Призначення та складові системи зв’язку, РТЗ і автоматизації управління Повітряних Сил
2.10M
Category: electronicselectronics

Загальні положення з організації зв’язку. Лекція 1

1.

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА
НАЗЕМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ АВІАЦІЇ ХНУПС
КАФЕДРА РАДІОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ПУНКТІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
Лекція № 1
з навчальної дисципліни
“ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ "
Змістовий модуль 1. Заняття 1
Загальні положення з організації зв'язку.

2.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Викладач:
майор ДЗЮБА Інна Вікторівна
Телефон:
097-93-50-551; 093-03-11-552.
•Основний зміст навчальної дисципліни:
•Змістовний модуль 1.1 Основи організації радіозв’язку в частинах та
підрозділах ПС.
•Змістовий модуль 1.2. Основи організації радіорелейного та супутникового
зв’язку з урахуванням досвіду бойових дій ЗСУ.
•Змістовий модуль 1.3. Основи організації проводового зв’язку, зв’язку
рухомими засобами та сигнального зв’язку.
•Диф. залік
№2

3.

Навчальні питання, методичне забезпечення, рекомендована
література та інформаційні ресурси
Лекція 1. Загальні положення з організації зв’язку.
1. Мета, задачі, предмет вивчення, основний
. зміст дисципліни.
2. Задачі зв’язку.
3.
Вимоги до зв’язку.
4.
Види та роди військового зв’язку.
Навчальна література
1. Основи організації зв’язку та інформаційних систем: навч. посіб. / Д. С. Комін, В. І.
Василишин, В. П. Коцюба, В. М. Сухотеплий. – Х.: ХНУПС, 2021. – 224 с.
2. Алімпієв А.М. Застосування досвіду АТО для підготовки фахівців зв'язку, РТЗ, А та ІС :
навч. посіб. / А.М. Алімпієв, О.І. Кушнір, К.С. Васюта та ін. Х.: ХУПС, 2016. – 326с.
3. Зв’язок та інформаційні системи: Доктрина. Центральне управління зв’язку та ІС ГШ ЗС
України. – К. : ГШ ЗС України, 2020. – 42 с.
№3

4.

2. ЗАДАЧІ ЗВ’ЯЗКУ
Організація зв’язку та інформаційних систем – це галузь
військового мистецтва, яка охоплює питання підготовки й
застосування військ зв’язку та кібербезпеки для забезпечення
управління частинами та підрозділами ЗС України в мирний та
воєнний час. Вона визначає порядок планування, постановку
задач військам зв’язку та кібербезпеки, керівництво ними в
процесі
розгортання,
функціонування,
нарощування,
переміщення (згортання) системи зв’язку та інформаційних
систем.
•Організація зв’язку та інформаційних систем полягає у
визначенні змісту та порядку здійснення організаційних,
технічних, спеціальних та інших заходів зі створення,
розгортання та забезпечення функціонування системи зв’язку
та інформаційних систем ЗС України.
№4

5.

2. ЗАДАЧІ ЗВ’ЯЗКУ
•Основні принципи організації зв’язку, інформаційних систем
та РТЗ у Повітряних Силах Збройних Сил України це
•Зв’язок, ІС та РТЗ є основними елементами управління
авіаційними частинами (підрозділами) та літальними апаратами
(ЛА), зенітно-ракетними й радіотехнічними частинами
(підрозділами), та засобами бойового забезпечення ПС ЗС
України. Їх стан і функціонування визначають надійність та
оперативність управління, відповідно, ефективність бойового
застосування всіх засобів збройної боротьби на землі і в повітрі.
Зв’язок, ІС та РТЗ повинні бути організовані таким чином, щоб
зміна обстановки, складу і базування частин і підрозділів ПС не
викликала істотної їх перебудови.
№5

6.

