Центр розмінування
Центр розмінування
Центр розмінування
Центр розмінування
Центр розмінування
Центр розмінування
Центр розмінування
Центр розмінування
Центр розмінування
Центр розмінування
Центр розмінування
Центр розмінування
Центр розмінування
Центр розмінування
Центр розмінування
Центр розмінування
Центр розмінування
Центр розмінування
Центр розмінування
Центр розмінування
Конденсаторна підривна машинка КПМ-1А
Центр розмінування
Центр розмінування
Імпульсна підривна машинка ПМ-4
16.25M
Category: warfarewarfare

Способи підривання. Електричний спосіб підривання. Електродетонатори, електроспалахувачі, саперні дроти. (Тема 3.3)

1. Центр розмінування

Тема №3: Способи підривання.
Заняття №3 :
Електричний спосіб підривання.
Електродетонатори, електроспалахувачі,
саперні дроти, контрольно - вимірювальні
прилади.
м. Кам’янець-Подільський
2015 р.

2. Центр розмінування

Перелік навчальних питань:
1. Характеристика електричного способу підривання,
засоби та приладдя, що застосовуються при
електричному способі підривання.
2. Електродетонатори, електроспалахувачі, саперні
проводи, контрольно-перевірочні прилади.
3. Заходи безпеки при електричному способі
підривання.

3. Центр розмінування

Характеристика електричного способу підривання,
засоби та приладдя, що застосовуються при
електричному способі підривання.
Електричний спосіб застосовується для одночасного підривання декількох
зарядів або для проведення вибуху у точно встановлений час.
Переваги електричного способу підривання:
можливість одночасного підривання великої кількості зарядів;
проведення вибуху у точно встановлений час;
різночасне підривання зарядів з заданим уповільненням, у тому числі і з дуже
малим, що вимірюється в сотих або тисячних секунди;
проведення вибуху з великої відстані;
можливість попередньої перевірки приладами справності засобів підривання,
мережі в цілому, і завдяки цьому - забезпечення безвідмовного підривання.

4. Центр розмінування

Засоби та приладдя, що застосовуються при електричному способі
підривання:
електродетонатори (ЭДП, ЭДП-р);
саперні проводи;
джерела струму;
перевірочні та вимірювальні прилади (М-57, Р-3043).
Крім цього, під час підготовки зарядів до підривання
та прокладання електровибухової мережі
використовується комплект приладів та
інструментів для підривних робіт №77.

5. Центр розмінування

Електродетонатори, електроспалахувачі, саперні
проводи, контрольно-вимірювальні прилади
Електродетонатор ЭДП складається з
капсуля-детонатора № 8-А та електроспалахувача,
зібраних в одній гільзі.

6. Центр розмінування

Електроспалахувач являє собою платино-іридієвий (ніхромовий) місток,
припаяний до кінців жил двох ізольованих проводів і поміщений у спалахуючий
склад у вигляді твердої крапельки, покритої водоізолюючим шаром. Проводи
від містка виведені назовні через пластикатову пробку, щільно обтиснуту в
дульці гільзи.
а – НХ–10-1,5 (НХ-ПЧ);
б – з платино-іридієвим містиком
накалювання та мідною гільзою;
в – платино-іридієвим містиком
накалювання та алюмінієвою
гільзою;
1 – саперні проводи;
2 – містик накалювання;
3 – спалахуючий склад;
4 – гільза;
5 – мастикова пробка;
6 – пластикова пробка.

7. Центр розмінування

Основні характеристики електроспалахувачів:
Параметри містка
Тип електроспалахувача
Діаметр,
мк
Довжина,
мм
Опір в
холодному
стані, Ом
Спалахуючий
склад
22 – 26

0,9 – 1,5
Бертолетова сіль і
роданистий
свинець
Ніхромовий НХ - 10-1,5
10
1,5
10 – 25
ТНРС
Ніхромовий НХ - ПЧ
10
0,8 – 1
8 – 12
ТНРС
Платино-іридієвий
Електродетонатори з ніхромовим містком використовуються в народному
господарстві.

