Тірі ағзалардағы қоректену типтері
Қоректену
Автотрофтар
Автотрофтар
Автотрофтар
Гетеротрофтар
Гетеротрофтар
Гетеротрофтар
Гетеротрофтар
Гетеротрофтар
Гетеротрофтар Голозои
Саңырауқұлақтардың қоректенуі
Микориза
Өзіңді тексер
2.14M
Category: biologybiology

Тірі ағзалардағы қоректену типтері

1. Тірі ағзалардағы қоректену типтері

2. Қоректену

Барлық тірі
ағзаға тән
қасиеттердің
бірі. Ағзаға
түскен
заттардың
өзгеріске
ұшырауы.

3.

Организмы
по типу
питания
Автотрофы
Фотоавтотрофы
Хемоавтотрофы
Гетеротрофы
Сапротрофы
Өсімдікқоректі
Голозои
Паразиты
Жыртқыштық
Әртүрлі
тағаммен
қоректену
Симбионты

4. Автотрофтар

«авто» - «өзім»
Автотрофтар
Бейорганика
лық
заттардан
органикалық
заттарды
түзетін
ағзалар
«трофос» - «қоректену»

5. Автотрофтар

«фотос» «жарық»
Автотрофтар
Фотоавтотрофтар
Органикалық заттарды күн
энергиясының қатысымен
түзетін ағзалар
Жасыл өсімдіктер;
цианобактериялар;

6. Автотрофтар

«хемос» - «химия»
Автотрофтар
Хемоавтотрофтар
Бейорганикалық заттардың
химиялық энергиясын
пайдаланатын ағзалар
Күкіртбактерия,
темірбактерии,
нитрификсациялаушы
бактерия
Все хемотрофы нуждаются в кислороде!

7. Гетеротрофтар

«гетерос» - «әртүрлі»
Гетеротрофтар «трофос» - «питание»
Дайын
органикалық
заттармен
қоректенетін
ағзалар

8. Гетеротрофтар

«сапрос» - «гнилой»
Гетеротрофтар
Сапротрофтар
Шіріген, ыдыраған
органикалық
заттармен
қоректенетін ағзалар
Шіріту бактериялары,,
ашыту бактериялары

9. Гетеротрофтар

«паразитос» - «нахлебник»
Гетеротрофтар
Паразиты
Басқа ағзаларды өзіне
қорек ретінде
пайдаланатын ағзалар
Ауру тудырушы
бактериялар, құрттар,
кейбір қарапайымдар,
кейбір өсімдіктер т.б.

10. Гетеротрофтар

«сим» - «вместе»
Гетеротрофтар
Симбионттар
Екі ағзаның бір-біріне
пайда келтіре отырып
тіршілік етуі.
Микрофлора, түйнек
бактериялары
«биос» - «жизнь»

11. Гетеротрофтар

«голо» - «полный»
Гетеротрофтар
Голозои
Ас қорыту жүйесі өте жақсы
дамыған ағзалар,
Көпжасушалы жануарлар
«зоон» - «животное»

12. Гетеротрофтар Голозои

Өсімдікқоректілер
Етқоректілер
Әртүрлі қоректен қоректенушілер

13. Саңырауқұлақтардың қоректенуі

Сапрофитті
Паразит
Симбионтты
Жыртқыш

14. Микориза

15. Өзіңді тексер

Ағзаның
қоректену
типін
анықта
English     Русский Rules