ПОРЯДОК призначення і виплати стипендій
Дія цього Порядку поширюється на студентів, які навчаються у ЧНУ ім. Петра Могили за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів
Таблиця 3 Перелік критеріїв, що оцінюють спортивну діяльності, за якими визначається рейтинг студентів для призначення стипендій.
427.00K
Categories: financefinance educationeducation

Порядок призначення і виплати стипендій

1. ПОРЯДОК призначення і виплати стипендій

Доповідь
на Вченій раді
першого проректора
О.М. Трунова

2. Дія цього Порядку поширюється на студентів, які навчаються у ЧНУ ім. Петра Могили за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів

загального
фонду державного (відповідного місцевого)
бюджету, а саме:

3.

1) студентів денної форми навчання, крім
осіб, які навчаються за спеціальностями
галузі знань “Державне управління” або
спеціальністю “Публічне управління та
адміністрування” за замовленням
Нацдержслужби (далі — студенти);
2) аспірантів і докторантів, які навчаються за
денною формою навчання (з відривом від
виробництва).

4.

Рейтинг студента
;
Рейтинг за ітогами успішності та показниками участі
у науковій, науково-технічній діяльності, громадському
житті та спортивній
діяльності:
С
3
загальний
0, 9 С зв.бал 0,1
i 1
С
i
i

5.

98
0,34265;
1 286
123
2 286 0, 43006;
65
3 286 0, 22727.

6.

Таблиця 1
Перелік критеріїв, що оцінюють громадську діяльність, за якими
визначається рейтинг студентів для призначення стипендій.

Перелік критеріїв, що оцінюють громадську діяльність
1
Проведення громадських заходів (за триместр) – 5 б.
5
2
Голова громадського проекту (за триместр) – 8 б.
8
3
Староста профорг. групи (за триместр) – 8 б.
-
4
Студентський декан (за триместр) – 13 б.
-
5
Голова профспілкового комітету (за триместр) – 13 б.
-
6
Голова студентської колегії (за триместр) – 21 б.
21
7
Керівник громадського заходу на рівні міста, району, області
(за триместр) – 30 б.
30
Вього:
Богун
64

7.

Таблиця 2
Перелік критеріїв, що оцінюють участь у науковій роботі,
науково-технічній діяльності, за якими визначається рейтинг
студентів для призначення стипендій.

1
Перелік критеріїв, що оцінюють наукову роботу
Доповідь на науковій конференції університету – 5 б.
Доповідь на Всеукраїнській, міжнародній конференції – 8 б.
Богун
8
2
Патенти:
1) корисна модель – 8 б.
2) на винахід – 20 б.
20
3
Участь в олімпіадах:
1) участь міжнародна – 15 б. (І, ІІ, ІІІ місця – 30 б.)
2) участь загальноукраїнська – 7,5 б. (І, ІІ, ІІІ місця – 15 б.)
30
4
Конкурси наукових робіт:
1) призове місце (І, ІІ, ІІІ)– 20 б.
2) участь – 10 б.
20
5
Статті в фахових виданнях – 12 б.
Статті в закордонних виданнях – 10 б.
Статті в закордонних виданнях,
що внесені до науково-метричних баз – 20 б.
Статті в Scopus – 30 б.
30
Всього
15
123

8. Таблиця 3 Перелік критеріїв, що оцінюють спортивну діяльності, за якими визначається рейтинг студентів для призначення стипендій.


Перелік критеріїв, що оцінюють спортивну діяльність
Богун
1
Спортивні змагання:
Участь
Перемога (І, ІІ, ІІІ місце)
2
Університетські
2
4
4
3
Міські
3
6
-
4
Обласні
5
10
-
5
Республіканські
7,5
15
-
6
Міжнародні
15
30
-
Всього:
4

9.

Приклад 1
С заг = 0,9 х 92 + 0,1 (0,34265 х 64 + 0,43006
х 123 + 0,22727 х 4) = 82,8 + 0,1 х (21,9296 +
52, 89738 + 0,90908) = 82,8 + 0,1 х 75,73606 =
90,373606
Приклад 2
0,95 х 92 + 0,05 х 75. 73606 = 87,4 + 3,786803
= 91,186803

10.

Дякую за
увагу!
English     Русский Rules