Матеріали для проведення тематичних класних годин
Напис: «КІНЕЦЬ БЛАНКА Б» Приклад: Українська мова і література
ПРИКЛАД: Біологія. ЗНО-2016. Завдання 49. Охарактеризуйте зображену тварину з наведеними ознаками.
ПРИКЛАД: історія України. ЗНО-2016: ТЗ № 30 Завдання з короткою відповіддю множинного вибору. До кожного завдання пропонується шість варіанті
9.98M
Category: educationeducation

Зовнішнє незалежне оцінювання 2017 року. Матеріали для проведення тематичних класних годин

1. Матеріали для проведення тематичних класних годин

ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ
2017 року
Матеріали
для проведення тематичних
класних годин

2.

Тематична
класна година:
Вільне володіння процедурами
проходження ЗНО та
технологіями роботи з тестовими
матеріалами; досвід участі у
пробному ЗНО – запорука
успішного складення ЗНО

3.

Уміння працювати з тестовими
матеріалами –
крок до успіху
під час ЗНО-2017!

4.

5.

Взяти
підготовлені
документи і
ручку
та
відправитися
до пункту ЗНО
(прибути до
пункту ЗНО не
пізніше 10.50 год.)
Перед входом
до пункту ЗНО
знайти себе в
Алфавітному
списку
та запам’ятати
свою
аудиторію,
зазначену у
списку
Пройти першу
ідентифікацію
при вході до
пункту ЗНО
другу – до
аудиторії
(за ауд.
списком
зайняти своє
робоче місце)

6.

11.00 – перевірка явки
учасників ЗНО та
інструктаж щодо
правил проходження
ЗНО та роботи з
тестовими матеріалами.
Протягом ЗНО відмітка Уповноваженої
особи УЦОЯО у
Сертифікаті ЗНО
Після
завершення
виконання
сертифікаційної
роботи - заповнені
бланки відповідей
здати старшому
інструктору,
поставити підпис в
аудиторному
протоколі
Якщо в пункті
проведення ЗНО
учасником
виявлено
порушення
процедури ЗНО
- учасник має
право подати
апеляцію на
процедуру
проведення
ЗНО до
ОРЦОЯО

7.

Після
завершення
ЗНО у пункті
проведення ЗНО
учасники
протягом 30
хвилин можуть
отримати свої
зошити з
сертифікаційни
ми роботами
На сайті УЦОЯО
наступного дня після
проведення ЗНО
оприлюднюються
відповіді до завдань
сертифікаційних робіт,
а за відповідним
графіком - результати
ЗНО на інформаційній
сторінці
За графіком
УЦОЯО учасники
ЗНО
роздруковують з
інформаційної
сторінки
Інформаційну
картку з
результатами
ЗНО

8.

9.

Під час
інструктажу
важливо
позначити номер
зошита з
сертифікаційною
роботою у бланку
відповідей
Перед початком
роботи уважно
ознайомтеся з
усіма тестовими
завданнями,
розміщеними
у зошиті з
сертифікаційною
роботою
Під час роботи з
тестовими
завданнями
спочатку слід
проставити
відповіді у
зошиті з
сертифікаційною
роботою
9

10.

Перед
перенесенням
відповідей до
бланку
відповідей ще
раз перевірте
їх правильність
Позначки у
бланку відповідей
А робіть чіткими.
Пам’ятайте, що
перевірка цього
бланку
здійснюватиметься
комп’ютером!
Не забутьте
залишити час для
перенесення
власного
висловлення із
зошита з
сертифікаційною
роботою до
бланку Б!
10

11.

Напис:
«КІНЕЦЬ
БЛАНКА Б»
Приклад:
Англійська мова

12. Напис: «КІНЕЦЬ БЛАНКА Б» Приклад: Українська мова і література

13.

