Британське панування в Індії. Колоніальний розподіл Африки
Підкорення Індії
Індія – це:
Ост-Індські компанії приватні компанії, що займалися торгівлею з Індією, Китаєм, Індонезією
Міф про «тягар білої людини»
Африка на поч. ХVІ ст.
12.01M
Category: historyhistory

Британське панування в Індії. Колоніальний розподіл Африки

1. Британське панування в Індії. Колоніальний розподіл Африки

2. Підкорення Індії

ХVІ-ХVІІІ ст. – імперія
Великих моголів
Виникають європейські
торгівельні факторії :
Португалії, Франції,
Великої Британії
Поступово колонізатори
розширюють свої
території силою або в
обмін на підтримку у
феодальних війнах

3. Індія – це:

• Держава - Імперія Великих Моголів : феодальна країна,
заснована на відносинах сюзерен-васал
Імперія Великих Моголів 1555-1858 рр.
Падишах
Раджі , махараджі (князі), султани - васали
• Земля в умовній власності землевласників (заміндарів), селяни
платять податки та виконують повинності
• Суспільство – варни та касти
• Економіка – с/г, ремесла, торгівля
• Народності – близько 200
• Мови - 151
• Релігії – індуїзм (80%), іслам (13%)

4. Ост-Індські компанії приватні компанії, що займалися торгівлею з Індією, Китаєм, Індонезією

Вивіз – бавовняні тканини, покривала, парча (тканини із золотою або срібною
ниткою), індиго, срібло, золото, дорогоцінне каміння, прянощі, цукор, селітра (для
пороху)- (Індія), шовк (Бенгалія), чай і порцеляна (китайські)

5.

Система колоніального управління Індією
Пряме управління
Британська Індія
Система «субсидіарних угод»
Інші території Індії
управління британського колоніального
апарату на чолі з генерал губернатором
номінальне управління індійських махарадж
або навабів (мусульмани) з англ.
«резидентом». Сплата компанії субсидії, за
які наймались сипаї

6.

Напрями діяльності Ост-Індської компанії:
- Комплектація приватної армії компанії з місцевого
населення – «сипаї»;
- Створення приватного військово-морського флоту –
Бомбейська флотилія;
- Монополізація торгівлі з Індією та в Індії (монополії
на сіль, тютюн, бетель)
- Виробництво та продаж до Китаю опіуму, закупівля
китайського чаю.;
- Значне підвищення податків, примусова закупівля у
селян та ремісників продукції за мінімальними цінами
(розорення селян та ремісників, великі голоди)
Смертність від голодування
1769-1770 рр.
7-10 млн.
1783-1784 рр.
11 млн
1791-1792 рр.
11 млн
1860-1861 рр.
2 млн
1865-1867 рр.
4-5 млн

7.

В Індії починає проживати все більше британців:

8.

Повстання сипаїв 1857-1859 рр.. Визначте причини
Документи:
Звернення делійських повстанців до мешканців Індії
Хай буде відомо всім індусам і мусульманам .мешканцям Індії, що керівництво
власною державою є одним з найвеличніших благ, подарованих небом. Не
гнітючим тиранам англійцям керувати нами... Об'єднаймося ж для спільного захисту
життя, майна, релігії та виженімо англійців.
Ми ведемо боротьбу не за матеріальні земні цінності, а за вашу віру.
«… Усі мусульмани й індуси знають, що для кожної людини мають значення
чотири речі. Перша - релігія, друга - честь, третя - життя, четверта - власність. Усі ці
чотири речі знаходяться в безпеці при місцевому правлінні... англійці ж стали
ворогами всіх чотирьох вищезазначених речей…»

9.

Привід до
повстання
Запровадження нових рушниць, обгортка патронів до
яких просочувалася свинячим та яловичим жиром
(вживання м’яса корів і свиней заборонено індуїзмом та
ісламом)

10.

11.

Перебіг подій
Травень 1857 р. — початок повстання: захоплення повсталими Делі,
Лакхнау, Канпура, Аллахабада та ін., встановлення там нових порядків:
скасування податків, контроль над витратами;
1857 р. – англійцями захоплено останнього імператора Імперії Великих
Моголів, страчено його сина та онука
1858 р. — перехід ініціативи до англійців (організованість, використання
бойових слонів та гармат); До Індії були перекинуті англійські війська після
Кримської війни та з Афганістану
1858 р. — початок партизанської боротьби
1 листопада 1858 р. — маніфест королеви Вікторії про ліквідацію ОстІндської компанії та включення Індії до Британської імперії
1858 р. – Акт про краще управління Індією
Влада над Індією та
власність компанії
переходить державі
Індія – колонія
Англії
1877 р. – королева
Вікторія
проголошена
імператрицею
Індією

12.

