Металургійна промисловість
За даними 2018 року на першому місці в структурі експорту України стоїть продукція чорної металургії. Поставки недорогоцінних
Словник термінів і понять
Концентрат — продукт, що виходить у результаті збагачення (концентрації) корисної речовини (наприклад, рудний концентрат).
Металургійний комплекс — сукупність галузей, що виробляють різноманітні метали. До його складу входять чорна і кольорова
Прокат — кінцева продукція металургії. Основні профілі прокату:
Металургія
Особливості виробництва чорних металів
2. Для металургії характерна велика матеріаломісткість: на виготовлення 1 т сталі витрачається до 7 т сировини й палива. 3.
5. Ураховуючи попередні чинники, металургійні підприємства найвигідніше створювати біля сировинних та енергетичних баз або між
У складі чорної металургії виділяються такі типи підприємств: • металургійні комбінти повного циклу, тобто такі, що виробляють
Умови для розвитку чорної металургії в Україні: • близькість родовищ залізної руди, марганцю до родовищ коксівного вугілля,
Особливості виробництва кольорових металів:
2. Руди кольорових металів відзначаються низьким умістом металу в руді, тому їх нераціонально перевозити на велику відстань
Чорна металургія
Завдання. Назвіть обсяги виробленої продукції чорної та кольорової металургії світу. Випишіть основні країни виробники та
Завдання. Підприємства чорної металургії розташовані в трьох районах — Придніпровському, Донецькому, Приазовському. За картою
Практична робота 6. Нанесення на контурну карту сировинних баз, основних районів і центрів чорної металургії 1. Нанесіть на
Практична робота 6. Нанесення на контурну карту сировинних баз, основних районів і центрів чорної металургії 2. Нанесіть на
Завдання. 1. Доповніть схему виробничого циклу чорної металургії, з’єднавши стрілками основні виробничі ланки. Надпишіть на них
Завдання. 2. Дайте відповіді на запитання: • У чому особливість такого типу організації виробництва, як комбінат? • Назвіть
Завдання. Скільки потрібно щодоби залізної руди і вугілля металургійному заводу потужністю 6 млн т прокату на рік, якщо для
Соціогеографічний практикум За радянських часів практично кожна школа упродовж навчального року займалася збором макулатури та
Економія за рахунок використання 1 т металолому
Домашнє завдання Читати параграфи 23,24,25.Закінчити заповнювати таблицю.
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група
16.78M
Category: industryindustry

Металургійна промисловість

1. Металургійна промисловість

МЕТАЛУРГІЙНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми
ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

2. За даними 2018 року на першому місці в структурі експорту України стоїть продукція чорної металургії. Поставки недорогоцінних

металів та виробів з них
становили 45,1 % (з них чорних металів — 38,2 %,
виробів з чорних металів − 5,1 %, інша продукція
галузі — 1,8 %) від загального обсягу експорту
країни.

3. Словник термінів і понять

Залізо — хімічний елемент, але так само називають
метал, який виплавляють із залізної руди, хоча в ньому
містяться домішки (зокрема, трохи вуглецю). Кількість
вуглецю, що міститься в металі, є важливою. Якщо
вуглецю не більше 0,04 %, то залізо зберігає свої
природні властивості і свою назву. Сплав, до складу
якого входить до 2 % вуглецю, вже стає твердішим — це
сталь. А якщо вуглецю ще більше, залізо стає твердим і
крихким, такий сплав називається чавуном.
Збагачення — поліпшення корисних якостей руди
шляхом видалення непотрібної речовини.

4. Концентрат — продукт, що виходить у результаті збагачення (концентрації) корисної речовини (наприклад, рудний концентрат).

Концентрат — продукт, що виходить у результаті
збагачення (концентрації) корисної речовини
(наприклад, рудний концентрат).
Легована сталь — сталь, до якої входять добавки,
що надають їй особливих властивостей,
поліпшують її.
Феросплави — сплави на основі заліза.
Збільшення певної кількості марганцю робить
сталь дуже твердою, хром у сполученні з
нікелем — нержавіючою, кремній — пружною,
вольфрам дає можливість одержувати
швидкорізальну інструментальну сталь.