2. ЗАДАЧІ ЗВ’ЯЗКУ
• Зв’язок, ІС та РТЗ ПС є складовою частиною інформатизації ЗС
України, що являє собою інтегровану сукупність взаємопов’язаних
та узгоджених за завданнями телекомунікаційних мереж,
інформаційних та ІТС, систем захисту інформації та кібербезпеки,
технічного і криптографічного захисту інформації в ІТС МО України
та ЗС України.
• Зв’язок, ІС та РТЗ ПС виконує завдання з забезпечення обміну
інформацією, її обробки, захисту, зберігання, формує інформацію
про повітряну обстановку та автоматизованого збору, обробки,
зберігання, видачі інформації, а також документування та
вирішення інформаційних і розрахункових задач в
ході
управління військами.
№6

7.

2. ЗАДАЧІ ЗВ’ЯЗКУ
• Для забезпечення управління військовими частинами,
підрозділами авіації та екіпажами повітряних суден, військовими
частинами та підрозділами радіотехнічних військ (РТВ) й зенітноракетних військ (ЗРВ) створюється єдина система зв’язку, ІС та РТЗ
Повітряних Сил.
В ній організаційно об’єднуються система
зв’язку, інформаційні системи та система радіотехнічного
забезпечення польотів авіації .
• Складовими системи зв’язку, ІС та РТЗ Повітряних Сил є:
•підсистема зв’язку, ІС та РТЗ авіації;
•підсистема зв’язку та ІС РТВ;
•підсистема зв’язку та ІС ЗРВ;
•підсистема зв’язку та ІС розвідки, радіоелектронної боротьби
(РЕБ) та спеціальних військ.
№7

8.

2. ЗАДАЧІ ЗВ’ЯЗКУ
• Основним завданням системи зв’язку, ІС та РТЗ Повітряних
Сил є забезпечення стійкого, оперативного, прихованого та
безперервного управління силами та засобами авіації та
протиповітряної оборони, як в мирний час, так і в особливий
період. Вона розгортається за мирного часу, а в особливий період
не перебудовується, а тільки нарощується.
•Успішне вирішення основних завдань досягається виконанням
трьох груп завдань: завдань зв’язку, завдань ІС й завдань РТЗ.
• Зв’язок – передача (трансформування) сигналів, інформації,
даних на відстань за допомогою засобів зв’язку, технічних,
комунікаційних систем тощо.
• Зв’язок це процес обміну інформацією в системі управління
військами (силами) за допомогою технічних засобів
електрозв’язку.
№8

9.

2. ЗАДАЧІ ЗВ’ЯЗКУ
Основними завданнями зв’язку є:
•забезпечення своєчасної передачі та прийому сигналів
бойового управління;
•забезпечення обміну інформацією в єдиному інформаційному
середовищі ЗС України за будь-яких умов обстановки;
• забезпечення своєчасної передачі та прийому сигналів
оповіщення і попередження військ (сил) про безпосередню
загрозу застосування противником високоточної зброї (ВТЗ),
зброї масового ураження, оповіщення про повітряного
противника, про радіоактивне, хімічне і бактеріологічне
зараження;
№9

10.

2. ЗАДАЧІ ЗВ’ЯЗКУ
Основними завданнями зв’язку є:
•забезпечення обміну інформацією та взаємодії систем зв’язку
та ІС ПС з відділеннями поштового зв’язку України, з системами
зв’язку (телекомунікаційними мережами) інших військових
формувань, правоохоронних органів, міністерств і відомств
через транспортну телекомунікаційну мережу акціонерного
товариства “Укртелеком”;
•передача розпоряджень й отримання донесень щодо
забезпечення бойових дій військ (сил);
•передача (прийом) розвідувальної інформації про сили та
засоби противника, особливо про засоби враження
високоточною зброєю, політ безпілотних ЛА противника тощо;
•обмін оперативно-тактичною інформацією в процесі
управління військами (частинами, підрозділами);
№10

11.

