В цій презентації я покажу лише деякі рослини які занесені до червоної книги Кіровоградщини
Медвежа цибуля
Астрагал шестиквітковий
Брандушка різноба́рвна
Шафран сітчастий
Гвоздика бузька
Дремлік темно-червоний
Гніздівка звичайна
Любка дволиста
Сальвінія плаваюча
Ковила волосиста
Тюльпан скіфський
Ковила українська
Кінець! Думаю вам було цікаво переглядати мою презентацію про рослини Червоної книги Кіровоградщини.
3.33M
Category: biologybiology

Червонокнижні рослини Кіровоградщини

1.

Презентація на тему
“Червонокнижні рослини
Кіровоградщини”
Приготував Учень 9 класу
Андріяшевський Костянтин

2. В цій презентації я покажу лише деякі рослини які занесені до червоної книги Кіровоградщини

Тож розпочнемо і першою рослиною про
яку я вам презентуватиму буде…

3. Медвежа цибуля

Цибу́ля ведме́жа (Allium
ursinum) —
багаторічна трав'яниста
рослина родини Цибулевих,
відома також під народними
назвамилевурда, леверда, ди́
кий часни́к, черемша́.
Рідкісний вид, занесений
до Червоної книги України.
Харчова, лікарська,
медоносна та декоративна
культура.

4. Астрагал шестиквітковий

Astragalus dasyanthus;
народні назви: божі
ручки, котики, котячий
горох —
трав'янистий багаторічн
ик, що належить до
родини Fabaceae (Бобо
вих), найчисельнішого
роду Астрагал (Astragal
us) (2.5 тис. видів).
Зникаючий вид,
занесений доЧервоної
книги України, до другої
категорії («вразливі»)

5. Брандушка різноба́рвна

Брандушка
різноба́рвна,
або (Bulbocodium
versicolor) —
багаторічна
рослина родини
Пізньоцвітових.
Вид занесений
до Червоних книг
України, Молдови,
Росії. Декоративна
і лікарська
культура.

6. Шафран сітчастий

Шафра́н сітча́стий (Crocus
reticulatus) — багаторічна
рослина родини Півникових.
Вид занесений до Червоної
книги України в статусі
«Неоцінений».
Маловідома декоративна
культура.
Обидві видові назви,
українська та латинська,
вказують на характерну
ознаку цього виду, а саме:
добре помітну сіточку
волокон, що вкриває нижню
частину бульбоцибулини.

7. Гвоздика бузька

Гвоздика
бузька (Dianthus
hypanicus) — вид
рослин
родини Гвоздичних (
Caryophylláceae).
Вузьколокальний
південно-бузькоінгульський ендемічн
ий вид.

8. Дремлік темно-червоний

Дремлік темно-червоний
(іржавий) - Epipactis
atrorubens (Hoffm. Ex
Bernh.) Sdwit.
Зростає в світлих
листяних і хвойних
лісах, на лісових
галявинах, у чагарниках,
по кам'янистих
(вапняковим) лісовим
схилах, на морських
дюнах, в гори
піднімається до
субальпійського пояса,
майже завжди зростає
на грунтах, багатих
вапном

9. Гніздівка звичайна

Гніздівка
звичайна (Neottia
nidus-avis) —
трав'яниста
рослина родини Орхід
ні (Orchidaceae).
Багаторічна трав'янис
та сапрофітна корене
вищна рослина
заввишки 2045 см. Стебло світлобуре. Листки лусковид
ні. Квіткижовтуватобурі, досить великі, з
медовим ароматом,
зібрані у довге
китицевидне суцвіття.

10. Любка дволиста

Лю́бка дволи́ста широт
парлист(Platanthera
bifolia)— багаторічна
рослина
родини Зозулинцевих.
Рідкісний вид,
занесений до Червоної
книги України у статусі
«Неоцінений». Харчова,
лікарська та
декоративна культура.

11. Сальвінія плаваюча

Сальвінія плаваюча (Salvinia
natans) — невелика
плаваюча
різноспорова папороть,
поширена від Північної
Африки таПівденної
Європи до Азії. У
помірному кліматі вид
зустрічається спорадично. В
останні роки
спостерігається експансія
виду в північніші
регіони Європи. У південних
регіонах утворює великі
масиви площею до 800–
1000 м² із щільністю 100–
1200 особин на 1 м².

12. Ковила волосиста

Ковила́ волоси́ста,
або ти́рса (Stipa
capillata) —
багаторічна
рослина родини Тонк
оногових, поширений
степовий злак.
Занесена до Червоної
книги України,
Червоних книг
декількох суб'єктів
Російської Федерації,
Червоних списків
Польщі, Німеччини,
Чехії. Декоративна та
кормова культура.

13. Тюльпан скіфський

Тюльпа́н
скі́фський (Tulipa
scythica) — багаторічна
рослина родини Лілійн
их. Ендемік України,
занесений до Червоної
книги України у статусі
«Зникаючий». Декорати
вна культура.
Трав'яниста
рослина 20-35 см
заввишки, геофіт, ефемероїд

14. Ковила українська

Ковила́ украї́нська (Stipa
ucrainica) — багаторічна
рослина родини Тонконог
ових, один з
найтиповіших злаків
українських
степів. Ендемік Північного
Причорномор'я,
занесений до Червоної
книги України у статусі
«Неоцінений».
Протиерозійна,
кормова, декоративна
рослина.

15. Кінець! Думаю вам було цікаво переглядати мою презентацію про рослини Червоної книги Кіровоградщини.

English     Русский Rules