Психологічні особливості розвитку дітей 8 -10 років
Вчителю слід пам'ятати:
Навчальні програми:
Характеристика структури навчальної програми
Тематична структура програми:
Тематична структура програми:
Особливості організації навчально-виховного процесу:
Музичне сприймання - основа музичної освіти
Хоровий спів на уроці
Творча діяльність учнів
Виконання музично-ритмічних рухів
Гра на елементарних музичних інструментах
Домашні завдання
Педагогічна скарбничка вчителя музики:
Український народнопісенний фольклор
Українські народні пісні та обряди
Методичні рекомендації щодо ознайомлення дітей з українськими народними обрядами
Музичні ігри на уроках
Казкові сюжети на уроках
Народна й авторська казка на уроці
Форми навчальної співпраці учнів
1.61M
Categories: pedagogypedagogy musicmusic

Особливості методики викладання музики в 3-4 класах загальноосвітньої школи

1.

Кондратова Л.Г.
старший викладач ЗОІППО
кандидат педагогічних наук

2. Психологічні особливості розвитку дітей 8 -10 років

• Основними потребами дитини в
початкових класах є: потреби
спілкування з людьми, в емоційному
контакті, визнанні, оцінці своїх дій та
вчинків, виявленні власних позицій у
ставленні до інших, світу, потреба у
дружбі, товариськості, повазі
особистості, у самоповазі, набутті
нових знань та вмінь для пізнання
довкілля.

3.

• Дитина молодшого віку вчиться не
лише виконувати вимоги колективу,
а й бере активну участь у постановці
вимог, виборі доручень, справи, яка
їй до душі. В учнів виникають стійки
форми поведінки і діяльності, які
становлять основу формування її
характеру, розвиваються і
змінюються внутрішні етичні
інстанції, формуються моральні
мотиви поведінки; розвивається
здатність співпереживати, співчувати
і співдіяти з дорослими та
однолітками.

4.

• Якщо для учнів 1-2 класів учитель
залишається центральною фігурою,
арбітром, авторитетом, то в 3-4 класах
самооцінка, оцінка однолітків починає
переважати оцінку вчителя. Зовнішнім
вираженням позиції дитини є роль у
різноманітних ситуаціях дитячого життя.
Вона проявляється в залежності від
очікувань вчителя і дитини. Діти з
невиправданими очікуваннями стають
часто агресивними або, навпаки,
пригніченими; боязкими або
недовірливими, соціально інфантильними
або неспокійними.

5. Вчителю слід пам'ятати:

• що в молодшому віці дітей переважає
образне мислення то основне місце має
бути відведено ігровим методам і
прийомам роботи з дітьми: ситуаційнорольовим, сюжетно-рольовим іграм;
методам аналізу життєвих ситуацій і
привчання; ігровим методикам щодо
виявлення самооцінки; іграм драматизаціям, інсценуванню, іграмбесідам, іграм-мандрівкам; екскурсіям;
ігровим вправам, колективним творчим
проектам, практичним акціям тощо.

6. Навчальні програми:

• “Музика” 1-4 клас ( авт. Ростовський О.,
Хлєбнікова Л., Марченко Р. 2006 р.);
• “Музика” 1-4 клас ( авт. Лобова О.);
• “Музика” 1-4 клас з поглибленим
вивченням ( авт. Гумінська О.)

7. Характеристика структури навчальної програми

• Програма має тематичну побудову, що
дає змогу об'єднати різні види музичної
діяльності учнів: сприймання музики,
виконання, засвоєння необхідних
музичних понять і термінів, елементарне
музикування, інсценування пісень,
ритмічна й пластична імпровізація
тощо) на одному уроці.

8. Тематична структура програми:

• 3 клас
• Тема 1. Пісенність, танцювальність,
маршовість – 8 годин
• Тема 2. Інтонація – 8 годин
• Тема 3. Розвиток музика – 10 годин
• Тема 4. Будова (форма) музики – 9 годин

9. Тематична структура програми:


4 клас
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.

10.

11. Особливості організації навчально-виховного процесу:

• формування музичної культури учнів –
основа уроку, який може мати різне
художньо-педагогічне втілення.
• Цілісність уроку досягається завдяки
єдності всіх його складових елементів,
що надає змогу вносити в урок будь-які
контрасти, для підтримки уваги учнів та
творчої атмосфери зацікавленості.

12. Музичне сприймання - основа музичної освіти

• На першому плані завдання аналізу й
інтерпретації музичних творів, від
комплексного жанрово-ситуативного
враження до диференційованого
сприймання музичних творів, що
забезпечує загальний розвиток учнів.