8. Центр розмінування

Крім електродетонаторів ЭДП у військах використовуються також
електродетонатори ЭДП-р, що відрізняються від попередніх тільки наявністю
муфти з різьбою, за допомогою якої вони з’єднуються з зарядами і шашками,
які мають запальні гнізда з різьбою.
а
б
в
г
а - ЭДП;
б - ЭДП-р;
в - ЭДП старого зразка;
г - учбовий УЭДП;
1 - саперні проводи;
2 - платино-іридієвий місток
розжарювання;
3 - запалювальний склад;
4 - капсуль-детонатор №8А;
5 - пластикатова пробка;
6 - мастична пробка;
7 - втулка;
8 - гільза;
9 - біла смуга (поясок).

9. Центр розмінування

Електродетонатори ЭДП з платино-іридієвим містком мають наступні
характеристики:
опір в холодному стані – від 0,9 до 1,5 Ом;
розрахунковий опір в нагрітому стані (під час вибуху) з вивідними проводами
довжиною 1 м – 2,5 Ом;
мінімальний струм спалахування – 0,4 А;
безпечний струм – 0,18 А;
мінімальний розрахунковий струм для підриву одиночного
електродетонатора приймається:
0,5 А при постійному струмі;
1,0 А при змінному струмі;
для підривання послідовно з’єднаних електродетонаторів
розрахунковий струм приймається:
1,0 А при постійному струмі;
1,5 А при змінному струмі.

10. Центр розмінування

Саперний провід призначений для передачі електричного імпульсу від
джерела живлення до електродетонатору.
Основні характеристики саперних проводів:
Тип
дроту
СПП-1
Діаметр
жили,
мм
0,5
Опір
1 км
дроту,
Ом
Вага
1км
дроту,
кг
Зусилля
розриву не
менше,
ніж, кг
Конструкція
жили
Конструкція
ізоляції
Зовнішні
розміри,
мм
7 мідних
дротів
термостійк.
поліетилен
товщиною
0,5-0,65 мм
2,25
37,5
8
23
75
16
45
СПП-2
2×0,5
те ж
те ж
повитий
з двох
СПП-1
СП-1
0,75
7 мідних
дротів
двошарова
гума
4,5
25
30
30
СП-2
2×0,75
те ж
те ж
4,5х8,5
50
60
60

11. Центр розмінування

Вимірювання опору електродетонаторів здійснюється за допомогою
лінійного мосту, а цілісність містку (наявність провідності)
перевіряють, як правило, малим омметром.
Під час перевірки з метою захисту перевіряючих осіб
від ураження осколками гільз електродетонатори слід
розміщувати за щитами з дошки, сталевими листами,
ґрунтовими валиками, або в ґрунті на глибині 5-10 см.
У разі відкритого розташування електродетонаторів, що
перевіряються відстань від них до осіб, які здійснюють
перевірку має складати не менше 30 м.

12. Центр розмінування

Малий омметр М-57 призначений для перевірки провідності
електровибухової мережі, електродетонаторів, проводів, а також для
приблизного вимірювання їх опору в межах від 0 до 5000 Ом.
Перевірка справності омметру:
стрілка омметра при відпущеній кнопці повинна
встановлюватись на поділці зі знаком ∞. При наявності
відхилень стрілки встановлення її здійснюється
повертанням головки коректора;
при натисканні кнопки або замиканні клем металевим
предметом стрілка омметра повинна встановлюватися на
нульовій поділці;
якщо положення стрілки не співпадає з нульовим
поділкою, необхідно, не відпускаючи кнопку (не
розмикаючи клем), повертанням ручки магнітного шунта,
змістити стрілку з нульовим діленням шкали.
Якщо це не вдається зробити при справному живленні,
то омметр є несправним і для вимірювання не
використовується.

13. Центр розмінування

Перевірка справності омметру:
Якщо під час першої перевірки несправність омметру не встановлена
здійснюється друга перевірка - безпечності вимірювального струму.
Для цього до клем омметра (з дотриманням заходів безпеки) приєднується
один
електродетонатор
(електроспалахувач),
якщо
при
цьому
електродетонатор не вибухнув, прилад придатний до роботи.
не меньше 30 м
При використанні омметра вимірювальний опір
під’єднують до його клем і по шкалі проводять
відлік. Провідність мереж, що перевіряються,
визначається по відхиленню стрілки праворуч без
проведення відліку по шкалі.

