Экономикалық қауіпсіздік
513.99K
Category: economicseconomics

Экономикалық саясаттың пәні, объектісі мен субъектілері

1.

• ТАҚЫРЫП 1. ЭКОНОМИКАЛЫҚ
САЯСАТТЫҢ ПӘНІ, ОБЪЕКТІСІ МЕН
СУБЪЕКТІЛЕРІ
Дәріс жоспары (1 сағат)
1. Экономикалық саясаттың мәні, мақсаттары
мен құралдары.
2. Макроэкономикалық бағдарламалау.
3.Экономикалық саясаттың теориялары.

2.

• Экономикалық саясат – мемлекеттің
экономикалық іс-шараларының жүйесі,
яғни мемлекет, үкімет жүргізетін ісқимылдардың,
экономиканы
басқару
саласындағы шаралар жүйесі, елдің
мақсаттарына, міндеттеріне, мүдделеріне
сәйкес экономикалық үдерістерге белгілі
бір бағыттылық беру.

3.

• Экономикалық саясаттың мақсаттары
мен құралдары қоғамдық құрылыстың
сипатымен, елдің дамуының ішкі және
халықаралық жағдайларымен айқындалады.
• Экономикалық саясаттың субьектілері –
адамдар, тұтынуды тұтыну жеке, жанұялық,
топтық, қоғамдық деп бөледі.

4.

• Мемлекет жүргізетін экономикалық саясат
– экономикалық іс әрекеттердің басты бағыты,
ол экономикалық процестерге, көзделген
мақсаттарға жету, әлеуметтік – экономикалық
мәселелерді шешу үшін қажетті бағыт бағдар
беріп отырады.

5.


Экономикалық саясат
құрылымдық,
инвестициялық,
қаржы-несие,
әлеуметтік,
сыртқы экономикалық,
ғылыми-техникалық,
салық, бюджет саясатын қамтиды.

6.

• Экономиканы
мемлекеттік
реттеу
нарықтық экономика жағдайында - бұл
бұрынғы әлеуметтік-экономикалық жүйенің
өзгеру
жағдайына
бейімделу
және
тұрақтандыру мақсатында заң шығару,
атқару және бақылау сипатындағы белгілі
шаралар.

7.

• МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ МАҚСАТЫ
1
• экономикалық өсу және даму
2
• толық және тиімді жұмыспен қамту
3
• экономикалық
бейімделу
тиімділікке
4
• бағаның тұрақтылығы
5
• шығындардың әділетті бөлінуі
6
жетуге
• елдің сыртқы экономикалық тепе-теңдігін
сақтау

8.

Формалар мен әдістер
Тікелей
Жанама
Әкімшілік
Экономикалық
-Заң актілерін, нормативтік
құжаттарды,
ережелерді
қабылдау.
-Мемлекеттік
экономикалық болжау.
-Индикативтік жоспарлау.
-Мемлекеттік
меншікті
басқару
(мемлекеттік
тапсырыс, инвестиция, несие
және субсидиялар).
-Мақсатты жоспарлау.
-Лицензиялау және квота беру.
-Валюталық құралдар.
-Санкциялар пайдалану.
-Әлеуметтік саясат.
-Қоршаған ортаны қорғау.
-Сыртқы экономикалық
әсер ету формалары.
-Салық жүйесін реттеу.
-Несие-ақша құралдары.

9.

• Экономикалық қауіпсіздік – экономикалық
тәуелсіздігі мен тұрақты дамуына қауіп
төндіретін ішкі және сыртқы факторлардан,
үдерістерден, жағдайлардан қорғау.

10.

• Кез-келген мемлекеттің негізгі ұлттық
мүдделері болып мыналар табылады:
1
2
• елдің аумақтық тұтастығы
• мемлекеттік егемендігі
3
• елдің және халықтың экономикалық
өркендеуі
4
• әлемдік қауымдастықта лайықты
орынға ие болуы

11. Экономикалық қауіпсіздік

СЫРТҚЫ
Қаржылық
Сауда
Технологиялық

12.

Ішкі
Азық-түлік
Шикізаттық
Энергетикалық
Экологиялық
Ақпараттық

13.

• 2015 жылы ҚР экономикалық саясаттың
негізгі бағыттары:
1
• Контрциклдық
саясат
экономикалық
2
• Макроэкономикалық
тұрақтылықты сақтау
3
• Қаржы жүйесін нығайту және банк
секторын сауықтыру арқылы қаржылық
тұрақтылықты қамтамасыз ету

14.

• Макроэкономикалық бағдарламалау
• Макроэкономикалық бағдарламалау
(саясат) - экономика жағдайындағы алға
қойған мақсаттарға жету құралдарының
жиынтығы.

15.

• Макроэкономикалық бағдарламалар
келесідей түрде жіктеледі:
• 1. ағымды
бағдарлама
елдің
макроэкономикалық дамуын орта мерзімді
жоспарлау немесе болжау бағдарламасы;
• 2. тұрақты бағдарлама 1-1,5 жылға баланстарды
жөндеуге
бағытталған
экономиканың
терең
құрылымының
мәселесімен байланысты жоқ бағдарлама;
• 3. ұзақ мерзімді бағдарлама –3-4 жыл
мерзіміне құрылымдық өзгерту
English     Русский Rules