44.23M
Category: chemistrychemistry

Хімічні властивості кисню

1.

2.

Оксидами називаються складні речовини,
до яких входять два елементи, один з яких оксиген
СО2, К2О, СuO, MgO, Al2O3
Окиснення - це хімічна реакція взаємодії
простих і бінарних речовин з киснем

3.

Окиснення
повільне
горіння
миттєве
Швидкий процес окиснення речовини, що супроводжується
виділенням великої кількості теплоти і, як правило, світла,
називається горінням

4.

1. Горіння вугілля
4
IV II
С + О2 СО2
карбон ( IV) оксид
https://www.youtube.com/watch?v=4d_UDXx-9dA

5.

1. Горіння вугілля
4
IV II
С + О2 = СО2
карбон ( IV) оксид
https://www.youtube.com/watch?v=4d_UDXx-9dA

6.

2. Горіння сірки
4
IV II
S + О2 SО 2
сульфур ( IV) оксид
https://www.youtube.com/watch?v=V1sQO91UvFI

7.

2. Горіння сірки
4
IV II
S + О2 = SО 2
сульфур ( IV) оксид
https://www.youtube.com/watch?v=V1sQO91UvFI

8.

3. Горіння фосфору
10
V II
4 Р +5О2 2Р2 О5
фосфор ( V) оксид
https://www.youtube.com/watch?v=m4_twEXWjgg

9.

3. Горіння фосфору
10
V II
4 Р +5О2 =2Р2 О5
фосфор ( V) оксид
https://www.youtube.com/watch?v=m4_twEXWjgg

10.

4. Горіння заліза
II
2 II
2Fe + О2ферум
2Fe
О
( II) оксид
ІII
6
II
4Fe+3О2ферум
2Fe
2О3
( IІI) оксид
3Fe+2О2 Fe 3О4
залізна ожарина
https://www.youtube.com/watch?v=A7j14otCdyY

11.

4. Горіння заліза
II
2 II
=2Fe О
2Fe + О2ферум
( II) оксид
ІII
6
II
=2Fe 2О3
4Fe+3О2ферум
( IІI) оксид
3Fe+2О2 = Fe 3О4
залізна ожарина
https://www.youtube.com/watch?v=A7j14otCdyY

12.

С + О2 СО2
S + О2 SО2
4P + 5О2 2P2О5
3Fe + 2О2 Fe3О4
дві речовини
одна речовина
Реакції, у яких із двох
простих або складних
речовин утворюється
одна складна речовина,
називаються
реакціями сполучення
Схема реакції сполучення:
А+Б
В

13.

Напишіть рівняння взаємодії простих речовин із киснем:
Н2 + О 2
Li + О2
Mg + О2
B + О2
Дайте назви оксидам.

14.

Перевірте:
І
ІІ
2Н2 + О2 = 2НІ 2ОІІ гідроген оксид
літій
оксид
=
4Li + О2 2Li2О
ІІ ІІ
2Mg + О2 = 2MgО магній оксид
ІІІ ІІ
4B + 3О2 = 2B2О3 бор оксид
English     Русский Rules