2. ЗАДАЧІ ЗВ’ЯЗКУ
Основними завданнями зв’язку є:
•забезпечення управління літальними апаратами при зльоті,
літаководінні за маршрутом, виконанні бойових задач та
здійснення посадки на аеродром, у тому числі і безпілотними
ЛА;
•комплексний захист інформації, яка циркулює в системі зв’язку
й інформаційних системах Повітряних Сил;
•протидія засобам радіоелектронної боротьби противника;
•виконання заходів оперативного маскування;
•забезпечення управління тиловими частинами й підрозділами;
•забезпечення управління системою зв’язку, ІС та РТЗ.
№11

12. Призначення та складові системи зв’язку, РТЗ і автоматизації управління Повітряних Сил

СИСТЕМА ЗВ’ЯЗКУ, РАДІОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ є складовою системи зв'язку і автоматизації управління Збройних Сил
України та являє собою сукупність взаємозв’язаних, сумісних та узгоджених за
завданнями підсистем зв’язку, РТЗ і автоматизації всіх ланок управління Повітряних Сил і
призначена для забезпечення управління військами (силами) у мирний час та в
особливий період.
Складові системи зв’язку, радіотехнічного забезпечення і
автоматизації управління Повітряних Сил
Підсистема
зв'язку і А
РТВ
Підсистема
зв'язку, РТЗ і А
авіації
Єдиний
Інформаційний
простір
Підсистема зв'язку, РТЗ
і А розвідки, РЕБ та
спеціальних військ
Підсистема
зв'язку і А
ЗРВ
№12

13.

3. ВИМОГИ ДО ЗВ’ЯЗКУ
• Основна задача системи зв’язку Повітряних Сил Збройних
Сил України - забезпечення командирам і штабам стійкого,
прихованого, оперативного і безперервного управління
підпорядкованими частинами, підрозділами і окремими
екіпажами в будь-яких умовах.
•Якість зв’язку , оцінюється за їх здатністю виконувати задачі по
своєчасному, достовірному і скритному зв’язку в процесі
управління частинами, підрозділами й окремими екіпажами.
Основними вимогами до зв’язку є:
•Своєчасність зв’язку ;
•Достовірність зв’язку ;
•Безпека зв’язку ( Скритність).
№13

14.

3. ВИМОГИ ДО ЗВ’ЯЗКУ
Своєчасність зв’язку – здатність зв’язку забезпечити
передачу та доставку повідомлень в т.ч. документації або
ведення переговорів у задані терміни.
Своєчасність зв’язку визначається часом розгортання мереж,
вузлів та ліній зв’язку, швидкістю встановлення зв’язку із
кореспондентами
(засобами),
швидкістю
передавання
інформації між кінцевою апаратурою тощо.
•Коефіцієнт своєчасності:
• t н - нормативний час визначений документом;

K св

• t р - реальний час виконаних задач.
№14

15.

3. ВИМОГИ ДО ЗВ’ЯЗКУ
• Своєчасність зв’язку досягається:
- підтриманням високої бойової готовності військ і засобів
зв’язку;
- використанням апаратури автоматизованого збору, обробки,
відображення і документування інформації як на наземних ПУ,
так і на борту літальних апаратів;
-розміщенням
кінцевих
пристроїв
засобів
зв’язку
безпосередньо на робочих місцях посадових осіб;
- суворим контролем за доставкою адресатам прийнятої
інформації у встановлений термін;
- чіткою організацією чергування на елементах систем зв’язку;
- оперативним вирішенням інформаційних, розрахункових та
інших задач.
№15

16.

3. ВИМОГИ ДО ЗВ’ЯЗКУ
Достовірність зв’язку – здатність зв’язку забезпечувати
приймання переданих повідомлень та документів із заданою
точністю
Достовірність зв’язку оцінюється відношенням кількості знаків,
груп, тощо, прийнятих без помилок, до загальної кількості
переданих
М пр

М0
- кількість правильно прийнятих повідомлень;
•Коефіцієнт достовірності:
• М
пр
• М - загальна кількість переданих повідомлень.
0
№16

17.

3. ВИМОГИ ДО ЗВ’ЯЗКУ
• Достовірність зв’язку досягається:
• застосуванням спеціальних технічних пристроїв, робота яких
заснована на застосуванні надлишкової інформації, що
вводиться в канал зв’язку апаратури багаторазового
повторення;
•- повторною передачею повідомлень;
•- передачею повідомлень одночасно по декількох каналах
зв’язку;
•- використанням звукозапису;
•- постійною підтримкою технічних параметрів засобів зв’язку в
заданих межах.
№17

18.