5. Металургійний комплекс — сукупність галузей, що виробляють різноманітні метали. До його складу входять чорна і кольорова

Металургійний комплекс — сукупність галузей, що
виробляють різноманітні метали. До його складу
входять чорна і кольорова металургія.
Окатиші — цінна доменна сировина, яку одержують
з подрібненої руди або концентрату. Це міцні
грудочки (завбільшки 1–1,5 см), що не руйнуються
під час перевезень і тривалого збереження.
Металізовані окатиші (на 95 % відновлене залізо) —
сировина для одержання якісної сталі в
електропечах.

6. Прокат — кінцева продукція металургії. Основні профілі прокату:

Прокат — кінцева продукція металургії. Основні
профілі прокату:

7. Металургія

90 % усіх металів, що
застосовуються в сучасному
виробництві, — це чорні
метали, тобто залізо і
сплави, що одержуються на
основі заліза.

8. Особливості виробництва чорних металів

1. Чорна металургія охоплює весь процес виробництва
металів: видобуток і підготовку руд, палива, випуск
металу, виробництво допоміжних матеріалів
(вогнетривів, кисню тощо). В металургії широко
розвинуте комбінування, тобто об’єднання на одному
підприємстві (комбінаті) декількох технологічно та
економічно пов’язаних між собою виробництв різних
галузей. У чорній металургії переважає комбінування
на основі послідовної переробки первинної сировини
(руда — чавун — сталь — прокат), а в кольоровій — на
основі її комплексного використання (наприклад, з
поліметалевих руд одержують кілька металів).

9. 2. Для металургії характерна велика матеріаломісткість: на виготовлення 1 т сталі витрачається до 7 т сировини й палива. 3.

Металургія — трудомістка галузь: на підприємстві
працює від 20 до 40 тис. чоловік. Кількість
населення в місті, яка виникає при цьому,
перевищує 100 тис. чоловік.
4. Металургія — великий забруднювач довкілля. На
її частку припадає 20 % усіх промислових викидів в
атмосферу і стічних вод.

10. 5. Ураховуючи попередні чинники, металургійні підприємства найвигідніше створювати біля сировинних та енергетичних баз або між

ними. Під
час розміщення враховують також забезпеченість
водою і транспортними шляхами, необхідність
охорони природи.
Основні види продукції
чорної металургії —
чавун, сталь, прокат.

11. У складі чорної металургії виділяються такі типи підприємств: • металургійні комбінти повного циклу, тобто такі, що виробляють

чавун, сталь і прокат (іноді до
їхнього складу входить і підприємство з
видобування залізної руди);
• сталеплавильні і сталепрокатні підприємства
(«передільна металургія»);
• виробництво феросплавів — сплавів заліза із
хромом, марганцем, кремнієм та іншими
елементами; ці сплави надалі використовуються
для надання сталі необхідних властивостей.

12. Умови для розвитку чорної металургії в Україні: • близькість родовищ залізної руди, марганцю до родовищ коксівного вугілля,

вапняків, вогнетривких глин;
• густа мережа шляхів сполучення;
• наявність споживача металу — металомісткого
машинобудування;
• велика кількість металобрухту;
• висококваліфіковані кадри;
• наявність водних ресурсів.

13. Особливості виробництва кольорових металів:

1. Ця галузь промисловості виробляє різноманітні та
унікальні за фізичними і хімічними властивостями
конструкційні матеріали.
Кольорові метали поділяють на групи:
• важкі (мідь, свинець, цинк, нікель, хром);
• легкі (алюміній, магній, титан);
• благородні (золото, срібло, платина);
• рідкісні (вольфрам, молібден та ін.).

14. 2. Руди кольорових металів відзначаються низьким умістом металу в руді, тому їх нераціонально перевозити на велику відстань

(для виробництва 1 т цинку треба 16 т руди, 1 т
міді — 100 т руди, 1 т олова — 300 т руди).
3. Руди кольорових металів містять багато хімічних елементів
(наприклад, у свинцево-цинкових рудах — 18 супутніх
компонентів). Комплексність їхньої переробки знижує
собівартість металів, тому, наприклад, титаномагнієве
виробництво поєднується з випуском соляної кислоти,
емалей, титанового білила.
4. Кольорова металургія — енергоємне виробництво.
Наприклад, для виплавляння 1 т магнію необхідно від 18 до
22 тис. кВт•год, алюмінію — 17 тис. кВт•год, титану — 30–60
тис. кВт•год.

15. Чорна металургія

16.

