Spēka impulss
m·v Impulss
Izmantotā literatūra:
2.51M
Category: physicsphysics

Nezūdamības likumi mehānikā

1.

Nezūdamības likumi mehānikā
Ķermeņu kustības un
mijedarbības analīzei mehānikā
lieto dinamisko apraksta metodi
un enerģetisko apraksta metodi.
Fizika 10. klasei. Mācību grāmata
Edvīns Šilters, Vilnis Reguts, Austris Cābelis
180.lpp.- 181.lpp.

2.

Spēka impulss
Impulss
https://www.uzdevumi.lv/p/fizika/10klase/darbs-energija-un-impulss-8537/impulssimpulsa-nezudamibas-likums-22386/re921bf9d6-ea07-4dfe-9284-7e1b915e5aca

3. Spēka impulss

Bieži ķermeņu mijiedarbība notiek īsu laiku, bet ar
lielu spēku.
Spēka impulss raksturo spēka iedarbību uz
ķermeni noteiktā laika intervālā
Skaitliski vienāds ar spēka un tā darbības laika
reizinājumu.
F∙∆t
Mērvienība N∙s

4.

F∙∆t

5.

6. m·v Impulss

m∙v Impulss
Elastīgā sadursmē būtisks ir gan ķermeņa ātrums,
gan ta masa.
Impulss ķermeņa masas un ātruma reizinājumu.
Apzīmējums p
Aprēķināšanas formula p = m∙v
Mērvienība kg∙m/s
m∙v - Kustības daudzums

7.

8.

Impulss ir vektoriāls lielums, tā virziens sakrīt ar
ātruma vektora virzienu.
Sadursmes sekas ir atkarīgas no katra ķermeņa impulsa.

9.

10.

11.

12.

*

13.

14.

Spēka impulss ir vienāds ar ķermeņa impulsa izmaiņu.
F∆t = ∆p
http://www.youtube.com/watch?v=8SYssvIPkg8

15.

16.

17.

Sportists, kura masa 62 kg, stāv uz tramplīna un gatavojas
lēcienam ūdenī. Sportists lec vertikāli tieši uz leju, un
mirklī pirms saskaršanās ar ūdeni viņa ātrums ir 5,5 m/s.
Pēc 1,65 sekundēm kopš ieniršanas brīža sportista ātrums
ir samazinājies līdz 1,1 m/s. Aprēķini vidējo spēku, ar
kādu ūdens iedarbojas uz sportistu!

18.

Vieglā automašīna «VW Golf», kuras pilna masa 1465
kg, brauc pa līkumotu ceļu ar ātrumu 110 km/h,
pārkāpjot satiksmes noteikumus. Braucēji ir nekustīgi
saistīti ar automašīnu. Vadītājam nenovaldot stūri,
automašīna ietriecas līkumā augošajā ozolā. Aprēķini: a)
automašīnas impulsu pirms sadursmes;
b) bremzējošo spēku, ja sadursme ilgst 400 ms;
c) bremzēšanas paātrinājumu!

19.

20. Izmantotā literatūra:

• Cābelis A., Juškaite L., Kramiņa I. Fizikas konspekti
10.klasei. – Lielvārde: Lielvārds, 2010. – 22.lpp.
• Šilters E., Reguts V., Cābelis A. Fizika 10.klasei. –
Lielvārds: Lielvārde, 2004.- 139.- 146.lpp.
• Tabulas un formulas fizikā 8.-12.klasei. - Lielvārde:
Lielvārds, 2004. – 26. un 27.lpp.
English     Русский Rules