ЗАЙНЯТІСТЬ У НЕФОРМАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
Неформальна зайнятість – це основна або додаткова професійна діяльність, яка здійснюється як постійно, так і епізодично, але завжди поза к
Особливості неформальної зайнятості населення України
Динаміка чисельності та частки неформально зайнятого населення України в 2000-2014 роках
Рівень освіти населення України у 2014році
Зайнятість населення у неформальному секторі за видами діяльності у 2005-2014 роках
Позитивні функції неформальної зайнятості
Негативні функції неформальної зайнятості
Заходи з легалізації неформального сектору економіки:
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
209.50K
Category: economicseconomics

Зайнятість у неформальному секторі економіки України: соціологічний аналіз

1. ЗАЙНЯТІСТЬ У НЕФОРМАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

2. Неформальна зайнятість – це основна або додаткова професійна діяльність, яка здійснюється як постійно, так і епізодично, але завжди поза к

Неформальна зайнятість – це основна або
додаткова
професійна
діяльність,
яка
здійснюється як постійно, так і епізодично,
але завжди поза класичних законодавчих
зобов’язань, що об’єднує інтереси всіх
суб’єктів, які беруть в ній участь.
Неформальна
економічна
діяльність
здійснюється в основному на законних засадах
індивідуальними
виробниками
або
некорпоративними підприємствами, які часто
не оформлюються в установленому порядку,
засновані на неформальних відносинах між
учасниками виробництва і можуть виробляти
продукти
або
послуги
для
власного
споживання або на продаж.

3. Особливості неформальної зайнятості населення України

Україна
Значні
поширення
Розвинені країни
масштаби Незначні
поширення
Країни, що
розвиваються
масштаби Значні
масштаби
поширення
Вторинний характер
Вторинний характер
Первинний характер
Доходи зайнятих лише у
неформальному секторі
нижче доходів зайнятих
одночасно у формальному та неформальному
секторах
Доходи
зайнятих
у
неформальному секторі
вище або дорівнюють
доходам зайнятих у
формальному секторі
Доходи зайнятих у
неформальному
секторі
вище
або
дорівнюють доходам
зайнятих
у
формальному секторі
У
неформальній
економіці зайняті майже
всі групи населення, для
яких
характерний
високий рівень освіти
У
неформальній
економіці зайняті групи
населення як з високим,
так із низьким рівнем
освіти
У
неформальній
економіці
зайняті
групи населення з
низьким рівнем освіти

4.

Україна
Розвинені країни
Країни, що
розвиваються
Імовірність
залучення
до
неформальної
діяльності
безробітних вища,
ніж
офіційно
Імовірність залучення
до
неформальної
діяльності безробітних
вища, ніж офіційно
працюючих
працюючих
Імовірність
залучення
до
неформальної
діяльності
безробітних нижче,
ніж
офіційно
працюючих
Розмивання
межі
між формальною та
неформальною
занятістю
Чіткі
межі
між Розмивання межі між
формальною
та формальною
та
неформальною
неформальною
занятістю
занятістю
Переважання
торгівлі та послуг
Переважання
промислововиробничої
діяльності
Переважання торгівлі
та послуг за наявності
промислововиробничої діяльності

5. Динаміка чисельності та частки неформально зайнятого населення України в 2000-2014 роках

5
30%
4,5
25,1%
4
21,5%
3,5
21,8%22,1%
19,4%
3
2,5
22,3% 22,3%
25%
23,6%
22,9%23,1%22,9%
16,4%
20%
17,3% 17,2%
14,8%
15%
2
1,5
3
3,3 3,5 3,5 3,9 4,4 4,6 4,7 4,6 4,5 4,6 4,7 4,65 4,8
4,5
1
10%
5%
0,5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Неформально зайняті, млн. осіб
% до зайнятого населення
0%

6. Рівень освіти населення України у 2014році

70%
Зайняті у неформальній
економіці
Економічне активне
населення
61,6%
60%
50%
40%
34,6%
33,7%
30%
26,4%
23,5%
20%
13,9%
10%
5,1%
1,0%
0%
Вища
Професійнотехнічна
Повна загальна
середня
Базова загальна
середня
0,2%
0,0%
Початкова

7. Зайнятість населення у неформальному секторі за видами діяльності у 2005-2014 роках

2014
40,2%
15,3%
21,8%
18,6%
4,1%
2013
64,7%
2012
64,8%
12,8%
12,6%
8,2%
1,4%
2011
65,4%
12,3%
13,1%
7,6%
1,6%
2010
65,2%
12,3%
13,4%
7,3%
1,8%
2009
66,0%
11,9%
12,8%
7,5%
1,8%
2008
65,6%
12,1%
12,8%
8,0%
1,5%
12,1%
12,5%
10,7%
2007
70,5%
9,0%
11,6%
7,7% 1,2%
2006
71,6%
7,7%
11,8%
7,7% 1,2%
2005
72,0%
6,9%
12,8%
6,9% 1,4%
0%
20%
Сільське господарство
40%
Будівництво
60%
Торгівля, ремонт
80%
Інше
Транспорт, зв'язок
100%

8. Позитивні функції неформальної зайнятості

1) збереження потенціалу людських ресурсів за
рахунок підтримки рівня життя населення;
2) стримування процесу зубожіння населення і
підтримка його платоспроможності;
3) збереження трудового потенціалу робочої сили;
4) формування
додаткового
попиту
на
внутрішньому ринку;
5) збільшення пропозиції споживчих товарів і
побутових послуг для населення;
6) сприяння розвитку підприємницьких навичок у
населення України.

9. Негативні функції неформальної зайнятості

1) деформація ринку праці, нівелювання вартісних важелів
його регулювання, підвищення прихованого безробіття;
2) посилення майнового розшарування населення;
3) втрата трудового потенціалу внаслідок використання
висококваліфікованої
робочої
сили
на
низькопродуктивних робочих місцях;
4) істотне погіршення умов праці зайнятих;
5) створення достатньо могутньої соціальної бази тінізації,
розшарування населення, особисто зацікавленого у
збережені тіньової економіки;
6) виведення значних верст населення з-під охоплення
соціальним
захистом,
медичним
і
пенсійним
страхуванням;
7) втрата державним бюджетом потенційних надходжень
від податків;
8) поширення звички відхилення від офіційного ведення
бізнесу.

10. Заходи з легалізації неформального сектору економіки:

1) спрощення
процедури
реєстрації
створюваних
підприємств;
2) зниження податків;
3) спрощення системи оподаткування та підвищення її
стабільності;
4) стимулювання переходу неформально зайнятих до
формального сектора економіки.
1)
2)
3)
4)
Заходи зі стримування неформальної зайнятості:
підвищенню стабільності формальної зайнятості;
забезпеченню зростання оплати праці в бюджетних
галузях економіки;
професійному навчанню та працевлаштуванню осіб, які
не мають спеціальності;
розширенню соціальної підтримки малозабезпечених
верств населення.

11. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

English     Русский Rules