Державний борг
Державний борг
Боргоутворювальні фактори:
665.04K
Category: financefinance

Державний борг

1. Державний борг

2. Державний борг

Це загальна сума заборгованості держави, яка
складається з усіх випущених і непогашених
боргових зобов'язань держави ,
включаючи боргові зобов'язання держави, що
вступають в дію в результаті виданих гарантій за
кредитами,
або зобов'язань, що виникають на підставі
законодавства або договору
-

3.

Управління державним боргом
За умови
ефективного
Проте збільшення
використання
заборгованості
залучені ресурси може призвести
можуть стати
до фінансової
позитивним
кризи, порушити
чинником
макроекономічну
економічного
стабільність
зростання

4.

5. Боргоутворювальні фактори:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
незбалансованість державних фінансів ;
хронічний дефіцит платіжного балансу в останні
роки;
нестабільність грошової одиниці;
імпортна енергетична залежність;
неможливість залучення коштів населення у
банківський сегмент;
значний відтік капіталу за межі України
нестача фінансових ресурсів для реалізації
соціально-економічних реформ.

6.

Основні цілі управління
державним боргом
Економічні
мінімізація вартості
зовнішніх запозичень
• покращення умов
рефінансування
• переоформлення
заборгованості
Політичні
Підтримка стабільності
функціонування
політичної системи.
Соціальні
Своєчасне
фінансування
соціальної
стабільності.

7.

8.

Макроекономічні ефекти боргу

9.

Інфляційний ефект
Ефект витіснення
Ефект зростання відсоткових ставок
Ефект чистого експорту
Ефект зміни валового внутрішнього продукту
Зниження темпів економічного зростання
зазвичай супроводжується збільшенням рівня
безробіття

10.

Розпочалось
співробітництво
з МВФ
Програма МВФ «попереджуючий
stand by»:
2й транш кредиту
Березень 2004
1й транш кредиту
3й транш кредиту
English     Русский Rules