13. Хоровий спів на уроці

• Сприяє природному способу вираження
естетичних почуттів, що тісно пов'язане
з розвитком музичних здібностей і
активному, зацікавленому й творчому
ставленню учнів до музики.

14. Творча діяльність учнів

• Може виявлятися в імпровізації
пісенних мелодій, придумуванні
нескладних мотивів, інсценуванні
сюжетів пісень, складенні елементарних
танців, темброво-ритмічних супроводів.

15. Виконання музично-ритмічних рухів

Виконання музичноритмічних рухів
• Спрямовано на пластичне вираження
змісту музики ( пластичне інтонування,
вільне диригування, танцювальні рухи,
крокування, “ гра ” на уявних музичних
інструментах.
• Це має розвивати музичні здібності
учнів, їх здатність емоційно й свідомо
сприймати музику.

16. Гра на елементарних музичних інструментах

• Сприяє розвитку музичного слуху,
умінню розрізняти ритмічні, темброві та
динамічні особливості звучання.
• Музичні інструменти: шумові, саморобні
( власне учнями).

17. Домашні завдання

• Основним видом домашніх завдань з
предмета мають бути завдання: слухати
музику, де б вона не звучала, і
розповідати свої враження на уроках,
творчі завдання ( малюнки, загадки,
кросворди, ребуси тощо), слухати,
дивитися протягом тижня певні радіо-і
телепередачі та аналізувати їх.

18.

19. Педагогічна скарбничка вчителя музики:

• - український народнопісенний
фольклор;
• - музичні ігри;
• - казкові сюжети на уроках;
• - народна та авторська казка в різних
видах діяльності.

20. Український народнопісенний фольклор

• ритмізація та мелодизація українських
народних приказок, загадок, віршів;
• інструментальний та вокальний
супровід народних українських казок;
• інсценізація народних пісень;
• виконання українських народних пісень
і танців в ансамблі та дитячому оркестрі
(шумові та найпростіші музичні
інструменти).

21. Українські народні пісні та обряди

• - зимові календарно-обрядові пісні
(колядки, щедрівки) та зимові обряди;
• - весняні календарно-обрядові пісні
( веснянки, гаївки) та весняні календарні
звичаї і обряди;
• - літні календарно-обрядові пісні
(русальські, купальські пісні) та обряди;
• - осінні календарно-обрядові пісні
(зажиночні, жниварські, обжинкові) та
обряди.

22. Методичні рекомендації щодо ознайомлення дітей з українськими народними обрядами


Методичні рекомендації щодо
ознайомлення дітей з українськими
народними обрядами
- адаптувати матеріал відповідно до віку
дітей;
- доступно, спираючись на життєвий
досвід, учнів пояснити поняття і явища у
невеликому об'ємі;
- повторення деяких основних знань про
обряди і звичаї у бесіді;
- пояснення значення ставлення давніх
слов'ян до природи і магічних сил.

23. Музичні ігри на уроках

• вокальні ігри: спів пісень за
малюнком,впізнай мелодію, пісняімпровізація;
• ігри при сприйманні музики:диригент,
музичний оглядач, музичне інтерв'ю,
пейзажисти;
• ігри на музикування: гастролер, конкурс
виконавців, кастинг, імпровіз.

24. Казкові сюжети на уроках

• Казка, гра, фантазія – животворне
джерело дитячого мислення та почуттів
(В.Сухомлинський).
• Казка – улюблений літературний жанр
дітей.
• Вчитель може використовувати казкові
сюжети і дитячі опери на уроках
для розвитку творчих здібностей
та дитячого уявлення.

25. Народна й авторська казка на уроці

• казкові образи в творчості українських,
російських та зарубіжних композиторів (
М.Лисенко, Е.Гріг, П.Чайковський, М.
Римський-Корсаков);
• сюжетні, музично-дидактичні
ігри, в яких є казкові герої;
• музично-естетичне виховання через
казки В.Сухомлинського – “ слухання
природи ” (бджолина музика, пісня
цвіркуна, як дзвенять сніжинки).

26. Форми навчальної співпраці учнів

• парне кооперування в процесі усних
завдань та взаємодопомога учнів при
роботі у парах (радяться, допомагають
один одному);
• групове кооперування для виконання
творчих завдань та навчання учнів
співпрацювати в навчальній діяльності
(допомога, взаємодія,
варіативність взаємодії).
English     Русский Rules