6.75M
Category: historyhistory

Слово о полку Ігоревім як історичне джерело

1.

“Слово о полку Ігоревім як історичне джерело”.
Практичне заняття. «Слово о полку
Ігоревім" як історичне джерело.
Мета: дати характеристику образам
пам’ятки давньоукраїнської літератури,
розкрити їх сутність, розкрити втілення в
образах твору ідеї патріотизму, розвивати й
удосконалювати вміння аналізувати й
зіставляти образи, уміння виразного
читання, виховувати пошану та любов до
давньоукраїнської літератури, до рідної землі;
Тип уроку : практичне заняття.
Епіграфом до сьогоднішнього уроку
будуть слова:
«Слово про похід Ігорів» - не
оповідання, це роздуми над долею рідної
землі. О.Орлов

2.

“Слово о полку Ігоревім як історичне джерело”.
«Слово про похід Ігорів, Ігоря, сина
Святославова, онука Ольгова», найвідоміший
пам'ятник давньоруської літератури. В основі
сюжету - невдалий похід 1185 року руських
князів на половців, зроблений новгородсіверським князем Ігорем Святославичем.
Для нас цей твір цікавий і як історичне
джерело. Картини природи, відносини руських
людей один з одним: князя і дружини, чоловіка
та жінки, брата до брата, батька до сина,
полоненика і його повелителя — все життя
Руської землі XII ст. вмістилось на десяти
сторінках тексту.

3.

Вдома ви ознайомилися з текстом « Слова…» .
- Тож спробуємо його оживити в пам’яті. Для цього вам потрібно буде на поставлені
вчителем запитання дати відповідь «так» або «ні» за допомогою карток, які є у вас на
партах.
• Початися ж оцій пісні по билицях часу нашого, а не за вимислом Бояна…
• Повість починається від старого Володимира до нинішнього Ігоря….
• Князь Ігор хоче напитися води з Волги…
• Всеволод звертається до дружини зі словами: « Лучче ж би потятим бути,
аніж полоненим бути….
• Воїни князя Ігоря – християни….
• Затемнення сонця на Русі вважалося провісником удачі, перемоги…
• Князь Святослав перед звісткою про поразку Ігоря бачив поганий сон…
• Ярославна хоче чайкою полетіти на Чорне море, щоб побачити свого
судженого…
• Всеволод загинув у битві з половцями…
• Ігор втік з поля бою…
• Половчанин Овлур допоміг Ігорю втекти з полону…

4.

Перше видання 1800 року,
підготовлене МусінимПушкіним, під заголовком:
«Ироическая песнь о походе
на половцев удельного князя
Новогорода-Сіверського Ігоря
Святославича». Єдина
давньоруська запис «Слова»
загинула у вогні московського
пожежі 1812 року.

5.

Згадуються події з князівських
міжусобиць, походів і вдалих битв,
починаючи з найдавніших часів. В 1184
році князі Південної Русі на чолі зі
Святославом Київським, троюрідним
братом Ігоря, пішли проти половців,
отримали велику перемогу і взяли в
полон 7 тисяч чоловік, в тому числі 417
половецьких князьків і навіть
знаменитого хана Кобяка, багато коней
та різноманітної зброї.
Похід Игоря
Слава про гучну перемогу Святослава
розлетілась по всій Руській землі. Багато кого
брала заздрість від такої слави — і
найбільше князя новгород-сіверського Ігоря.
Ігор бачить затемнення сонця 1 травня 1185 і
передчуває невдачу. Відчайдушні спонукання
битися до смерті підбадьорюють князя, і він
вступає в злат стремінь».

6.

7.

Спільно зі своїм молодшим братом
Всеволодом, князем курським, він
таємно зібрав дружину і повів її на
Дон.
Несприятливі ознаки переслідують
полк Ігорів. Похід намічений далеко
вглиб степів, до моря, до Сурожу, і
Корсуню Тмутаракані.
З п'ятниці по неділю йдуть
рішучі битви нещасного
Игорева полку, оточеного
численними половецькими
полками.

8.

Ігор полки завертає, щоб
визволити свого брата
Всеволода; але вже полягли
хоробрі русичі на березі
бистрої Каяли. Із всього
руського війська
врятувалось лише
п'ятнадцять чоловік. Ігор
був поранений і взятий у
полон.

9.

Золоте слово Святослава
Далі в «Слові…» йдуть плачі
за полеглими, зауваження про
подальший рух половців на
руську землю, спогади про
усобиці і заспокоєння на
київському великому князя
Святослава Всеволодовича.
Святослав Київський,
дізнавшись про трагічну долю
Ігоря та його війська, дуже
запечалився: «О мої діти, Ігор
та Всеволод! Рано ви
розпочали Половецькій землі
мечами образу творити, а собі
слави шукати, але здолали
(ви половців) без честі, без
честі кров погану пролили».