14. Центр розмінування

Для перевірки цілісності жили кінці проводів підключають до
омметра, і якщо показник стрілки співпадає з номінальним
опором жили проводу певної довжини, то жила справна.
У протилежному випадку місце розриву або пошкодження жили
визначається зовнішнім оглядом та поступовим підключенням
проводу до омметра за допомогою голки.
Так чинять до тих пір, поки не буде визначено місце розриву
жили, після чого ділянка проводу у цьому місці вирізається, кінці
його зрощуються і знову проводиться перевірка всього проводу,
якщо провода мають декілька розривів, то вони усуваються при
подальшій перевірці.

15. Центр розмінування

Перевірка справності ізоляції проводиться у посудині з
підсоленою водою (1-2 стакани солі на 1 відро води), в яку
опускають металевий лист, зачищений до блиску, площиною не
менше 100 см² і бухту проводу, що випробовується.
Ізоляція вважається справною, якщо стрілка омметру буде
показувати опір не менше 3000 Ом. Якщо при перебуванні бухти
у воді на протязі 20-30 хвилин показник омметру зміниться на
менш, ніж 3000 Ом, то ізоляція несправна.
Для визначення місця несправності потрібно повільно витягати кінець проводу з
води, витираючи його насухо ганчіркою; пересування стрілки омметру у бік
збільшення опору покаже, що ділянка проводу з зіпсованою ізоляцією вийшла з
води. Ці ділянки проводу покриваються ізоляційною стрічкою.

16. Центр розмінування

Для роботи саперний провід намотується на саперну котушку ТК-2. Довжина
проводу на котушці СПП-2 – 500 м, СПП-1 – 1200 м. Внутрішній кінець
проводу випускається назовні на 1 м.
Для прокладання магістральних ліній зручніше застосовувати двожильний
провід СПП-2 або СП-2. При використанні для цієї мети проводів СПП-1 або
СП-1 на одну котушку намотується відразу два одножильних проводи, що
зв’язані разом ізоляційною стрічкою через кожні 1,5-2 м.
1 – барабан;
2 – вісь;
3 – ручка;
4 – гайка-барашек.
а – загальний вигляд котушки.

17. Центр розмінування

Лінійний міст Р-3043 призначений
електродетонаторів та вибухових мереж.
для
вимірювання
опору
Тактико-технічні характеристики лінійного мосту Р-3043:
діапазон показників моста – 0,2 – 50; 20 – 5000 Ом;
діапазон вимірювань моста – 0,3 – 30; 30 –3000 Ом;
максимальний струм вимірювальної лампи –
не більше 0,05 А.
На лицьовій стороні панелі розміщені:
перемичка для перемикання діапазонів вимірювань з
показником коефіцієнта множення;
кнопка та ручка потенціометра корекції нуля підсилювача;
ручка для врівноваження моста;
кнопка для включення джерела живлення;
кришка камери джерела живлення.

18. Центр розмінування

Підготовка до роботи та порядок роботи:
відкрити кришку моста і встановити перемичкою необхідний діапазон
вимірювання (“×0,1” - при вимірюванні опорів від 0,3 до 30 Ом або “×10” - при
вимірюванні опорів від 3 до 3000 Ом);
підключити вимірювальний об’єкт до затискачів “Rx”;
затиснути кнопку “КОРРЕКЦИЯ НУЛЯ” і провести при необхідності корекцію
нуля підсилювача, для чого повернути ручку до потухання обох світлодіодів
(напрямок повороту вказано стрілкою, всередині якої горить світлодіод). Після
виконання цих операцій відпустити кнопку;
повернути ручку шкали не менше трьох
раз, після чого натиснути кнопку
“ИЗМЕРЕНИЕ”, і поворотом ручки
шкали добитись потухання обох
світлодіодів.
відпустити кнопку і провести відлік
значень опору по шкалі проти нульової
риски у відповідності з вибраним
діапазоном вимірювань.

19.

Призначення, ТТХ, будова, принцип дії та порядок
використання підривних машинок КПМ-3, КПМ-1А,
ПМ-4. Призначення, склад та застосування
комплекту №77
Конденсаторна підривна машинка КПМ-3 - використовується для
підриву електродетонаторів і запалювання електрозапалювачів при
проведенні підривних робіт в середовищах безпечних по газу.
Основні характеристики підривної машинки КПМ-3:
номінальна напруга - 1600 В;
ємність конденсатора-накопичувача - 4 мкФ;
вага - 2,3 кг;
час заряду конденсатора-накопичувача - 4 с.
Можливості підривної машинки КПМ-3:
при послідовному з’єднанні: 200
електродетонаторів при Rзаг =600 Ом;
при паралельному з’єднанні: 5 електродетонаторів
при Rзаг =30 Ом;
при послідовній мережі з попарно-паралельним
з’єднанням електродетонаторів: 260
електродетонаторів при Rзаг =220 Ом.

