2.46M
Category: chemistrychemistry

Фізичні та хімічні явища (гра)

1.

Гра «Хто швидше?»
Назвіть фізичні та хімічні явища
1. Скисання молока .
2. Танення льоду
3. Випаровування води .
4. Обвуглення деревини .
5. Випадання снігу.
6. Утворення веселки .
7. Горіння свічки .
8. Потемніння мідної монети.
9. Притягання заліза до магніту.
10. Гасіння содиоцтом.

2.

Закон збереження маси
речовин під час хімічних
реакцій.
Схема хімічної
реакції.Хімічні
рівняння.

3.

Сутність хімічної
реакції
Способизапису реакції
вугілля+кисень=вуглекислий газ
С + О2 → СО2

4.

Сутність хімічної
реакції
Процес горіння вугілля
С + О2 → СО2
Робота з підручником: що
означають дані позначки
Реагенти
П р оду к т и
С х е м а хnмnчної рекцnї

(t
)
(Pt→)
(p

)
(↑)
( ↓ ) (hv → )

5.

Сутність хімічної
реакції
Назвіть хімічні
елементи,якими
утворена вихідна
речовина і продуктицієї
реакції
t
СаСО3 → CaO + CO2 ↑ .
крейда
негашене вуглекисли
вапно
й газ
Усі хімічні елементи під час реакції зберігаються!

6.

Закон збереження
маси
А чизалишається незмінною кількість атомів? Чи
залишається незмінною маса речовин під час хімічних
реакцій?

7.

Закон збереження
маси
Дослід, що ілюструє закон збереження
масиречовини
https://www.youtube.com/watch?v=3aOYpj23zZ4&ab_channel=%D0%95%D0
%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%
D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%22%D0%A0%D0%90%D0%9D%D
0%9E%D0%9A%22

8.

Закон збереження
маси
(Маса всіх речовин, які вступають у хімічну реакцію,
дорівнює масі речовин, які утворюються в результаті
реакції).

9.

Закон збереження
маси
Ломоносов і Лавуазьє відкрили
закон збереження масиречовин
під час хімічної реакції.Його
формулюють так:
маса речовин, що вступилив
хімічну реакцію, дорівнює масі
речовин, які утворилися в
результаті реакції.

10.

Хімічне рівняння
Приклад хімічних рівнянь
Хімічне рівняння — це запис
хімічної реакції за допомогою
формул реагентів і продуктів, який
відповідає закону збереження
масиречовин.
S + O2 =t SO2;
СаСО3 =t CaO + CO2 ↑ .

11.

Хімічне рівняння
t
H2 + O2 → H2O.
t
H2 + O2 → 2H2O.
t
2H2 + O2 → 2H2O.
4H2 + 2O2 = 4H2O

12.

Хімічне рівняння
t
H2 + O2 → H2O.
t
H2 + O2 → 2H2O.
t
2H2 + O2 → 2H2O.
4H2 + 2O2 = 4H2O
Останнє рівняння не є
правильним,тому що потрібно
коофіцієнтизменшитив два рази
English     Русский Rules