10.

Плач Ярославни
Вона звертається до вітру, до ДніпраСловутичу, до світлого, тресветлому
сонця. Вітер розвіяв її радість , Дніпро
може тільки нести її сльози до моря, а
сонце в полі безводному русичам
жаждою луки стягнуло .
Плач Ярославни вважається одним із самих
поетичних мотивів «Слова».
Аналіз образу Ярославни
Чи відчуваємо ми присутність
автора? Як саме?
Як автор висловлює своє
ставлення до героїв?

11.

КНЯЗЬ ІГОР
Новгород-Сіверський князь із перших рядків поеми
постає перед нами як патріот: він мужньо боронить
рідну землю від найзапеклішого ворога — половців.
Своїм найсвятішим обов'язком Ігор вважає захист
батьківщини. Він готовий віддати життя за ЇЇ
свободу:
"Сповнившись ратного духу,
він навів свої хоробрі полки
на землю Половецькую
за землю Руськую".
Князь Ігор — вірний син Руської землі. Потрапивши у
полон, він не втрачає надії повернутись на
батьківщину, навіть подумки долає перешкоди:
"Ігор спить,
Ігор не спить,
Ігор мислю поля мірить
од великого Дону
до малого Дінця".
Такими ж вірними патріотами рідної землі були і його
воїни. Вони готові віддати життя за честь
батьківщини. Тому рішуче і відважно дві доби б'ються
вони з кочівниками.

12.

І, лише дізнавшись, що половці
збираються перебити всіх
руських полонених, Ігор за
допомогою свого товариша
перебрався через річку, сів там
на коня і втік. Одинадцять днів
пробирався Ігор до Руської землі
і був там зустрінутий з
радістю.
Відомий твір давньоруської
літератури «Слово о полку
Ігоревім» — це гімн слави
руським князям, хоробрим
захисникам рідної землі,
оборонцям її свободи.
Заключним словом до князів, можливо, ще
полоненим, і до загиблої дружині
закінчується «Слово о полку Ігоревім».

13.

Аналіз картин
Складіть міні - твір за репродукціями картин і
підберіть цитати з поеми.
1) Який момент зображено?
2) Який настрій передається?
Б.Ольшанський “Слово о полку Ігоревім”
В. Васнецов «После побоища Игоря Святославовича с
половцями»

14.

Словник історичних і міфологічних імен.
Боян – давньоруський співак.
Велес (Волос) – слов'янский язичеський бог, покровитель світських тварин .
Всеволод Святославович – князь Курський і Трубчевський, рідний брат Ігоря
Святославича, помер в 1196 р.
Гзак,Кобяк, Кончак, Шарукан – половецькі хани.
Даждь-Бог – язичеський бог сонця у східних слов‘ян.
Жля, карна – поетичне уособлення скорботи ісуму.
Ігор Святославович – онук Олега Святославовича, син Святослава Ольговича
Чернігівського, помер в 1202 г.
Овлур – половець, втік на Русь з Ігорем.
Святослав Всеволодович – двоюрідний брат Ігоря і Всеволода. Великий князь
Київський.
Ярославна – Єфросинія Ярославна, дочка Ярослава Володимировича
Галицького, друга дружина Ігоря Святославовича.

15.

Географічний і етнографічний словник
Авари (овари) – племена Північного Причорномор′я в V ст.
Готи – племена, які знаходились в Криму і частково біля Тмуторокані.
Деремела – литовські племена.
Могути – народи тюркського походження.
Новгород-Сіверський – місто на Десні, яке входило в склад Черниговського
князівства.
Полоцьк – місто на Западній Двіні.
Путивль – невелике місто на річці Сейм, входило в склад НовгородСеверського князівства.
Тмуторокань – місто на Таманському півострові.
Угри - угорці.

16.

Чи згодні ви з словами :«Слово про похід Ігорів» - не
оповідання, це роздуми над долею рідної землі. О.Орлов

17.

Список використаних джерел:
Література:
1.Вовк Ю. Й. Історія України в художньо-історичних образах з
найдавніших часів до середини XVI ст. – С. 205, 207-208.
2.В. А. Смолій, В. С. Степанков. Історія України: Підруч. Для 7 кл.
загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2007. – С. 103-109.
3. Слово про Ігорів похід / Переклад на українську мову М. Рильського. – К.,
1982.
Інтернет-ресурси:
https://www.youtube.com/watch?v=nYZIVgpdDvY
“Слово о полку Ігоревім”
https://www.youtube.com/watch?v=rol_sKnu5e8
Історія України “Слово о полку Ігоревім”
English     Русский Rules