Управління конфліктами та стресами План 1. Поняття про конфлікт. Типи конфліктів. Причини виникнення конфліктів. 2. Структура
Питання 1. Поняття про конфлікт. Типи конфліктів. Причини виникнення конфліктів.
Типи конфліктів:
Загальні причини виникнення конфлікту:
Питання 2. Структура конфлікту: учасники, умови перебігу, конфліктна ситуація, поведінка.
Структура конфлікту:
Характеристика складових елементів конфлікту:
Стилі поведінки ситуації:
Питання 3. Динаміка конфлікту: стадії розвитку, транспортація різних типів конфлікту.
Форми перебігу конфлікту:
1.71M
Category: psychologypsychology

Управління конфліктами та стресами

1. Управління конфліктами та стресами План 1. Поняття про конфлікт. Типи конфліктів. Причини виникнення конфліктів. 2. Структура

2. Питання 1. Поняття про конфлікт. Типи конфліктів. Причини виникнення конфліктів.

Конфлікт – це зіткнення протилежно
спрямованних, несумісних одна з
одною тенденцій (потреб, інтересів,
цінністих орієнтацій, соуіальних
установ, планів тощо) у свідомості
окремо взято індивіда чи групу людей.

3. Типи конфліктів:

1.
2.
3.
4.
Внутрішньо - особистіснй
Міжособитісний
Внутрішньо груповий
Міжгруповий

4. Загальні причини виникнення конфлікту:

1.
2.
Зовнішні, обєктивні
Внутрішні, субєктивні

5. Питання 2. Структура конфлікту: учасники, умови перебігу, конфліктна ситуація, поведінка.

Структура конфлікту – це сукупність
стійких звязків його складових
елементів, що забезпечують його
цілісність, відмінність від інших явищ
соціального життя, і без яких не може
існувати система і як процес.

6. Структура конфлікту:

1.
2.
Об’єктивні складові
Суб’єктивні складові

7. Характеристика складових елементів конфлікту:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Учасники (або сторони конфлікту)
Обєкти конфлікту
Конфліктна ситуація
Інцидент
Предмет конфлікту
Проблема конфлікту
Умови перебігу конфліктку
Образ конфліктку
Мотиви конфлікту
Позиції сторін конфлікту

8. Стилі поведінки ситуації:

1.
2.
3.
4.
5.
Стиль конкуренції (активний
метод)
Стиль ухилення (пасивний метод)
Стиль пристосування (пасивний
метод)
Стиль співпраці (активний
метод)
Стиль компромісу (змішаний)

9. Питання 3. Динаміка конфлікту: стадії розвитку, транспортація різних типів конфлікту.

Етапи перебігу конфлікту:
1. Латентний етап.
2. Демонстративний етап.
3. Агресивний етап.
4. Батальний етап.

10. Форми перебігу конфлікту:

1.
2.
3.
4.
Відкритий конфлікт.
Прихований конфлікт.
“Сліпий” конфлікт.
“Невідомий” конфлікт.
English     Русский Rules