103.86K
Category: educationeducation

Балаларға емдеу-профилактикалық көмек көрсетудің негізгі принциптері

1.

Балаларға емдеупрофилактикалы
қ көмек
көрсетудің негізгі
принциптері

2.

Мазмұны
Балалар мен жасөспірімдер
гигиенасы
1. Балалар мен
жасөспірімдердің
денсаулығы
2. Балалар мен
жасөспірімдер
организмінің өсу және

3.

даму заңдылықтары,
олардың гигиеналық
маңызы
3. Балалар мен
жасөспірімдердің
денсаулығына баға беру
4. Балалар денсаулығын
қалыптастырушы
факторлар
5. Дене бітімі дамуын зерттеу
және бағалау тәсілдері
6. Балалар мен
жасөспірімдердің іс-әрекет

4.

гигиенасы
7. Жалпы білім беру
мектеперіндегі оқу-тәрбие
процессінің гигиенасы
8. Балалар мен
жасөспірімдерді
компьютерге оқытудың
гигиеналық негіздері
9. Балалар мен
жасөспірімдерді еңбекке
және политехникаға
оқытып, тәрбиелеудің
гигиеналық негіздері

5.

10. Еңбекке тәрбиелеу
тәртібіне қойылатын
гигиеналық талаптар
11. Еңбек жағдайына
қойылатын гигиеналық
талаптар
12. Еңбекке тәрбиелеу
жағдайына қойылатын
санитарлық бақылау
13. Мектеп оқушыларын
мамандыққа бағыттаудың
медициналық-

6.

физиологиялық
аспектілері
14. Мектеп оқушыларына
мамандыққа бағыт
берудегі санитарлық
дәрігердің міндеті
15. Денешынықтыру
тәрбиесінің
физиологиялықгигиеналық негіздері
16. Балалар мен
жасөспірімдерді
шынықтыру

7.

17. Балалар мен
жасөспірімдердің
тамақтануының
гигиеналық негіздері
18. Балалар мен
жасөспірімдерге арналған
мекемелердің
жоспарлануы мен
құрылысын салудың
негізгі ережелері
19. Мектепке дейінгі
мекемелердің
жоспарлануы мен
құрылысын салу

8.

20. Жалпы білім беру
мектептерінің
жоспарлануы
21. Балалар мекемелерінің
ауа-жылуымен
қамтамасыз етілу
тәртібінің гигиенасы
22. Бөлмелердің
жарықтандырылуы
23. Балалар мекемелерін
сумен қамтамасыз ету
24. Мектеп жиһаздарына
қойылатын гигиеналық

9.

талаптар
25. Балалар мен
жасөспірімдердің
жиhаздары
26. Оқу кабинеттерінің
жабдықталуы
27. Балалардың кітаптарына
қойылатын гигиеналық
талаптар
28. Мектептің жазуға арналған
құралдарына қойылатын
талаптар

10.

29. Ойыншықтарға
қойылатын гигиеналық
талаптар
30. Балалардың киімдеріне
қойылатын гигиеналық
талаптар
31. Балалардың аяқ киімі
32. Балалар мен
жасөспірімдердің жазғы
салауаттандыру
мекемелерінің гигиенасы
33. Денсаулық және
салауатты өмір салтын

11.

қалыптастырудың
гигиеналық негіздері
34. Балалар мен
жасөспірімдерге
гигиеналық тәрбие беру
35. Зиянды әдеттердің алдын
алу
36. Балалар мекемелерінің
қызметкерлерін және атааналарды гигиеналық
оқыту
37. Гигиеналық тәрбие
жұмыстарын жүргізудегі

12.

іс-әрекет
38. Балаларға емдеупрофилактикалық көмек
көрсетудің негізгі
принциптері ↓
Балаларға емдеупрофилактикалық көмек
көрсетудің негізгі
принциптері
Балаларға қажетті амбулаториялықемханалық қызмет, өте ерте жастан

13.

17 жасқа дейінгі аралықта, бірыңғай
медициналық көмек көрсету принципі
бойынша
балалар
(бөлімдерінде)
емханаларында
жасалады.
Басқа
амбулаториялық-емханалық
мекемелер
(консультациялық-
диагностикалық
жанұяны
орталықтар,
жоспарлау
репродукция
және
орталықтары,
реабилитациялық
мекемелер)
денсаулық сақтау жөніндегі арнаулы
сұрақтарды шешеді, консультациялық
көмек
көрсетеді,
терең
диагностикалық зерттеулер жүргізеді,
қажетті
базасы
емдеу,
реабилитациялық
көрсетеді.
болған
жағдайда
көмек

14.

Қалалық балалар емханасы (бөлімі)
– алғашқы медициналық-санитарлық
көмек көрсету саласының ең басты
емдеу
профилактикалық
болып
табылады.
мекемесі
Соматикалық,
репродуктивтік,
психикалық
денсаулық
туралы
ақпараттарды
жинап,
біріктіріп,
сараптап,
балалардың медициналық көмекпен
қамтамасыз етілуінің сапасына жауап
береді.
Осындай
жұмыстардың
негізінде
профилактикалық,
емдеу-
салауаттандыру және коррекциялық
жұмыстардың
негізгі
бағыттарын
анықтайды,
территорияның
басымдық
сол
балаларының

15.

