Презентація на тему :“Не з дієсловами”
Особливості написання НЕ з різними формами дієслова
В інших випадках дієслова з не пишуться окремо!
Завдання 1 Прочитайте прислів'я. Назвіть тільки ті речення, у яких виділене дієслово пишемо з НЕ разом. Обґрунтуйте таке написання.
Завдання 2 Зняти риски у виділених дієсловах
Завдання 3 Зняти риски у виділених дієсловах
0.98M
Category: ukrainianukrainian

Особливості написання НЕ з різними формами дієслова

1. Презентація на тему :“Не з дієсловами”

Виконала:
Студентка гр.ДІ-9-1
Савчук Дар’я

2. Особливості написання НЕ з різними формами дієслова

3 усіма формами дієслова (крім дієприкметника) не
майже завжди пишеться окремо: не зупинити, не
зупинив, не зупинять, не зупини, не зупинено, не
зупинивши; не бачити, не бачили, не бачимо, не
бачитиму, не бачив би, не бачено, не бачачи.
Разом не пишеться в дев'яти дієсловах, які без не не
вживаються: неволити, ненавидіти, непокоїти,
непритомніти, нехтувати, незчутися, нетерпеливитися,
нездужатися, нетямитися.

3.

Разом і окремо не пишеться залежно від
значення в таких дієсловах: нездужати
«хворіти» і не здужати «не могти, не подолати», неславити «ганьбити» і не славити
«не прославляти», нестямитися «втратити
самовладання» і не стямитися «не повернутися до тями», непокоїтися
«турбуватися» і не покоїтися «не лежати».

4.

Разом не пишеться у таких випадках:
— коли слово без не не вживається: ненавидіти, нехтувати;
— коли дієслово означає неповноту дії, що виражається
префіксом недо-: недочувати, недогледіти.
Щоб вирішити, як писати не з дієсловом, треба вдуматися
в зміст речення. Наприклад: нездужати — хворіти
(пишеться разом), не здужати — не змогти (пишеться
окремо); неславити — ганьбити (пишеться разом), не
славити — не прославляти (пишеться окремо).
Префікс недо- не завжди є неділимим: до- може бути
частиною дієслова, з яким вживається частка не, тоді не
пишеться окремо: не додав, не дослідили, не доспівали.

5.

З дієприкметниками не може
писатися і окремо, і разом.Якщо при
дієприкметнику є слово,яке пояснює
його, то не обов'язково пишеться
окремо: не знаний (де?) тут, не чуваний (доки?) досі, не пізнаний (коли?)
ще, не полоханий (ким?) ніким.

6.

Якщо при дієприкметнику немає
пояснювального слова, то не можна
писати і разом, і окремо, як із
прикметником: поле незасіяне (є
незасіяне) і поле не засіяне (не є
засіяне), робота незакінчена (є
незакінчена) і робота не закінчена {не
є закінчена)
.

7.

Слід розрізняти заперечне слово
немає (у нього немає часу), яке можна
замінити формою нема і в якому не
пишеться разом, та дієслово не має
(він не має часу), яке не замінюється
формою нема і з яким не пишеться
окремо.

8.

РАЗОМ:
без не не вживається: незчутися,
ненавидіти;
частка не надає дієслову нового
значення (можна замінити
синонімом): непокоїтися
(хвилюватися), неславити (ганьбити);
у складі префікса недо-, що означає
неповноту дії: недобачати,
недочувати.

9. В інших випадках дієслова з не пишуться окремо!

Слід розрізняти присудкове слово немає
(нема), яке завжди пишеться разом з не,
та дієслово в 3-й особі однини
теперішнього часу, яке з не пишеться
окремо: У нього немає хисту до поезії.
Він не має такого хисту.
(Немає, нема = (рос.) нет, не має = (рос.)
не имеет.)

10.

11.

12. Завдання 1 Прочитайте прислів'я. Назвіть тільки ті речення, у яких виділене дієслово пишемо з НЕ разом. Обґрунтуйте таке написання.

1. Не/має приповідки без правди. 2. Хто старе поминає,
той щастя не/має. 3. Не/має краю без звичаю. 3. Не/має
собака роботи, тому він і хвостом крутить. 4. Не/має
тіні без світла. 5. Не/має чоловік скуки, коли зайняті в
нього руки. 6. Не/має людини без вад.

13. Завдання 2 Зняти риски у виділених дієсловах

1. Хуртовина гуде, замітає стежину людини, а людина
торує свій слід, не/зважає на сніг (П. Воронько). 2. Ми
й не/зчулись, друзі, як подвір'ям ніч пройшла босоніж
по траві (Я. Тихий). 3. Я не/навиджу рабства кайдани
(П. Грабовський). 4. Не/поміча хвилин людина, а час
прудкий свій килим тче (Д. Луценко). 5. Плине час, і
не/має зворотних стежин (І. Чумак). 6. Не/зчулася
Орися, як заспівала своїм хорошим дівочим голосом
(Олена Пчілка).

14. Завдання 3 Зняти риски у виділених дієсловах

1. Не/зітхай, а працюй, марно часу не/гай! Праці
щирої жде вже давно рідний край (Б. Грінченко). 2.
Щедрість материнських добрих рук ми ще у житті
не/оцінили (Д. Луценко). 3. Рідна мати моя, ти ночей
не/доспала (А Малишко). 4. Старому було вже за
вісімдесят, він не/добачав і не/дочував (В. Земляк). 5.
Не/має науки без муки. 6. У чужім оці скабку бачить, а
в своїм і дрючка не/добачає. 7. Не/здужаю й третього
хліба з'їсти. (Народна творчість).

15.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules