3.07M
Category: warfarewarfare

Класифікація технічних засобів речової служби

1.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ
УКРАЇНИ
ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО
КАФЕДРА ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ
ЛЕКЦІЯ
з навчального предмету
«ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЧОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
Тема №10. Класифікація технічних засобів речової служби
Заняття №1. Класифікація технічних засобів речової
служби

2.

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Класифікація технічних засобів речової
служби.
2. Вимоги до технічних засобів речової
служби.

3.

ЛІТЕРАТУРА
1. Наказ Міністра оборони України від 16.07.97 №300
«Про затвердження Положення про військове
(корабельне)господарство Збройних Сил України».
2. Наказ Міністра оборони України від 21.06.07 №363
«Про затвердження Положення з бухгалтерського
обліку у Збройних Силах України».
3. Наказ Міністра оборони України від 21.06.94 №165
«Про порядок списання з обліку матеріальних та
грошових засобів у Збройних Силах України».
4. Наказ Міністра оборони України від 24.12.10 №690
«Про затвердження Тимчасового керівництва з
обліку військового майна у Збройних Силах
України».

4.

1.Класифікація технічних засобів речової служби
У відповідності з функціональним призначенням технічні засоби речової
служби підрозділяються на п’ять груп:
Технічні засоби ремонту речового майна (пересувні майстерні для
ремонту речового майна - ПМВ-М, ПРМ-В, ПРМ-В2);
Технічні засоби хімічного чищення обмундирування ( ПМХО, ПМХО-1
ПМХО-М);
Технічні засоби прання білизни (механізована польова пральня - МПП1, механізована госпітальна польова пральня- МГПП, механізована
малогабаритна пральня - ММП-2,);
Технічні засоби миття особового складу (дезінфекційно — душові
установки - ДДА-66, ДДА-2,);
Технічні засоби ремонту техніки речової служби (майстерні з ремонту
технічних засобів речової служби-МРР-Т).

5.

Технічні засоби ремонту речового майна
Пересувна майстерня для ремонту речового майна ПМР (ПМР-М)
Тактито-технічна характеристика
Продуктивність за 10 год роботи:
Шкіряне взуття – 300 пар
Валянки – 200 пар
Куртки і брюки – 130 к-т
Шинелі – 100 шт.
Майданчик, який необхідний для розгортання майстерні: 56*33 м.
Час, необхідний для розгортання майстерні на попередньо підготовленому
майданчику влітку 2-2,5 год. Взимку 4-5 год.
Час, необхідний для згортання майстерні влітку 1,5 — 2 години.
Швидкість пересування : по шосе — до 50 км/год; по ґрунтовій дорозі —10 - 20
км/год.
ПМР- М відрізняється від ПМР тим, що замість автопричепа на шасі У2 - ЛП - 3
у її комплект входять спеціальний причіп на шасі 2 — ПН — 4 із розкладним
кузовом. Площа причепа в розгорнутому стані складає 24 м2.

6.

Пересувна майстерня для ремонту речового майна ПРМ-В
Призначена для проведення механізованого середнього
обмундирування та армійського взуття в польових умовах.
Майстерня складається із двох цехів:
•для ремонту армійського взуття (цех №1);
•для ремонту обмундирування (цех №2).
Тактико-технічна характеристика
Продуктивність за 10 ч роботи:
обмундирування бавов., к-т. 120,
куртки ватяні - 40,
шкіряне взуття, пар – 170
Обслуговуючий персонал, чол. 32
Площадка для розгортання, м -22х26
Час розгортання, год - 2
Час згортання, год - 1,5
Базове шасі - автопричіп 2-ПН-4 - 2
шт.
ремонту

7.

Технічні засоби хімічного чищення обмундирування
Рухома майстерня для хімічної чистки обмундирування ПМХО
Рухома майстерня для чистки ПМХО
включає:
•рухомий пароелектросиловий агрегат;
•рухомий екстракційний агрегат;
•комплект допоміжного переносного
обладнання;
•набір інструменту приладдя та
матеріалів.
Особовий склад ПМХО 3 чоловіка
1 оператор, електрик-моторист,
кочегар-водопровідник (ПМХО-М - 2 чоловіка). В умовах бойової
обстановки ПМХО розміщується і переміщується разом з тиловими
підрозділами речової служби з’єднання у складі польової лазні.
У відповідності з наказом МО від 1984 року № 69 на забезпечення
військ прийнята рухома майстерня для хімічної чистки обмундирування
ПМХО - М

8.

