Заснування Української козацької держави — Війська Запорозького
Політичний устрій Української гетьманської держави
Адміністративно-територіальний устрій
Висновки
2.17M
Category: historyhistory

Заснування Української козацької держави — Війська Запорозького

1. Заснування Української козацької держави — Війська Запорозького

8 клас, Історія України, тема 17,
Хорькова Л.В., КЗШ №114

2.

Причини формування козацької держави:
1. Піднесення національно-визвольної війни.
2. Завдання ведення тривалої широкомасштабної
війни.
3. Необхідність управління великою масою людей.
4. Значний розмір звільненої території.
5. Міжнародні справи.

3. Політичний устрій Української гетьманської держави

• Особливість козацької держави — її
військовий характер, зумовлений
необхідністю виборювати незалежність і
традиціями Війська Запорозького.
Форма державного
правління
Українська держава, що виникла в
ході Національно- визвольної війни це козацька республіка.

4.

Політична влада
Військова (Генеральна) рада — загальна рада всього
війська. Найвищий законодавчий орган.
У ній брало участь усе козацтво.
• Розглядала питання війни і миру.
• Питання відносин з іншими державами.
• Обирала гетьмана.
• Обирала генеральну старшину.
• Обирала генеральний уряд.

5.

6.

Рада генеральної старшини
Спочатку обиралася, а згодом її скликав гетьман.
Готувала роботу загальновійськової ради.
На її засіданні розглядали:
• кадрові, фінансові та судові справи;
• скарги на рішення генеральної військової
канцелярії чи суду;
• схвалювалися рішення генерального уряду;
• розв'язувалися суперечки між генеральними
старшинами й полковниками.

7.

Гетьман Голова виконавчої влади.
Обирався військовою (Генеральною) радою
безстроково.
• Очолював адміністрацію (полкову, сотенну).
• Скликав генеральну та старшинські ради.
• Видавав універсали, розпорядження та накази.
• Брав участь у судочинстві.
• Організовував фінансову систему.
• За рішенням ради розпочинав війну.
• Вів переговори.
• Керував дипломатичними зв'язками.
• Був головнокомандувачем збройних сил.

8.

Уряд
Рада Генеральної старшини
Генеральна військова канцелярія — найважливіша
структура генерального уряду.
До складу уряду входили гетьман та Генеральна
старшина. Обирався військовою (Генеральною)
радою.
• Допомагав гетьману керувати державою.
• Здійснював адміністративне, фінансове й судове
управління.

9.

Генеральний писар: Готував універсали, листи до
інших держав, складав різні документи
Генеральні судді (їх було два): Очолювали
Генеральний військовий суд, який діяв при гетьмані
Генеральні осавули: Підтримували дисципліну і
порядок у війську, стежили за виконанням судових
вироків
Генеральний хорунжий: Опікав військові корогви
Генеральний бунчужний: Опікав гетьманський
бунчук
Генеральний обозний: Командував артилерією.
Відав організацією козацького табору та
матеріальним забезпеченням армії
Генеральний підскарбій: Відав фінансами.
Контролював прибутки та видатки військової
скарбниці

10.

Назва козацької держави - Військо Запорозьке.
Столицею й гетьманською резиденцією стало
м. Чигирин
Державні кордони:
Кордони держави змінювалися в ході
Національно-визвольної війни в міру звільнення
українських земель від польсько-шляхетського
панування. Вони зміцнювалися козацькими
заставами, створювалася так звана “козацька
лінія”

11.

Територія держави
У перебігу Національно-визвольної війни
формувалася територія козацької держави.
Територія держави за Б. Хмельницького
охоплювала Київське, Брацлавське і Чернігівське
воєводства (відповідно до умов Зборівського
мирного договору 1649 p.).
Територія держави не була стабільною.
У ході війни вона змінювалася в міру звільнення
земель від польсько-шляхетського панування:
деякий час входила частина Волинського і
Подільського воєводств, а також частина Білорусі.
У 1650 р. територія козацької держави сягала 200
тис. кв. км, а населення 1,5 мли осіб

12.

Символіка козацької держави
Українська держава мала власну символіку:
гетьманську булаву, державну печать,
гетьманський бунчук, прапор (корогви) і герб
• Прапор - малинового кольору.
Полкові та сотенні знамена були різних кольорів —
сині, жовті, білі, чорні, зелені, блакитні (було і
жовто-блакитне поєднання).
• Герб - зображення козака з рушницею.
Це зображення містилося на багатьох печатках
Війська Запорозького

13.

14. Адміністративно-територіальний устрій

• Територія козацької держави була поділена на округи - полки, на чолі
яких стояли полковники, які одночасно були головами адміністрації й
суду в своїй окрузі.
• Полки ділилися на сотні, в яких сотник виконував такі самі функції, як
полковник у своєму полку.
• Край було поділено на 16-полків:
• на Правобережжі — 9 (Чигиринський, Черкаський, Канівський,
Корсунський, Білоцерківський, Уманський, Брацлавський,
Кальницький (згодом Вінницький), Київський);
• на Лівобережжі — 7 ( Переяславський, Кропив'янський, Полтавський,
Прилуцький, Миргородський, Ніжинський, Чернігівський).
• Полки поділялися на сотні, всього 272.
• Містами, що мали магдебурзьке право, керували магістрати - виборні
міські старшини на чолі з війтом, якого обирали жителі міста, а
затверджував гетьман.
• У селах справами відали старости, яких обирала сільська громада, а
справами козаків - обрані ними отамани.

15. Висновки

• 1. В основі створення Української козацької держави лежала ідея української
соборності.
• 2. Зародження й розбудова української державності на визволених землях
— один із здобутків боротьби українського народу.
• 3. Незважаючи на постійну польську загрозу, український народ зумів
створити власну державу, з якою рахувалася вся Європа.
• 4. Замість скасованого польсько-шляхетського адміністративного апарату
було сформовано нову владу.
• 5. У розбудові української держави Б. Хмельницький геніально поєднав ідею
старої княжої України — з новою ідеєю козацької державності.
• 6. Одночасно він врахував і практику багатьох тогочасних європейських
держав.
• 7. Особливості української державності, що склалася, дають всі підстави
вважати, що в ній було закладено основи республіканської форми
правління.
• 8. Формування української держави у 1648—1657 pp. не завершилося,
оскільки не було сприятливих умов та й територія України не була
стабільною.
• 9. Створена військово-адміністративна державна система проіснувала ще
понад століття й була ліквідована насильницьким втручанням російського
царату.

16.

Автор шаблону:
Бройченко Анатолій (AnaTol2010)
Ви можете використовувати шаблон тільки для
оформлення власних робіт.
Сайти автора:
http://informaticon.narod.ru
http://all-for-schools.blogspot.com
http://all-for-schools-klas.blogspot.com
English     Русский Rules