3. ВИМОГИ ДО ЗВ’ЯЗКУ
Безпека зв’язку – здатність зв’язку зберігати в таємниці зміст
інформації, не допускати її зміни та знищення при передаванні,
обробці і зберіганні.
Кількісними показниками скритності зв’язку є:
•- обсяг інформації, перехопленої противником;
•- глибина розвідки засобів зв’язку противником;
•- ймовірність збереження в таємниці від противника змісту
повідомлень на час, не менше допустимого (який визначає
оперативну цінність цього повідомлення);
•-ймовірність приховування від противника місцезнаходження
джерела випромінювання;
•– загальна кількість каналів на інформаційному напрямку.
№18

19.

3. ВИМОГИ ДО ЗВ’ЯЗКУ
• Стан забезпечення безпеки зв’язку оцінюється відповідно
до вимог керівних документів.
Кількісними показниками безпеки зв’язку є:
•Коефіцієнт засекречування :
N зас
K зас
N0
• N зас - кількість засекречених каналів зв’язку на даному
інформаційному напрямку; ;
• N - загальна кількість каналів на інформаційному напрямку.
0
№19

20.

3. ВИМОГИ ДО ЗВ’ЯЗКУ
• Безпека зв’язку досягається:
- Дотриманням встановлених правил ведення переговорів по
засобах зв’язку;
- Встановленням режиму роботи засобів зв’язку відповідно до
вимог обстановки;
- Застосуванням апаратури засекречування, шифрування й
кодування переданої інформації;
- Виключенням несанкціонованого доступу до інформації
апаратними, програмними, криптографічними методами та
організаційними заходами;
- Застосуванням ефективних способів паролювання та засобів
імітозахисту.
- Використання державної або іншої мови.
№20

21.

4. ВИДИ ТА РОДИ ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Військовий зв’язок (згідно Військового стандарту
01.112.001 - 2006) класифікується за видами і родами зв’язку.
• Вид військового зв’язку це класифікаційна група військового
зв’язку, відокремлена за кінцевими засобами зв’язку.
•Зв’язок- це процес обміну повідомленнями між абонентами у
системах управління військами (силами).
•Військовий зв'язок поділяють на види зв’язку, що
визначаються кінцевими засобами зв’язку: телефонний,
телеграфний, передача даних (текстових, графічних
документів та ін.), факсимільний, відеотелефонний,
фельд'єгерсько-поштовий, сигнальний.
№21

22.

4. ВИДИ ТА РОДИ ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
№22

23.

4. ВИДИ ТА РОДИ ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
• Телефонний зв’язок – це вид електрозв’язку, який забезпечує
передачу мовних сигналів на відстань, з встановленою смугою
частот між абонентами та (або) операторами.
•Телеграфний зв’язок – це вид документального електрозв’язку,
який забезпечує передачу літерно-цифрового тексту. Передача
(приймання) здійснюється за допомогою дискретних (зазвичай,
двійкових) сигналів.
•Передача даних – це вид документального електрозв’язку, який
забезпечує обмін дискретною інформацією, поданою у
формалізованому вигляді та призначеною для обробки
обчислювальними машинами, або вже обробленою ними.
•Документальний зв’язок - електрозв’язок, що забезпечує обмін
документальними повідомленнями.
№23

24.

4. ВИДИ ТА РОДИ ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
• Відеотелефонний зв’язок, мультимедійний зв’язок електрозв’язок, що забезпечує одночасно обмін мовною
інформацією та рухомими і нерухомими зображеннями.
•Факсимільний
зв’язок

це
вид
документального
електрозв'язку, який забезпечує передачу на відстань усіх форм
графічних, рукописних чи друкованих матеріалів.
•Фельд’єгерсько-поштовий зв’язок – це вид військового зв'язку,
який забезпечує приймання, оброблення і доставку всіх видів
бойових документів, поштових відправлень, які надходять на
адресу органів управління військами (силами) та особового
складу.
•Сигнальний зв’язок – це вид зв’язку, який забезпечує обмін
повідомленнями у формі раніше обумовлених сигналів
прапорцями, вогнями, сиренами, піротехнічними та іншими
засобами.
№24

25.