Технічні засоби прання білизни
Механізована польова пральня МПП - 1
Призначена для прання білизни і
дезинфекції (дезинсекції) білизни та
обмундирування в польових умовах.
Продуктивність пральні МПП - за 20
годин роботи 1400 кг сухої білизни.
Обслуговуючий персонал – 60 чол.
Майданчик для розгортання 50*30 м.
Час розгортання на підготовленому
майданчику:
влітку - 3 години; взимку 4 години.
Час згортання:
влітку - 2 години; взимку 3 години.
Передислокація пральні проводиться
за 2 рейси.
Швидкість пересування: по шосе - до
50 км/год, по ґрунтовим дорогам — до
20 км/год.

9.

Механізована госпітальна польова пральня МГПП
Призначена для прання білизни в польових госпіталях та інших військових
частинах.
Технологічне обладнання для ремонту встановлюється у двох наметах УСТ - 56,
влітку може бути встановлено на відкритому майданчику 40 - 50 м2.
Продуктивність МГПП за 20 годин: 350 кг сухої білизни.
Час розгортання і згортання — 1 година.
Швидкість пересування : по шосе до 50 км/год, по грунтовій дорозі - 20 км /год.
Обслуговуючий персонал - 12 чол.
Усе обладнання пральні за
виключенням електростанції
є
зйомним,
для
його
транспортування використовується автомобіль ЗІЛ - 130
та
один
транспортний
причеп 2-П-4.

10.

Технічні засоби миття особового складу
Дезинфекційно-душова установка (ДДА - 66)
Дезинфекційно-душові установки
призначені для гігієнічної помивки
особового складу і дезинфекції
(дезинсекції)
військового
одягу,
спорядження
та
індивідуальних
засобів захисту в польових умовах.
Тактнко-технічна характеристика
Базове шасі - автомобіль ЗІЛ-1ЗО
Пропускна здатність:
гігієнічне миття, чол./год:
влітку/взимку - 144/96 ;
миття з одночасною дезинсекцією
бавовняного обмундирування
чол./компл./год: влітку/взимку -144/80
Витрата води, л/год: влітку/взимку 6000/4500 ;
Середня витрата палива: рідкого,
кг/ч - 35—42 дров, м3/ч - 0,2
Готовність до використання, хв - 60 ;
Обслуговуючий персонал, чол. - 3—4
Маса, кг 18250
Габаритні розміри, мм 6700x2370x3235

11.

Дезинфекційно-душова установка (ДДА - 2)
Тактико-технічна характеристика
Базове шасі « одноосиий автопричігт
ИАПЗ-738
Пропускна здатність:
гігієнічна помивка, чол./год: влітку /
взимку - 48/48
миття з одночасною дезшісекцією
суконно- бавовняного
обмундирування, чол./компл./год :
влітку / взимку - 48/48
миття з одноразовою дезінфекцією
обмундирування зараженого
вегетативними формами мікробів,
чол. / компл./год:
влітку/взимку - 32/22
дезінфекція суконно- бавовняного
обмундировань(без миття), компл./год:
літнього/зимового - 75/45
зараженого спорооутворючими
формами мікробів, компл./год:
літнього/зимового -13/9
Витрата води, л/ч: влітку/взимку 3000/2000
Середня витрата палива:
рідкого, кг/год - 23,5, дров, м3/год- 0,1
Готовність до використання, хв - 30—40
Обслуговуючий персонал, чол. - 2
Вага, кг- 2175
Габаритні розміри, мм: 3975 X 2070 X
2280

12.

