Нова Зоря
Білий карлик
Наднова Зоря
Для допитливих
811.33K
Category: astronomyastronomy

Нові та наднові зорі

1.

Наливайченко В.
Войтенко П.
Хвостюк В. 11В

2. Нова Зоря

Нова зоря — вибухово змінна подвійна зоря, яка
раптово збільшує свою світність в 100—10 000 000
разів , а потім її світність починає поступово
зменшуватись (протягом місяців чи років) Спалах
нової спричиняє скидання оболонки (зі швидкістю
близько 1000 км/сек), яку згодом іноді можна
спостерігати у вигляді туманності. Маса скинутої
оболонки - менше 0,001 маси Сонця. Отже,
спалахнувши, зірка не руйнується повністю.

3. Білий карлик

Білий карлик — це зірка, що майже позбавлена
термоядерного палива: її водень вже «вигорів» у
процесі еволюції. Проте якщо відбувається
перетікання речовини із сусіднього компоненту - це
призводить до накопичення багатої на водень
речовини на поверхні білого карлика. Коли біля
підніжжя водневого шару температура та густина
зросте до рівня, достатнього для початку
термоядерної реакції, «воднева бомба» на поверхні
білого карлика вибухне.

4.

Перетікання речовини

5. Наднова Зоря

Наднова зоря — це зоря, що раптово збільшує свою
світність у мільярди раз (на 20 зоряних величин), а
іноді навіть й більше.
У максимумі спалаху наднова випромінює стільки ж
світла, скільки його випромінюють мільярди зір
разом. Це найяскравіші з відомих зір, їх світність
порівняна зі світністю цілої галактики, а іноді навіть
перевищує її.

6.

Яскравим
прикладом
залишку
Наднової можна
назвати
Туманність
Краб, яка
розташована на
відстані близько
6500 світлових
років від Землі, і
яку вперше
побачили у
далекому 1054
році.

7.

За сучасною класифікацією Нові утворюють
окремий клас серед вибухових та новоподібних
зір і поділяються на чотири підкласи:
NC — нові з дуже
NA — швидкі нові
повільним
розвитком
NB — повільні нові
NR — повторні нові

8. Для допитливих

Після спалаху Нової чи Наднової залишається ядро, у якому
відсутнє джерело енергії. Така зоря поступово зменшує свій
радіус і світить тільки завдяки гравітаційному стисненню —
потенціальна енергія зорі перетворюється на тепло. При
стисненні маса залишається сталою, тому збільшується густина,
і зоря перетворюється на білого карлика. Якщо початкова маса
зорі була в кілька разів більшою, ніж сонячна, то білий карлик
може перетворитись на нейтронну зорю, радіус якої не
перевищує кількох десятків кілометрів, а густина сягає
фантастичної величини 1015 г/см3.
English     Русский Rules