денсаулығын
сақтаудың
негізгі
міндеттерін құрастырады.
Үздіксіз
медициналық
жүйесінде
учаскелік
басты,
бақылау
педиатрлар
координациялық
атқарады.
Олар
емдеу,
маңыз
профилактикалық
реабилитациялық
жұмыстардың
мезгілінде,
кешенді
және қажетті көлемде жүргізілуіне
тікелей жауапкершілікте болады.
Бұл
міндеттер
балалар
орындалуы
емханасында
педиатрлар
бөлімі
үшін
(бөлімінде)
(кабинеттері),
ағарту мекемелеріндегі балалар мен
жасөспірімдерге
медициналық

16.

көмекті
ұйымдастыру
бөлімі,
салауаттандыру
шаралары,
клиникалық-эксперттік
комиссия
және т.б. параклиникалық, қосарлы
қызметтер жұмыс істейді.
Педиатриялық бөлімдер жаңа туған
сәбиден17 жасқа дейінгі балаларға
жедел және созылмалы ауруларға
қарсы амбулаториялық және үйге
барып көмек көрсету, диспансерлік
бақылау,
жұмыс
жасөспірімдерге
істеп
жүрген
профилактикалық
шаралар жүргізу қызметін атқарадаы.
Репродуктивтік денсаулық жөніндегі
мамандардың (балалар гинекологы,

17.

андрология …) қатысуымен арнаулы
көмектер көрсетіледі.
Оқу-ағарту
орындарындағы
медициналық
көмек
көрсету
бөлімдері, жалпы және коррекциялық
типтердегі
интернаттарға,
кәсіптік
білім беру орындарындағы балалар
мен жасөспірімдерге медициналық
көмек
көрсетуді
Әскери
ұйымдастырады.
комиссариатпен
байланыста
болып,
ер
тығыз
балаларды
әскерге дайындау жұмыстарын және
дәрігерлік-мамандық
кеңес
беру,
мамандыққа бағыт беру жұмыстарын
жүргізеді.

18.

Медициналық-санитарлық
көмек
беру бөлімі жанұяның медициналық әлеуметтік
қауіпті
анықтап,
факторларын
медициналық,
психологиялық,
құқықтық
көмек
көрсетеді.
Емдеу-профилактикалық
мекемелердің клиникалық-эксперттік
комиссиясы
уақытша
еңбекке
жарамсыздыққа
экспертиза
жасау
мақсатында
қызмет
етеді.
Жасөспірімдер 18 жасқа толған соң
балалар
емханасынан
жалпы
ересектер емханасының бақылауына
ауыстырылады. Мұнда диспансерлік
бақылауда
тұрған
жасөспірімдерді

19.

толық тексеруден өткізіп, комиссия
шешімін
көрсету
арқылы
ауыстырады.
Балалардың
міндетті
түрде
медициналық
бақылауда
болу
мерзімі,
құрылымы,
кезеңдері
Денсаулық
сақтау
Министрлігінің
құжаттары
бойынша
анықталады.
Мектептерде денсаулық жағдайының
ауытқулары
салауаттандыру
бар
балаларға
шаралары
жүргізіледі.
Жоғары тыныс жолдарының жедел
салқын
тиген
ауруларымен
жиі
ауыратын балаларға арнаулы, жеке

20.

тәртіп жасалып, витаминдерге (А,В,С)
фитонциттерге (сарымсақ, пияз) бай
тағамдармен
рационалды
қанықтырылыған
тамақтану,
бағдарламадағы
тәрбиесі,
емдік
денешынықтыру
қажетті
процедуралары,
дәрілер,
арнаулы
шынығу
симтоматикалық
кариес
тістердің
санациясы, УФ т.с.с тағайындалады.
Табиғи физикалық факторлардан ең
қолайлысы
климатотерапия
(аэротерапия,
гелиотерапия,
серуендер) болып табылады. Арнаулы
зерттеулер
сулармен
арқылы
емдеудің
минералды
диуретикалық
тиімділігінің жоғары екендігі, жақсы

21.

иммунологиялық өзгеріс беретіндігі
анықталған. Экологиялық Қолайсыз
жерлерден
келген
минералды
ванналар
балаларға
жақсы
көмектеседі.
Әдебиеттер
1. Неменко Б.А. Оспанова Г.К
Балалар мен жасөспірімдер
гигиенасы(Оқулық).- Алматы
2002.344б.
2. Кучма В.Р. Гигиена детей и
подростков., М., Медицина, 2004.,
«https://kk.wikibooks.org/w/index.php?
title=Балаларға_емдеу-

22.

профилактикалық_көмек_көрсетудің_негізгі_
принциптері&oldid=4424» бетінен алынған
Бұл беттің соңғы рет өзгертілген кезі: 2012 ж.
сәуірдің 8, 00:21.
Мәлімет CC BY-SA 3.0 лицензиясы аясында
жетімді басқа жағдайда белгіленеді.
English     Русский Rules