Наслідки модернізації
Позитивні:
- Модернізація індійської
економіки
- Поява індійської інтелігенції,
буржуазії, робітників, які
захищають національні
інтереси
- Єднання англійською мовою
індійців в один народ
- Зростання національної
самосвідомості
- Поширення європейських
ідей демократії, соціалізму
Негативні:
- Сировинний характер економіки
- Засилля іноземного капіталу
- Руйнування традиційного с/г та
розорення селян
- Переважання англійських
імпортних товарів руйнувало
ремісниче виробництво
- Масові голодування

13. Міф про «тягар білої людини»

• 1899р. Р.Кіплінг написав вірш «Тягар
білої людини».
• Основна ідея вірша – прославляння
ролі «білої» людини, яка мала залучати
народи колоній Британії до
європейської цивілізації.
«… Несіть тягар білих
І кращих синів
На тяжку роботу пошліть
За тридев'ять морів;
На службу до підкорених
Похмурих племен…»
Карикатура, на тягар білої людини

14.

1885 р. – індійські освічені кола заснували політичну
організацію Індійський Національний Конгрес (ІНК)
Мета: діяльність у конституційних межах
-захист національних інтересів,
-боротьба за рівноправність індійців в Індії та Великій
Британії,
-отримання статусу домініона (суверенної одиниці)

15. Африка на поч. ХVІ ст.

• Існують африканські держави
• Найрозвиненіші – на торгівельних шляхах (торгівля
золотом, тканинами, с/г продукцією, прянощами,
пахощами, рабами); Переважно під впливом арабів
(мусульмани)
Цнтр. та Пд.
Африка –
переважно
племінний устрій.
Основа –
землеробство ,
скотарство

16.

Проникнення європейців у Африку
XV ст.
Колоніальні загарбання в Африці розпочали португальці, які на узбережжі
засновували невеликі території — бази для подальших завоювань
XVII ст. Англійці, французи та голландці закріпилися на Золотому березі (сучасна
Гана)
Франція - форт у гирлі річки Сенегал.
Голландці - захопили мис Доброї Надії, створили Капську колонію
Голландські колоністи — бури — загарбували землі корінного населення,
перетворювали жителів на рабів.
Капську колонію захопила Велика Британія (початок XIX ст.)
Бури вирушила на північний схід, до річок Оранжева та Вааль, де вони
заснували республіки Оранжеву та Трансвааль
XVIII — Народи Африки вели боротьбу проти колонізаторів. Колонізатори
перша використовували в Африці військово-технічну відсталість, роз’єднаність її
половина народів, зраду багатьма феодалами й племінними вождями народних інтересів
XIX ст.
Наслідки Через народний опір удалося загарбати переважно прибережні території (11%
континенту)
Усі спроби місцевого населення відстояти свою свободу жорстоко придушувалися

17.

ХІХ ст. – період колоніального поділу Африки між європейськими
країнами («видряпування Африки», «роздирання Африки»)
Напрями європейської колонізації:
1) просування вглиб континенту
2) з півдня Африки на північ
3 ) освоєння арабомовної Африки (Сх та Пн - від Мавританії до Занзібару).
З сер. ХІХ ст. Африка стала
ареною боротьби між країнами Європи
за колоніальними володіннями
Причини:
- Ринок збуту для промислових товарів
- Пошук ринків сировини (мідь, бавовна,
латекс (гума) чай, олово)
- Пошук отримання надприбутків за
рахунок використання дешевої
робочої сили, обмеженої конкуренції та
місцевої сировини (вивіз капіталу)
Європейські
колонії в
середині ХІХ
ст.

18.

З середини ХІХ ст. починається активне проникнення європейців вглиб
континенту, чому сприяли:
- Географічні дослідження Африки;
- Винайдення медичних засобів боротьби з тропічними хворобами (1854 р. –
хінін проти гарячки та пропасниці, малярії)
- Винахід швидкозарядних карабінів
Особливо активною була політика Великої
Британії, що прагнула утворити пояс володінь
«від Каїру до Кейптауну» (план Сесіла Родса)

19.

Берлінська конференція 1884—1885 визначила правила розподілу Африки, за
якими претензії держави на частину континенту визнавалися лише тоді, коли
вона могла її окупувати.
Європейські держави мали «цивілізаційну місію»:
- Створити дієву систему управління, ввести податки, будувати дороги, мости,
порти. Боротися з работоргівлею,
- Підтримувати місіонерську діяльність, поширювати початкову освіту.
.

20.

Африку було поділено між провідними європейськими державами
Велика
Британія
Франція
Португалія Бельгія Німеччина
Гвінея,
Конго
Золотий Берег, Алжир,
Марокко, Ангола,
Нігерія,
Західна
Мозамбік,
ПівденноСхідний
Африканський Африка,
Екваторіаль Тімор
Союз,
Бечуаналенд, на Африка,
Родезія, Кенія Мадагаскар
• Проте не всі залишились
задоволеними.
• Питання перерозподілу колоній
стояло в політиці Німеччини та
Італії
Італія
Іспанія
Камерун, Сомалі, Марокко
Того,
Еритрея
Невільничи
й Берег

21.

У багатьох африканських країнах розгорнулася збройна боротьба проти колонізаторів,
яку називають «первісним опором».
Особливо запеклими були повстання 1904—1907 рр. у німецьких колоніях.
Колонізатори використовували новітню зброю, в т.ч. кулемети, тому під час
антиколоніальних виступів загинули сотні тисяч африканців.
Багато племен були витіснені на спеціальні території — резервації.
English     Русский Rules