500 шт)
КО «Бар'єр»
залежно від модифікації: 7,62 мм ККТ (2000 шт)
30-мм гармата КБА-1, 30-мм
30-мм автоматичний гранатомет АГ-17, ПТРК 9М113 «Конкурс» або
автоматичний
7,62-мм ККТ і
«Бар'єр» м гранатомет,
Прицільна дальність стрільби,
14,5 мм ККВТ -2000
комплекс
«Бар'єр»
ОФЗС
и БОТСКО
4000;
7,62 мм ККТ - 1500

44.

ТАКТИКО – ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Показники
Бойова маса, т.
Ширина, мм (по щитках)
Висота, мм
Марка двигуна
Максимальна швидкість, км/год
Запас ходу , км по шосе
Запас пального, л
Подолання перешкоди:
- підйом, град.
- рів, м
- брід, м
Екіпаж, чол.
Озброєння:
- калібр, мм і тип гармати
( боєкомплект,шт.)
- калібр, мм і тип кулемета
( боєкомплект,шт.)
- калібр,мм і тип ЗКУ
( боєкомплект,шт.)
Комплекс КО
Т-64БВ
об’єкт 447БВ
42
3415
2170
5ТДФ
60
Танк Т-64БМ,
«БУЛАТ»
45
3560
2184
5ТДФМ
60
Танк Т-80 УД
об’єкт 478Б
46
3589
2150
6ТД-1
70
Танк Т-72Б
об’єкт 184
43-43,8
3590
2226
В-84 (В-84-1)
60
500
1270 + 370
500
1270 + 370
600
1840
700
1200+400
30
2,85
1,8
3
30
2,85
1,8
3
30
2,85
1,2
3
30
2,6-2,8
1,2
3
125-мм 2А46М-1
(36)
КБА-3
(36)
7.62 ПКТ
(1250)
12.7 НСВТ
(300)
ПТРК 9К112-1
Кобра»
7.62 ПКТ
(1250)
12.7 НСВТ
(300)
«Комбат»
125мм 2А46М-1 125мм 2А46М-1
(45)
(45)
7.62 ПКТ
(2000)
12.7 НСВТ
(300)
9К119
”Рефлекс”
7.62 ПКТ
(2000)
12.7 НСВТ
(300)
9К120

45.

Leopard 1 — основний
бойовий танк, був
розроблений
та
виготовлявся
в
Західній Німеччині.
Маса 42.2 т (перші моделі важили 40.0 т)
Броня сталева 19-21.7 мм та 10-70 мм гомогенна
Швидкість
65 км/год
Потужність двигуна 830 к.с. (819 к.с., 610 кВт) при 2200 об./хв
Запас ходу
600 км (шосе), 450 км (позашляхом)
Основне озброєння 1 x 105 мм Royal Ordnance L7A3 L/52 нарізна
гармата (13 пострілів в башті та 42 пострілів в корпусі)
Додаткове озброєння2 x 7.62 мм MG 3 або FN MAG (спарений та у
люка командира) (5500 набоїв)
Обслуга
4 (командир, водій, навідник, радист/заряджаючий)

46.

Marder (укр. Куниця)
німецька гусенична
бойова
машина
піхоти
концерну
Rheinmetall.
Вага
28,5 (Marder 1)
Обслуга
3+7 (Marder 1)•3+6 (p Marder 1A1) (командир бойової
машини + навідник-оператор + водій)
Калібр 20-мм гармата Rh 202
Темп вогню
880—1030, Дальність вогню
Ефективна
6,0 — 11,0;
Броня стальна Лоб: 20 мм 70°
Головне озброєння автоматична гармата боєкомплект: 1250 (1)
Другорядне озброєння 2×спарений 7,62-мм кулемет MG-3
боєкомплект: 2500
додатково: 1×ПТКР MILAN
боєкомплект: 1×ПТКР MILAN

47.

