Slaids 1
Slaids 2
Slaids 3
Slaids 4
Slaids 5
Slaids 6
Slaids 7
Slaids 8
Slaids 9
Slaids 10
Slaids 11
Slaids 12
Slaids 13
Slaids 14
Slaids 15
Slaids 16
Slaids 17
Slaids 18
10.76M
Category: physicsphysics

Atkārtošana: Darbs. Enerģija. Nezūdamības likumi

1. Slaids 1

Atkārtošana: Darbs.
Enerģija. Nezūdamības
likumi.
Prezentāciju skatīties slaidrāde

2. Slaids 2

Spēka impulss
F∙∆t
p= m∙v Impulss
Impulsa nezūdamības likums
Darbs A=F∙s∙cosα
2
mv
Ek
2
Kinētiskā enerģija
Ep m g h
k x 2
Ep
2
Potenciālā enerģija
E = Ep + Ek = const.
Mehāniskās enerģijas nezūdamibas likums
Al
A
Lietderības koeficients
N = A:t
Jauda

3. Slaids 3

Platforma, kuras masa 250 kg, pārvietojas ar ātrumu 4 m/s.
Aprēķināt platformas impulsu. Aprēķināt spēku, ar kādu platformu
var nobremzēt vienā minūtē.

4. Slaids 4

Pa horizontālām sliedēm pārvietojas divas vagonetes, kuru masa ir m1
= 200kg un m2 = 400kg, ar ātrumiem v1 = 1 m/s un v2 = 2 m/s. Pēc
sadursmes vagonetes sakabinās kopā un turpina kustēties pa sliedēm.
a) Pirmās vagonetes impulss pirms sadursmes ir..........
b) Otrās vagonetes impulss pirms sadursmes ir..........
c) Abu vagonešu kopējais impulss pirms sadursmes ir.......
d) Vagonešu ātrums pēc sadursmes ir ..................
e) Pēc sadursmes vagonetes pārvietojās pa..........................
f) Pirmās vagonetes kinētiskā enerģija pirms sadursmes ir..
g) Otrās vagonetes kinētiskā enerģija pēc sadursmes ir.....

5. Slaids 5

6. Slaids 6

7. Slaids 7

Atrisini:
Ķermenis kustas ar ātrumu 36 km/h. Cik
liela ir šī ķermeņa masa, ja tam piemīt
0,6 kJ liela kinētiskā enerģija?
Atbilde:
36 km/h = 10 m/s, 0,6 kJ = 600 J
m= 2·600 / 100 = 12 kg

8. Slaids 8

Atsperi, kuras stinguma koeficients 0,2 kN/m, saspiež par
10cm. Aprēķināt padarīto darbu.

9. Slaids 9

No 120 m augstuma horizontāli
ar ātrumu 40 m/s izsviež
ķermeni, kura masa 10 kg. Cik
lielā augstumā ķermeņa
kinētiskā enerģija ir vienāda ar
tā potenciālo enerģiju?
Aprēķināt ķermeņa kinētisko
enerģiju nokrišanas momentā.

10. Slaids 10

Ķermeņa kura masa ir 100 grami brīvas krišanas laiks bija
8 sekundes.
a) No cik liela augstuma ķermenis sāka krist..........
b) Cik liela ir ķermeņa potenciālā enerģija kustības
sākumā.......
c) Cik liela ir lodītes pilnā mehāniskā enerģija tad, kad no
kustības sākuma ir pagājušas 5 s?
d) Cik liela ir lodītes kinētiskā enerģija nokrišanas
momentā?
e) Cik liels ir lodītes ātrums nokrišanas momentā?

11. Slaids 11

12. Slaids 12

Lodīte, kuras masa ir 0,2 kg, tiek izsviesta horizontāli ar ātrumu
ϑ0= 3m/s. Zīmējumā lodītes stāvoklis attēlots ik pēc 0,1 sekundes.
a) Cik ilgi lodīte kustējās līdz virsmai AB?
b) No cik liela augstuma lodīte sāka krist?
c) Cik liela ir lodītes potenciālā enerģija kustības sākumā?
d) Cik liela ir lodītes kinētiskā enerģija kustības sākumā?
e) Cik liela ir lodītes pilnā mehāniskā enerģija tad, kad no
kustības sākumā ir pagājuša 0,2 s?
f) Cik liela ir lodītes kinētiskā enerģija tad, kad no kustības
sākumā ir pagājuša 0,2 s?

13. Slaids 13

14. Slaids 14

15. Slaids 15

Motora jauda 4 ZS. Cik ilgā laikā motora padarītais darbs
būs 10,8 MJ?

16. Slaids 16

Aprēķināt celtņa motora jaudu, ja celtnis vienā minūtē
paceļ 6 m augstumā kravu, kuras masa 3 t. Celtņa
lietderības koeficients ir 80%.

17. Slaids 17

Traktors 8 stundu laikā uzar 2 ha lielu lauku. Vagas
platums ir 120 cm, un traktors pārvar 18 kN lielu augsnes
pretestības spēku. Aprēķini traktora jaudu, ja tā lietderības
koeficients ir 80 %

18. Slaids 18

Gatavoties pārbaudes darbam:
grāmatā:
154. – 171., 177. – 184. lpp.
English     Русский Rules