2.Вимоги до технічних засобів речової служби
У відповідності зі своїм призначенням технічні засоби речової
служби розгортаються і працюють у польових умовах. Для
забезпечення нормальної експлуатації вони повинні мати комплекс
необхідних властивостей, тобто якісних і кількісних показників, що
визначають ефективність використання, надійність, живучість і інші
характеристики.
Відповідно до прийнятої класифікації, технічні засоби речової
служби повинні мати визначені властивості:
Продуктивність
Надійність
Мобільність
Транспортабельність
Живучість

13.

Продуктивність - кількість роботи, виконуваної в одиницю часу. Для
технічних засобів речової служби продуктивність визначається кількістю
продукції (відремонтованого обмундирування, випраного білизни),
виробленої за встановлений період часу. Продуктивність рухливих
майстерень і пралень, як правило, визначається за добу (20 годин) чи за зміну
(10 годин роботи). Вона є одним з головних показників, тому що характеризує
можливість своєчасного виконання ремонту, прання, хімічного чищення
обмундирування і гігієнічної помивки особового складу.
Транспортабельність характеризується можливістю навантаження і
перевезення технічних засобів на різних видах транспорту і, зокрема, на залізничних платформах. Основним показником транспортабельності технічних
засобів є вимога вписуємості агрегатів у залізничний габарит 02-Т. В даний
час уводиться додатковий габарит для навантаження і перевезення агрегатів
повітряним транспортом. Дотримання габаритів є обов'язковим для всіх технічних засобів при їхньому проектуванні.

14.

Надійність технічних засобів є важливим
комплексним показником, який включає в себе:
Безвідмовність
Довговічність
Властивість агрегатів і комплектів устаткування безупинно
зберігати працездатність протягом визначеного часу їхньої
експлуатації, збереження і транспортування. Основними
показниками безвідмовності є: імовірність безвідмовної
роботи, наробіток на відмовлення, інтенсивність відмовлень і
параметр потоку відмовлень.
Характеризується збереженням працездатності кожного з
технічних засобів протягом заданого часу без зниження
продуктивності нижче припустимих норм. Показником
довговічності є звичайно час експлуатації до середнього чи
капітального ремонту. Цей час називають чи ресурсом
терміном служби. Розрізняють ресурс до першого ремонту,
міжремонтний ресурс, середній ресурс.

15.

Ремонтопригодність
Визначає можливість технічних засобів до відновлення
втраченої працездатності шляхом попередження, виявлення й
усунення несправностей, поломок і відмовлень устаткування.
Ремонтопригодність характеризується витратами праці, часу
і засобів на виконання профілактичних заходів і ремонтних
робіт.
Зберігаємість
Властивість виробів зберігати встановлені експлуатаційні
показники протягом і після терміну чи збереження
транспортування. Цією властивістю гарантується, що виріб
як у процесі, так і після визначеного часу збереження буде
працездатно, вимога збереження особливо важливо для тих
зразків, що у мирний час тривалий час зберігаються на
складах.

16.

Живучість технічних засобів у бойовій обстановці характеризується
стійкістю агрегатів до дії вражаючих факторів звичайної і ядерної зброї і
максимальним збереженням їхньої працездатності в цих умовах.
У цілому показники надійності і живучості є одними з важливих
властивостей технічних засобів речової служби. Вони визначають можливість
стабільної працездатності агрегатів і комплектів устаткування в складній
обстановці воєнного часу.
Економічні вимоги характеризуються такими основними показниками, як
вартість виготовлення технічних засобів, їхньої експлуатації і збереження.
Вартість
виготовлення
Вартість
експлуатації і
збереження
Визначає витрати, зв'язані з проектуванням, розробкою
досвідчених зразків, їх іспитом, і, нарешті, з виготовленням
серійних партій. Основна частка витрат падає при цьому на
чи виготовлення придбання нових чи машин агрегатів,
застосування нових конструктивних рішень і прогресивних
технологічних процесів.
Включає усі витрати на ремонт і обслуговування техніки,
придбання палива, хімікатів, мастильних матеріалів і т.п.
Вартість експлуатації підраховується за визначений період
роботи (доба, місяць, рік). Якщо технічні засоби знаходяться
на тривалому збереженні, то додатково розраховується
вартість їхнього збереження (консервації, заощадження).
English     Русский Rules