PzH 2000 — 155-мм
самохідна гарматагаубиця
(абревіатура PzH —
від Panzerhaubitze, а
число «2000» вказує
на
нове
тисячоліття).
Вага
55,3 тонн, Дальність стрільби стандартним натовським
снарядом L15A2 — 30 км.
Екіпаж 5 (командир, водій, стрілець, 2 заряджаючих)
Головне озброєння Гармата Рейнметалл 155 мм L52 (60 снарядів)
Другорядне озброєння Кулемет Рейнметалл MG3 7.62 мм
Двигун Дизельний двигун MTU 881 Ka-500 986 к.с.
Питома потужність 17.83 к.с./тонну
Операційна дальність 420 км (261 миль)
Швидкість по шосе: 60 км/год (37 миль/год)

48.

НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
Функціональні обов’язки посадових
осіб.

49.

Обов'язки командира взводу
КОМАНДИР ВЗВОДУ ВІДПОВІДАЄ:
- за бойову готовність підрозділу;
- підготовку особового складу,
озброєння боєприпасів, техніки
та іншого майна взводу до дій
- успішне виконання бойового
завдання у встановлений термін
- військову дисципліну і моральнопсихологічний стан особового складу
Він завжди повинен знати де перебувають, яке
завдання виконують підлеглі його підрозділу.

50.

Обов'язки командира взводу
КОМАНДИР ВЗВОДУ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:
знати тактику дій, можливості і способи застосування підрозділу в
різних видах бою, порядок використання можливих сил і засобів
посилення, володіти ОВТ взводу;
знати завдання роти (батальйону), свого взводу і порядок його
виконання;
уміло керувати взводом під час виконання бойових завдань;
знати обстановку, вчасно приймати рішення, ставити завдання,
наполегливо домагатися їх виконання;
вчасно доповідати старшому
поставленого ним завдання;
командиру
про
виконання
уміло використовувати вогневі засоби взводу, а також результати
ВУП, уміти викликати вогонь і коректувати стрільбу артилерії і
танків;
організувати експлуатацію, технічне обслуговування техніки і
озброєння, а в разі їх пошкодження – ремонт;

51.

Обов'язки командира взводу
КОМАНДИР ВЗВОДУ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:
знати засоби зв’язку взводу, уміти ними користуватися і навчати
своїх підлеглих роботі на них;
стежити за витратою боєприпасів, пального, продовольства і води,
доповідати старшому командиру про використання 0,5 і 0,75 носимого
(возимого) запасу боєприпасів і заправки пальним,
своєчасно вживати заходів щодо їх поповнення;
організовувати забезпечення особового складу засобами захисту і
спеціальної обробки, продовольством та іншими матеріальними
засобами;
стежити за утриманням екіпірування підлеглих у справному стані й
правильним його використанням;
уживати заходів щодо своєчасного розшуку, укриття й евакуації
поранених (тих, що отримали важкі бойові та психічні травми)
військовослужбовців і вести їх облік; уживати заходів щодо
своєчасного збирання, винесення, упізнання та евакуації тіл загиблих
(померлих) військовослужбовців;

52.

Обов'язки командира взводу
КОМАНДИР ВЗВОДУ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:
доповідати за командою про кожного загиблого (померлого) з
позначенням
місця,
часу
та
обставин
загибелі
військовослужбовця;
бути
для
підлеглих
прикладом
витривалості й розпорядливості;
активності,
хоробрості,
підтримувати ініціативу, заохочувати героїзм, самовідданість,
військову хитрість і кмітливість підлеглих;
постійно піклуватися про своїх підлеглих та організовувати
забезпеченість усім необхідним для успішного ведення бою.

53.

Обов'язки командира взводу
Основний обов’язок командира взводу
в бою – домогтися точного і повного
виконання поставленого завдання у
визначений термін.
Відсутність бойового наказу (бойового
розпорядження) старшого командира не
може бути для командира виправданням
його бездіяльності.

54.

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ ПІДГОТОВКУ
1. Законспектувати в робочі зошити та вивчити
організаційну структуру та тактико – 3технічні
характеристики озброєння і бойової техніки механізованого
взводу на БМП (БТР).
2.Законспектувати в робочі зошити та вивчити
основні тактичні визначення та положення щодо основ
загальновійськового бою та способами його ведення і
застосуванням механізованого (мотопіхотного) взводу в
основних видах бою (тактичних дій).
3.Відобразити в робочих зошитах запропоновані на
занятті Схеми.
English     Русский Rules