ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОСИСТЕМИ
1. КРИТЕРІЇ БІОЦЕНОЗУ
2. ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА БІОЦЕНОЗУ
3. ТРОФІЧНА СТРУКТУРА БІОЦЕНОЗУ
4. ЕКОЛОГІЧНА НІША
4. ЕКОЛОГІЧНА НІША
4. ЕКОЛОГІЧНА НІША
5. ДИНАМИКА ЕКОСИСТЕМ
6. АГРОЦЕНОЗ
Словник нових термінів
7.31M
Category: ecologyecology

Поняття про екосистеми

1. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОСИСТЕМИ

2.

Екосистема - сукупність популяцій
організмів різних видів, які взаємодіють між
собою і з неживою природою таким чином, що
всередині такої системи виникають потоки енергії і
колообіг речовин.
Біотоп - однорідний за абіотичним факторами
простір середовища, зайнятий біоценозом, тобто
місце життя видів, організмів (наприклад, лісова
галявина).
Біоценоз - це історично сформована
конкретна сукупність живих організмів на певному
просторі суші або акваторії.

3. 1. КРИТЕРІЇ БІОЦЕНОЗУ

1- характерний видовий склад
(види домінанти ті субдомінанти)

4.

1. КРИТЕРІЇ БІОЦЕНОЗУ
домінантні види – присутність їх є необхідною умовою для
нормальної життєдіяльності більшості видів екосистеми і
які, зазвичай творять зовнішній вигляд біоценозу
(очеретовий, сосновий, ковиловий, …)

5.

1. КРИТЕРІЇ БІОЦЕНОЗУ
субдомінантні види – види, наявність яких в екосистемі обумовлена
присутністю видів домінантів

6.

1. КРИТЕРІЇ БІОЦЕНОЗУ
види домінанти та субдомінанти

7.

1. КРИТЕРІЇ БІОЦЕНОЗУ
види домінанти та
субдомінанти

8.

1. КРИТЕРІЇ БІОЦЕНОЗУ
2- функціонуюча система

9.

1. КРИТЕРІЇ БІОЦЕНОЗУ

10.

1. КРИТЕРІЇ БІОЦЕНОЗУ
3 - тривалість в часі

11.

1. КРИТЕРІЇ БІОЦЕНОЗУ
4 - має свою
територію

12.

1. КРИТЕРІЇ БІОЦЕНОЗУ

13. 2. ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА БІОЦЕНОЗУ

- перший ярус
(лісова підстілка)

14.

2. ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА БІОЦЕНОЗУ
- перший ярус
(лісова підстілка)

15.

2. ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА БІОЦЕНОЗУ
- другий ярус (травостій)

16.

2. ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА БІОЦЕНОЗУ
- другий ярус (травостій)

17.

2. ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА БІОЦЕНОЗУ
- третій ярус (лісові кущі)

18.

2. ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА БІОЦЕНОЗУ
- третій ярус (лісові кущі)

19.

2. ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА БІОЦЕНОЗУ
- четвертий ярус
(листяні дерева)

20.

2. ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА БІОЦЕНОЗУ
- четвертий ярус
(листяні дерева)

21.

2. ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА БІОЦЕНОЗУ
- п'ятий ярус (хвойні дерева)

22.

2. ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА БІОЦЕНОЗУ
- п'ятий ярус (хвойні дерева)

23.

24. 3. ТРОФІЧНА СТРУКТУРА БІОЦЕНОЗУ

Трофічна структура біоценозу
Консументи
(тварини)
Продуценти
(зелені рослини)
Редуценти
(безхребетні, гриби,
мікроорганізми)
нежива природа

25.

3. ТРОФІЧНА СТРУКТУРА БІОЦЕНОЗУ

26.

3. ТРОФІЧНА СТРУКТУРА БІОЦЕНОЗУ
Ланцюг живлення (трофічний ланцюг) – це
взаємовідносини між організмами під час перенесення
енергії їжі від її джерела на більш високі трофічні рівні

27.

3. ТРОФІЧНА СТРУКТУРА БІОЦЕНОЗУ

28.

3. ТРОФІЧНА СТРУКТУРА БІОЦЕНОЗУ
Закон екологічної піраміди - внаслідок втрати енергії
загальна біомаса кожної наступної трофічної ланки
приблизно в 10 разів менша за попередню

29.

3. ТРОФІЧНА СТРУКТУРА БІОЦЕНОЗУ
Гребневик Mnemiopsis leidei, який вперше було виявлено в
Чорному морі у 1982 р. На початок 90-х років загальна біомаса
переселенця в басейні Чорного моря оцінювалася в 1 млрд. тонн).
Чисельність риб, а відповідно і дельфінів впала катастрофічно.

30. 4. ЕКОЛОГІЧНА НІША

Екологічна ніша - це сукупність характеристик, що
вказують на положення виду в екосистемі

31.

4. ЕКОЛОГІЧНА НІША

32. 4. ЕКОЛОГІЧНА НІША

Принцип Г.Ф.Гаузе: види, що займають одну й ту ж
екологічну нішу, не можуть стійко співіснувати. Один вид
неминуче витіснить інший

33. 4. ЕКОЛОГІЧНА НІША

34.

4. ЕКОЛОГІЧНА НІША

35.

Золотарник канадський.
З’явився як декоративний вид:
- немає ворогів і конкурентів;
- продукує до 100 000 насіння;
- коріння виділяють речовини, що подавляють розвиток інших рослин;
- приводить до зміни рослинного та тваринного світу.

36. 5. ДИНАМИКА ЕКОСИСТЕМ

Сукцесія - послідовна зміна одних угруповань організмів іншими,
внаслідок чого формуються нові біоценози, що найбільшою мірою
відповідають умовам даного середовища

37.

5. ДИНАМИКА ЕКОСИСТЕМ
Флуктуації – циклічні зміни в екосистемах під впливом циклічних
процесів

38.

5. ДИНАМИКА ЕКОСИСТЕМ
Трансформація - зміни екосистем під впливом діяльності людини
або іншого потужного чинника впливу

39.

40.

6. АГРОЦЕНОЗ
Агроценоз (агроекосистема) - штучна екосистема, створена в
результаті діяльності людини

41.

6. АГРОЦЕНОЗ

42.

6. АГРОЦЕНОЗ

43. 6. АГРОЦЕНОЗ

Агроценоз (агроекосистема) - штучна екосистема,
створена в результаті діяльності людини. Приклади
агроценозів: парк, поле, сад, пасовище, присадибна
ділянка
- Подібність агроценозу і біогеоценозу - наявність
трьох ланок: організмів - виробників, споживачів і
руйнівників органічної речовини, круговорот речовин,
харчові зв'язки між організмами
- Відмінності агроценозу від біогеоценозу невелике число видів в агроценозі, короткі ланцюги
харчування, неповний круговорот речовин (значний винос
біомаси у виді врожаю)

44. Словник нових термінів

- Динаміка екосистем
- Екосистема: біотоп , біоценоз
- Ланцюг живлення (трофічний ланцюг):
продуценти, консументи, редуценти
- Екологічна ніша
- Динаміка екосистем: сукцесія,
трансформація, флуктуації
- Агроценоз (агроекосистема)

45.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !
English     Русский Rules