Оператор комп’ютерного набору
Оператор комп’ютерного набору
поняття про документ
Базові основи набору символів
Клавіатурні тренажери
Хмарні технології
Текстовий редактор “Microsoft Word”
Microsoft Excel
Висновок
11.27M
Category: informaticsinformatics

Оператор комп’ютерного набору

1. Оператор комп’ютерного набору

ОПЕРАТОР
КОМП’ЮТЕРНОГО
НАБОРУ
Виконав:
Soloyed Maksim

2. Оператор комп’ютерного набору

ОПЕРАТОР КОМП’ЮТЕРНОГО
НАБОРУ
Профе сія “Оператор комп’ютерного набору” – це підготовка
кваліфікованих робітників до е фективного використання сучасної
комп’ютерної техніки, оргтехніки, діловодства у проце сі
розв’язання завдань економіки т а управління го сподарчої
діяльно сті.

3. поняття про документ

ПОНЯТ ТЯ ПРО ДОКУМЕНТ
Документ це –
запис
інформації.
Головною
складовою
документа є
інформація.

4. Базові основи набору символів

БАЗОВІ ОСНОВИ НАБОРУ
СИМВОЛІВ
Крім звичайного набору знаків, є ще й розширений,
який на клавіат урі не завдано.

5. Клавіатурні тренажери

КЛАВІАТ УРНІ ТРЕНАЖЕРИ
За допомогою клавіат урних тренажерів , можна
швидко освоїти десятипальцевий метод набору
текст у.

6. Хмарні технології

ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ
За допомогою
хмарних
технологій можна
працювати зі
своїми файлами
віддалено, це
дуже зручно

7. Текстовий редактор “Microsoft Word”

ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР “MICROSOFT
WORD”
Word це дуже зручний текстовий редактор

8. Microsoft Excel

MICROSOFT EXCEL
У Excel зручно створювати таблиці, графіки,
робити розрахунки та працювати з даними.

9. Висновок

ВИСНОВОК
Висновок

10.

Дякую за увагу
Дякую за увагу
English     Русский Rules