Переносячи
відповіді до
бланку (-ів), ще
раз перевірте
правильність
відповідей
Вправлення у
бланках А і Б
робіть відповідно
до вимог
Інструкції
(титульний лист
зошита з
сертифікаційною
роботою)
Слідкуйте за
часом, який було
відведено для
роботи над тестом
з обраного вами
предмету ЗНО!
13

14.

15.

Український центр оцінювання якості освіти
Місце для штрих-коду
роботи.
Наклеює інструктор
Увага!
Цей бланк перевіряє комп’ютер! Ваші відповіді в бланку є
результатом Вашої роботи.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ 1
А
Назва предмету
Позначте номер Вашого зошита так:
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
Правильну відповідь у завданнях
(крім завдань із цифрами) позначайте тільки так:
Неправильну відповідь можна виправити, замалювавши
попередню позначку та поставивши нову (крім завдань із цифрами):
А Б В Г
15

16.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 2
Увага! Писати в полі екзаменаторів заборонено!
Приклад: математика. Частина 3
Б
Поле
екзаменаторів
Код екзаменатора
Місце для штрих-коду
роботи.
Наклеює інструктор
Відсутні записи у завданні
31
І
32
33
ІІ
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4 5 6
31
32
33
31
32
33

17.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 3
У результаті виконання
деяких завдань відкритої форми
з короткою відповіддю
отриманий числовий результат
потрібно вписати до бланків А
у вигляді цілого числа або
десяткового дробу

18.

Приклад написання цілого числа (ТЗ з географії):
число 1:
число 15:
1
число 135:
15
135
Приклад написання цілого числа (ТЗ з математики):
число 8:
8
,
Приклад написання десяткового дробу (ТЗ з математики):
число 15,7:
1 5,7

19.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 4
Особливості запису відповіді на завдання з
біології
з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп
запропонованих варіантів відповідей.
Завдання складається з основи та трьох груп
(стовпчиків) відповідей, позначених цифрами; у
кожній групі лише одна відповідь правильна.
Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО
вибрав з кожної групи (стовпчика) і послідовно
записав три відповіді (цифри) в бланку відповідей А.
УВАГА! Порядок написання цифр має
значення – чітка послідовність!

20. ПРИКЛАД: Біологія. ЗНО-2016. Завдання 49. Охарактеризуйте зображену тварину з наведеними ознаками.

Кількість камер
серця
1 дві
2 три
3 чотири
Особливості організації
1 малят народжують та
вигодовують молоком, не
мають клоаки
2 малят вигодовують
молоком, мають клоаку
3 зародок розвивається у
яйці, малят вигодовують
молоком, мають клоаку
3 1 1
Поширення
1 Австралія
2 Південна Америка
3 Північна Америка

21.

Особливості запису відповіді на завдання
з історії України
з вибором трьох правильних відповідей із семи
запропонованих варіантів відповідей. Завдання
вважається виконаним, якщо учасник ЗНО вибрав
і записав три відповіді (цифри) у бланку
відповідей А.
УВАГА! Порядок написання цифр
значення не має!

22. ПРИКЛАД: історія України. ЗНО-2016: ТЗ № 30 Завдання з короткою відповіддю множинного вибору. До кожного завдання пропонується шість варіанті

ПРИКЛАД: історія України. ЗНО-2016: ТЗ № 30
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору.
До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді,
серед яких лише три правильні.
Приклад: Колективізація в Західній Україні в другій половині 1940-х 1950-х рр. проводилася з метою
1 уніфікації системи господарювання на всій території УРСР
2 зламу приватновласницької психології місцевого населення
3 реалізації угоди з обміну населенням між УРСР і Польщею
4 приховування наслідків Голодомору 1932-1933 рр.
5 підготовки масової депортації українців до Сибіру
6 виконання умов для отримання допомоги за «планом Маршалла»
7 утвердження соціальної структури радянського суспільства
Правильна
відповідь
1 2 7
Варіанти можливого запису відповіді:
2 1 7
7 2 1
2 7 1
….

23.

БАЖАЄМО УСПІХІВ!
English     Русский Rules