4. ВИДИ ТА РОДИ ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
•Роди військового зв’язку, визначаються середовищем
розповсюдження електричного сигналу (первинна мережа
зв’язку, створює цифрові та аналогові типові канали і тракти) .
•Рід військового зв’язку – це класифікаційне угруповання
військового
зв’язку,
виділене
за
середовищем
розповсюдження сигналів і застосовуваними засобами
військового зв'язку.
•Роди військового зв’язку: радіоз’язок; радіозв’язок прямої
видимості;
радіозв’язок
іоносферними
хвилями;
радіорелейний зв’язок; тропосферний зв’язок; супутниковий
радіозв’язок; проводовий зв’язок; зв’язок рухомими засобами;
зв’язок сигнальними засобами; оптикоелектронний зв’язок;
гідроакустичний зв’язок.
№25

26.

4. ВИДИ ТА РОДИ ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
РОДИ ВІЙСЬКОВГО ЗВ ЯЗКУ
(за середовищем поширення сигналів
електрозв'язку)
-
РАДІОЗВ ЯЗОК
прямої видимості
Іносферний
транкінговий
радіорелейний
тропосферний
супутниковий
ПРОВОДОВИЙ
(КАБЕЛЬНИЙ,
ВОЛП)
ГІДРО
АКУСТИЧНИЙ
№26

27.

4. ВИДИ ТА РОДИ ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
• Радіозв’язок

електрозв’язок,
що
здійснюється
з
використанням радіохвиль.
•Радіозв’язок прямої видимості - радіозв’язок, що здійснюється в
зоні прямої видимості між антенами радіостанцій та поза зоною
прямої видимості за рахунок рефракції радіохвиль та інших
факторів.
•Радіозв’язок іоносферними хвилями
- радіозв’язок, що
здійснюється між радіостанціями, відбиттям радіохвиль від
іоносфери або їх розсіюванням на неоднорідностях іоносфери.
•В тактичній ланці управління найбільше застосування знаходять
УКХ радіозасоби, транкінгові і супутникові засоби,а в оперативнотактичній – короткохвильові радіозасоби різної потужності і
засоби супутникового зв’язку.
№27

28.

4. ВИДИ ТА РОДИ ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
•Транкінговий зв’язок - радіозв’язок мобільних абонентів, що
здійснюється через базову приймально-передавальну станцію
(обмежену кількість базових приймально-передавальних станцій)
або безпосередньо між ними, і при якому застосовується
автоматичний частотний, часовий, частотно-часовий або кодовий
розподіл радіоканалів між абонентами в межах зони
радіодоступу.
•Радіорелейний зв’язок – радіозв’язок прямої видимості між
двома радіорелейними станціями або радіозв’язок, який
здійснюється шляхом багатократної ретрансляції радіосигналів
ланцюгом радіорелейних станцій.
•Тропосферний зв’язок – радіозв’язок, що здійснюється
відбиттям та розсіюванням радіохвиль на неоднорідностях
тропосфери між станціями, які знаходяться поза межами прямої
видимості.
№28

29.

4. ВИДИ ТА РОДИ ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
•Супутниковий зв’язок – радіозв’язок, що здійснюється між
земними станціями за допомогою ретрансляції радіосигналів
через супутник-ретранслятор.
•Проводовий зв’язок – електрозв’язок, що здійснюється
розповсюдженням
сигналами
електрозв’язку
вздовж
проводового кабелю з металевими або волоконно-оптичними
жилами.
• Гідроакустичний зв’язок – зв’язок, що здійснюється шляхом
розповсюдження звукових чи ультразвукових хвиль у водному
середовищі.
•Засоби військового зв’язку – засоби, що призначені для
передавання та (або) приймання інформації, доставки
секретних та поштових відправлень в системі військового
зв’язку і автоматизації.
№29

30.

Дякую за увагу!
30
№30
English     Русский Rules