17.

18. Завдання. Назвіть обсяги виробленої продукції чорної та кольорової металургії світу. Випишіть основні країни виробники та

експортери чорних та кольорових
металів. Які чинники розміщення підприємств
галузі — окремо — для чорної та кольорової
металургії? (Картки чинників.)

19. Завдання. Підприємства чорної металургії розташовані в трьох районах — Придніпровському, Донецькому, Приазовському. За картою

Завдання.
Підприємства чорної металургії розташовані в трьох
районах — Придніпровському, Донецькому,
Приазовському.
За картою атласу «Чорна металургія» визначте п’ять
металургійних вузлів України. Чи впливає їхнє
розташування на економіку країни? Відповідь
поясніть.

20.

21. Практична робота 6. Нанесення на контурну карту сировинних баз, основних районів і центрів чорної металургії 1. Нанесіть на

контурну карту сировинну базу чорної
металургії: залізорудні басейни (Криворізький,
Кременчуцький, Керченський, Білозерський),
Нікопольський марганцеворудний басейн,
кам’яновугільний басейн (Донбас);

22. Практична робота 6. Нанесення на контурну карту сировинних баз, основних районів і центрів чорної металургії 2. Нанесіть на

контурну карту основні центри чорної
металургії: Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Макіївка, Маріуполь,
Запоріжжя, Єнакієве, Алчевськ, Дніпродзержинськ, Донецьк.

23. Завдання. 1. Доповніть схему виробничого циклу чорної металургії, з’єднавши стрілками основні виробничі ланки. Надпишіть на них

вид продукції, скориставшись підказкою:
агломерат, кокс, коксовий газ, шлак, чавун, сталь, прокат.

24. Завдання. 2. Дайте відповіді на запитання: • У чому особливість такого типу організації виробництва, як комбінат? • Назвіть

основні цехи комбінату, їхню продукцію.
• Які цехи працюють на відходах основного виробництва?

25. Завдання. Скільки потрібно щодоби залізної руди і вугілля металургійному заводу потужністю 6 млн т прокату на рік, якщо для

виробництва 1 т прокату
витрачається 2 т залізної руди і 1,3 т вугілля?
Підрахуйте добову потребу у вагонах і потягах для
доставки сировини (вантажопідйомність вагона 50 т,
потяг формується із 40 вагонів).
Які чинники розміщення підприємств чорної
металургії підтверджує задача?

26. Соціогеографічний практикум За радянських часів практично кожна школа упродовж навчального року займалася збором макулатури та

металолому. В ті часи програми вторинного використання
ресурсів більше декларувалися, ніж дійсно реалізувалися в
реальному секторі економіки.
З якою метою створювались ці програми та проводились
акції? Які результати можуть принести ці програми для країни
в цілому? Чи забезпечена Україна сировиною для
виробництва паперу? Чому металолом охоче купляють в
інших державах?
Для обґрунтування відповіді проаналізуйте таблицю.
Обчисліть можливу економію природних ресурсів для
сучасних обсягів виробництва сталі в Україні за умови
використання 50 % металолому.

27. Економія за рахунок використання 1 т металолому

Ресурси
Економія
Скорочення
Залізна руда
3,8 т
Викидів у атмосферу в 7
разів, забруднення
води — в 4 рази,
кількості відходів — у 16
разів
Мідна руда
530 т*
Коксівне вугілля
1,5 т
Електроенергія
7,5 тис. кВт•год

28. Домашнє завдання Читати параграфи 23,24,25.Закінчити заповнювати таблицю.

№/п
Склад галузей
Виплавка заліза
Виплавка чавуну
Виплавка сталі
Прокат
Легкі метали (Кольорові)
Важкі кольорові
Рідкісні і дорогоцінні.
ФОВ
Принципи
чинники
Райони розміщення

29. Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група

˝Основа˝», 2011.
© Величко О. А.
Джерела:
1. Садкіна В. І.
Усі уроки географії. 9 клас. — Х.: Вид. група «Основа», 2009. —
320, [2] с.: іл., табл. — (Серія «12-річна школа»).
2. Сайти: www.belpokupki.ru
www.tc-btrus.ru
geo-tur.narod.ru
www.geoevents.ru
www.hot-putevki.ru
forum.krasmama.ru
inpath.ru
www.tury.ru
English     Русский Rules