20. Центр розмінування

Загальна будова (зовнішній вигляд):
•пластмасовий корпус;
•два затискачі закритого типу для
підключення до машинки мережі
електродетонаторів;
•кріплення приводної ручки;
•два віконця для спостереження горіння
сигнальних ламп Л1 та Л2;
•кнопка “ВЗРЫВ”;
•кнопка “КОНТРОЛЬ”.
•На задній стінці корпусу прикріплена
паспортна табличка з короткою
інструкцією по експлуатації.
Склад комплекту:
підривна машинка КПМ-3 – 1 шт;
приводна ручка – 1 шт;
чохол для перенесення – 1 шт;
перевірочний опір 200 Ом – 1
шт.

21. Центр розмінування

Порядок перевірки підривної машинки КПМ-3 (зарядної напруги та
ємності конденсатора):
не приєднуючи магістральні проводи електровибухової мережі,
зарядити конденсатор-накопичувач машинки, рівномірно обертаючи
приводну ручку протягом 10-15 сек;
зняти кришку з кнопки “КОНТРОЛЬ” і
одночасно натиснути на кнопку “ВЗРЫВ” і
кнопку “КОНТРОЛЬ”;
спостерігати за горінням сигнальних ламп
Л1 та Л2; після закінчення горіння лампи
Л2 (10-15 сек), час горіння лампи Л1 має
складати 50-65 сек.

22. Конденсаторна підривна машинка КПМ-1А

Конденсаторна підривна машинка КПМ-1А - на відміну від КПМ-3
має наступні основні характеристики:
номінальна напруга - 1500 В;
ємність конденсатора-накопичувача - 2 мкФ;
вага – 1,6 кг.
Можливості підривної машинки КПМ-1А:
при послідовному з’єднанні: 100
електродетонаторів при Rзаг =350 Ом;
при паралельному з’єднанні: 5 електродетонаторів
при Rзаг =15 Ом.
Склад комплекту:
підривна машинка КПМ-1А – 1 шт;
приводна ручка – 2 шт;
чохол для перенесення – 1 шт;
пульт-пробник – 1 шт.
Принцип дії та робота підривної машинки КПМ-1А
аналогічні принципу дії та роботі КПМ-3.

23. Центр розмінування

Пульт-пробник являє собою омічний подільник напруги змонтований у
пластмасовому корпусі (1) з кришкою (2) на якій розміщенні вікна
сигнальних ламп (4), розетка штепсельного рознімача (3) з кришкою і
два зовнішніх контакти (5) для підключення електродетонаторів; у доній
частині корпусу пульта-пробника є відкидні контакти (6) для
підключення пульта до затискачів машинки, що перевіряється.

24. Центр розмінування

Перевірка підривної машинки КПМ-1А:
вставити в гніздо приводну ручку до упору;
відкрутити ручки лінійних затискачів до відказу, вставити в отвори
лінійних затискачів відкидні контакти пульта ті закріпити їх, закрутивши
ручки затискачів;
зарядити конденсатор-накопичувач машинки, обертаючи приводну
ручку протягом 8-10 сек.;
натиснути кнопку вибуху і утримувати її в натиснутому положенні
протягом 35-40 сек.
Якщо машинка, що перевіряється справна, то при натиснутій кнопці
вибуху мають загорітися обидві неонові лампи пульта; одна з них має
швидко потухнути, інша продовжувати світитися ще приблизно 30 сек.

25. Імпульсна підривна машинка ПМ-4

Імпульсна підривна машинка ПМ-4 призначена для підриву
електричним способом зарядів вибухових речовин, протипіхотних
осколкових мін та зарядів промислового виготовлення.
Основні характеристики підривної машинки
ПМ-4:
маса - 0,4 кг;
довжина дротяної лінії – 50 м;
опір - 8 Ом.
Можливості підривної машинки ПМ-4:
при послідовному з’єднанні: 5
електродетонаторів при Rзаг =20 Ом;
при паралельному з’єднанні: 2
електродетонаторів при Rзаг =6 Ом.
English     Русский Rules