Егер % µлшейтін болсаќ, сен ќаншалыќты % шыншылсын?
Ендеше тексеріп кµрейік
?
Ата-анања µтірік айтпадыњ ба?
М±ѓалімге ќанша рет µтірік єуде бердіњ?
¤кінішке ќарай....
Сен ата-анана мектеп туралы жалѓан аќпарат бергенде
¦стазѓа оќыдым деп µтірік айтќанда
¤зіњді аќтап алу ‰шін µтірік айтќанда
Ойландыњ ба? Шыншыл, адал болу сен ‰шін ќаншалыќты мањызды?
Ойландыњ ба? Шыншыл, адал болу ЌОЃАМ ‰шін ќаншалыќты мањызды?
Сен ќай жолды тањдайсын?
Енді, балалар с±раќ. Егер мемлекетімізде барлыќ адамдар, ќызметкерлер адал болмаса не болар еді?
¦РЛЫЌШЫЛАР, ¤ТІРІКШІЛЕР К¤П БОЛАР ЕДІ
С±раќ. Егер мемлекетімізде барлыќ адамдар, ќызметкерлер адал болса не болар еді?
АДАЛ БОЛУ МЕН ¤ТІРІКШІ БОЛУДЫЊ АЙЫРМАШЫЛЫЃЫН БАЙЌАДЫЊДАР МА?
Ќандай елде т±рѓын келер еді?
АДАЛ БОЛУ МЕН ¤ТІРІКШІ БОЛУДЫЊ АЙЫРМАШЫЛЫЃЫН БАЙЌАДЫЊДАР МА?
Ќай жолды тањдайсын?
Мына суретте не байќадыњдар?
Мектепте, сыныпта, кµшеде, достармен, сыныптастармен, ±стаздармен, ата-анањмен ЄДІЛДІ, АДАЛ, ШЫНШЫЛ БОЛ!
Естеріњде болсын
Ќ±рметті оќушылар! Мен ‰шін сендердіњ жауаптарын µте мањызды.
1. Б‰гінгі сабаќтан.....єсер алдым 2. ¤зім ‰шін ќорытынды жасадым 3. ......±ялдым
31.69M
Category: lawlaw

Адалдық сабағы

1.

2.

3. Егер % µлшейтін болсаќ, сен ќаншалыќты % шыншылсын?

Егер % өлшейтін болсақ, сен
қаншалықты % шыншылсын?

4. Ендеше тексеріп кµрейік

Ендеше тексеріп
көрейік

5. ?

6. Ата-анања µтірік айтпадыњ ба?

Ата-анаңа өтірік айтпадың ба?

7. М±ѓалімге ќанша рет µтірік єуде бердіњ?

Мұғалімге қанша рет өтірік әуде
бердің?

8.

9. ¤кінішке ќарай....

Өкінішке қарай....

10. Сен ата-анана мектеп туралы жалѓан аќпарат бергенде

Сен ата-анана мектеп туралы
жалған ақпарат бергенде

11. ¦стазѓа оќыдым деп µтірік айтќанда

Ұстазға оқыдым деп өтірік
айтқанда

12. ¤зіњді аќтап алу ‰шін µтірік айтќанда

Өзіңді ақтап алу үшін өтірік
айтқанда

13. Ойландыњ ба? Шыншыл, адал болу сен ‰шін ќаншалыќты мањызды?

Ойландың ба?
Шыншыл, адал болу
сен үшін
қаншалықты
маңызды?

14. Ойландыњ ба? Шыншыл, адал болу ЌОЃАМ ‰шін ќаншалыќты мањызды?

Ойландың ба?
Шыншыл, адал болу
ҚОҒАМ үшін
қаншалықты
маңызды?

15. Сен ќай жолды тањдайсын?

Сен қай жолды
таңдайсын?

16.

ШЫНШЫЛ БОЛУ
МА?
Әлде ӨТІРІКШІ
болу ма?

17. Енді, балалар с±раќ. Егер мемлекетімізде барлыќ адамдар, ќызметкерлер адал болмаса не болар еді?

Енді, балалар сұрақ.
Егер мемлекетімізде
барлық адамдар,
қызметкерлер адал
болмаса не болар еді?

18. ¦РЛЫЌШЫЛАР, ¤ТІРІКШІЛЕР К¤П БОЛАР ЕДІ

ҰРЛЫҚШЫЛАР,
ӨТІРІКШІЛЕР КӨП БОЛАР ЕДІ

19.

20. С±раќ. Егер мемлекетімізде барлыќ адамдар, ќызметкерлер адал болса не болар еді?

Сұрақ.
Егер мемлекетімізде
барлық адамдар,
қызметкерлер адал
болса не болар еді?

21.

22. АДАЛ БОЛУ МЕН ¤ТІРІКШІ БОЛУДЫЊ АЙЫРМАШЫЛЫЃЫН БАЙЌАДЫЊДАР МА?

АДАЛ БОЛУ МЕН ӨТІРІКШІ
БОЛУДЫҢ АЙЫРМАШЫЛЫҒЫН
БАЙҚАДЫҢДАР МА?

23. Ќандай елде т±рѓын келер еді?

Қандай елде тұрғын
келер еді?

24. АДАЛ БОЛУ МЕН ¤ТІРІКШІ БОЛУДЫЊ АЙЫРМАШЫЛЫЃЫН БАЙЌАДЫЊДАР МА?

АДАЛ БОЛУ МЕН ӨТІРІКШІ
БОЛУДЫҢ АЙЫРМАШЫЛЫҒЫН
БАЙҚАДЫҢДАР МА?

25. Ќай жолды тањдайсын?

Қай жолды таңдайсын?

26. Мына суретте не байќадыњдар?

Мына суретте не байқадыңдар?

27. Мектепте, сыныпта, кµшеде, достармен, сыныптастармен, ±стаздармен, ата-анањмен ЄДІЛДІ, АДАЛ, ШЫНШЫЛ БОЛ!

Мектепте, сыныпта,
көшеде, достармен,
сыныптастармен,
ұстаздармен, атаанаңмен
ӘДІЛДІ, АДАЛ,
ШЫНШЫЛ БОЛ!

28. Естеріњде болсын

Естеріңде болсын

29.

30. Ќ±рметті оќушылар! Мен ‰шін сендердіњ жауаптарын µте мањызды.

Құрметті оқушылар!
Мен үшін сендердің
жауаптарын өте маңызды.

31. 1. Б‰гінгі сабаќтан.....єсер алдым 2. ¤зім ‰шін ќорытынды жасадым 3. ......±ялдым

1. Бүгінгі сабақтан.....әсер
алдым
2. Өзім үшін қорытынды
жасадым
3. ......ұялдым
English     Русский Rules