1.51M
Categories: biologybiology ecologyecology

Міні-проєкт "Яку воду ми п‘ємо"

1.

Яку воду ми
п‘ємо
Міні-проєкт

2.

3.

Що про воду знаєш ти?

4.

15 цікавих фактів про воду

5.

Водний баланс людини
Вода – основа
життя.
Людина майже на
70% складається із
води.
Всі процеси, що
проходять в
організмі ,
пов‘язані з водою.

6.

Стан води у світі
Земля – планета
води.
Питна вода
становить всього
3%.
Більшість людей
користуються
неякісною водою.

7.

Аналіз води
Повний аналіз води
включає в себе
визначення 52 різних
показників.
Склад і властивості
питної води повинні
відповідати вимогам
ДСанПіН «Гігієнічні
вимоги до води питної,
призначеної для
споживання
людиною» від
12.05.2010 р.

8.

Органолептичні показники,
які вказують на неякісну воду.
Якщо вода не
відповідає
органолептичним
показникам, то
вживати її
небезпечно.

9.

Солонуватий присмак води
Це ознака того, що
у воді присутній
надлишок хлорид –
іонів. Отже рівень її
мінералізації
перевищує
фізіологічно
оптимальні
значення.

10.

Гіркуватий присмак води
Може бути
викликаний або
підвищеною
лужністю, що
практично
безпечно, або
підвищеним
вмістом розчинених
сульфатів. А це
загрожує людині
стійким розладом
травлення.

11.

Сильний запах хлорки
Свідчить про
підвищений вміст
дезинфікуючого
засобу, який
стерилізує воду,
але й сам
небезпечний для
здоров‘я людини.

12.

Металевий присмак
Вказує на
наявність у воді
розчиненого
заліза, що
негативно
позначається на
самопочутті. А
також це вказує
на руйнування
водопроводу.

13.

Вода зі щільною білою
суспензією.
Вода з-під крану
має білястий колір
і містить каламуть,
яка поступово
опускається на
дно у вигляді
осаду. Це ознака
того, що вода
насичена солями
кальцію і магнію.

14.

Утворення накипу.
Свідчить про
підвищену
твердість води, яка
викликана
великим вмістом
солей кальцію і
магнію.

15.

Жовті плями на раковині
Це ознаки
присутності у воді
розчиненого
сірководню, який
утворюється при
розкладанні
органічних решток,
неорганічних
сульфатів.
Сірководень у
великій кількості –
смертельна отрута.

16.

Затхлий запах води або
запах риби
Вміст у воді
азотовмісних
речовин –
наслідок
розкладання
водоростей,
мікроорганізмів і
вищих рослин.

17.

Запах акварельної фарби гуаші
Свідчить про
підвищений вміст
фенолу,
джерелом якого є
стічні води.

18.

Аптечний запах (запах ліків)
Викликають
галогеновані
(хлоровані)
ароматичні
вуглеводні – токсичні
домішки води, які
утворюються при дії
хлору на деякі
природні і
синтетичні органічні
речовини, що
потрапили у воду.

19.

Плями на воді
Переливання веселки у
відбитому світлі на
поверхні води виникає
через плівку
нафтопродуктів. Вони
з‘являються там при
скиданні у водойми
неочищиних олійних
стоків підприємствами
металургійної,
металообробної,
машинобудівної,
нафтопереробної
промисловості.

20.

Жовта вода
Це речовини
природного
походження через
забруднення
гумінними кислотами.
Для людського
організму вони не
становлять небезпеки,
але ці речовини
призводять до
накопичення в
організмі важких
металів.

21.

Вода каламутного білого
кольору
Такий ефект є
наслідком
насичення води
розчиненими
газами (азотом,
вуглекислим газом,
метаном. Ці гази є
продуктами
життєдіяльності
колоній
мікроорганізмів.

22.

Брудна піна на воді
Такий ефект
пов‘язаний не тільки
з ПАР, що
використовують у
якості миючих
засобів, а з
вивільненням ПАР із
клітин бактерій, що
утворюють біологічні
наростання у
водопровідних
мережах.

23.

Шкідлива піна на воді.
Ці бактерії спочатку
«обсіли» всередині
водопроводи, де
живляться стоками,
що місять ПАР. А
потім «демонстують» і
свої власні
піноутворюючі
властивості. Речовини,
що входять до складу
такої піни, є сильною
отрутою –
ксенобіотиками.

24.

Визначення рН
рН – водневий
показник, що
вказує на
кислотність або
лужність води.

25.

Експрес – аналіз води
Такий аналіз
дозволяє оцінити
стан води досить
швидко. Для цього
використовують
спеціальні
прилади, які може
придбати кожний.
English     Русский Rules